Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Chandra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Chandra Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Hindi:

श्रीचन्द्राष्टोत्तरशतनामावलिः २
चन्द्राय नमः । अमृतमयाय । श्वेताय । विधवे । विमलरूपवते । विशालमण्डलाय । श्रीमते । पीयूषकिरणकारिणे । द्विजराजाय । शशधराय । शशिने । शिवशिरोगृहाय । क्षीराब्धितनयाय । दिव्याय । महात्मने । अमृतवर्षणाय । रात्रिनाथाय । ध्वान्तहर्त्रे । निर्मलाय । लोकलोचनाय नमः ॥ २० ॥

चक्षुषे नमः । आह्लादजनकाय । तारापतये । अखण्डिताय । षोडशात्मने । कलानाथाय । मदनाय । कामवल्लभाय । हंसःस्वामिने । क्षीणवृद्धाय । गौराय । सततसुन्दराय । मनोहराय । देवभोग्याय । ब्रह्मकर्मविवर्धनाय । वेदप्रियाय । वेदकर्मकर्त्रे । हर्त्रे । हराय । हरये नमः ॥ ४० ॥

ऊर्द्ध्ववासिने नमः । निशानाथाय । श‍ृङ्गारभावकर्षणाय । मुक्तिद्वाराय । शिवात्मने । तिथिकर्त्रे । कलानिधये । ओषधीपतये । अब्जाय । सोमाय । जैवातृकाय । शुचये । मृगाङ्काय । ग्लावे । पुण्यनाम्ने । चित्रकर्मणे । सुरार्चिताय । रोहिणीशाय । बुधपित्रे । आत्रेयाय नमः ॥ ६० ॥

पुण्यकीर्तकाय नमः । निरामयाय । मन्त्ररूपाय । सत्याय । राजसे । धनप्रदाय । सौन्दर्यदायकाय । दात्रे । राहुग्रासपराङ्मुखाय । शरण्याय । पार्वतीभालभूषणाय । भगवते । पुण्याय । आरण्यप्रियाय । पूर्णाय । पूर्णमण्डलमण्डिताय । हास्यरूपाय । हास्यकर्त्रे । शुद्धाय । शुद्धस्वरूपकाय नमः ॥ ८० ॥

शरत्कालपरिप्रीताय नमः । शारदाय । कुमुदप्रियाय । द्युमणये । दक्षजामात्रे । यक्ष्मारये । पापमोचनाय । इन्दवे । कलङ्कनाशिने । सूर्यसङ्गाय । पण्डिताय । सूर्योद्भूताय । सूर्यगताय । सूर्यप्रियपरःपराय । स्निग्धरूपाय । प्रसन्नाय । मुक्ताकर्पूरसुन्दराय । जगदाह्लादसन्दर्शाय । ज्योतिषे । शास्त्रप्रमाणकाय नमः ॥ १००॥

सूर्याभावदुःखहर्त्रे नमः । वनस्पतिगताय । कृतिने । यज्ञरूपाय । यज्ञभागिने । वैद्याय । विद्याविशारदाय । रश्मिकोटिदीप्तिकारिणे नमः । गौरभानुरिति द्विजसे नमः ॥ १०९ ॥

इति श्रीचन्द्राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Shri Chandra 2:

108 Names of Shri Chandra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Chandra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top