Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Chandra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Chandra Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in English:

candraya namah । amrtamayaya । svetaya । vidhave । vimalarupavate । visalamandalaya । srimate । piyusakiranakarine । dvijarajaya । sasadharaya । sasine । sivasirogrhaya । ksirabdhitanayaya । divyaya । mahatmane । amrtavarsanaya । ratrinathaya । dhvantahartre । nirmalaya । lokalocanaya namah ॥ 20 ॥

caksuse namah । ahladajanakaya । tarapataye । akhanditaya । sodasatmane । kalanathaya । madanaya । kamavallabhaya । hamsahsvamine । ksinavrddhaya । gauraya । satatasundaraya । manoharaya । devabhogyaya । brahmakarmavivardhanaya । vedapriyaya । vedakarmakartre । hartre । haraya । haraye namah ॥ 40 ॥

urddhvavasine namah । nisanathaya । srngarabhavakarsanaya । muktidvaraya । sivatmane । tithikartre । kalanidhaye । osadhipataye । abjaya । somaya । jaivatrkaya । sucaye । mrgankaya । glave । punyanamne । citrakarmane । surarcitaya । rohinisaya । budhapitre । atreyaya namah ॥ 60 ॥

punyakirtakaya namah । niramayaya । mantrarupaya । satyaya । rajase । dhanapradaya । saundaryadayakaya । datre । rahugrasaparanmukhaya । saranyaya । parvatibhalabhusanaya । bhagavate । punyaya । aranyapriyaya । purnaya । purnamandalamanditaya । hasyarupaya । hasyakartre । suddhaya । suddhasvarupakaya namah ॥ 80 ॥

saratkalaparipritaya namah । saradaya । kumudapriyaya । dyumanaye । daksajamatre । yaksmaraye । papamocanaya । indave । kalankanasine । suryasangaya । panditaya । suryodbhutaya । suryagataya । suryapriyaparahparaya । snigdharupaya । prasannaya । muktakarpurasundaraya । jagadahladasandarsaya । jyotise । sastrapramanakaya namah ॥ 100 ॥

suryabhavaduhkhahartre namah । vanaspatigataya । krtine । yajnarupaya । yajnabhagine । vaidyaya । vidyavisaradaya । rasmikotidiptikarine namah । gaurabhanuriti dvijase namah ॥ 109 ॥

iti sricandrastottarasatanamastotram samapta ।

Also Read 108 Names of Shri Chandra 2:

108 Names of Shri Chandra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Chandra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top