Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Sri Chandrashekhara Bharati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரபா⁴ரத்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி:
ஸதா³த்மத்⁴யாநநிரதம் விஷயேப்⁴ய: பராங்முக²ம் ।
நௌமிஶாஸ்த்ரேஷு நிஷ்ணாதம் சந்த்³ரஶேக²ரபா⁴ரதீம் ॥

ஶ்ரீஶ்ருʼங்க³புரபீடே²ஶாய நம: ।
ஶ்ரீவித்³யாஜபதத்பராய நம: ।
ஸுநந்த³நாஶ்வயுக்க்ருʼஷ்ணமக⁴ர்க்ஷைகாத³ஶீப⁴வாய நம: ।
ப்லவாப்³த³ஸிதமாகீ⁴யபஞ்சமீப்ராப்தமௌஞ்ஜிகாய நம: ।
பரீதா⁴விஶரச்சைத்ரப்ராப்ததுர்யாஶ்ரமக்ரமாய நம: ।
சந்த்³ரஶேக²ரஶப்³தா³த்³யபா⁴ரத்யாக்²யாவிராஜிதாய நம: ।
ஶங்கராதி³கு³ரூத்தம்ஸபாரம்பர்யக்ரமாக³தாய நம: ।
சந்த்³ரமௌலிபதா³ம்போ⁴ஜசஞ்சரீகஹ்ருʼத³ம்பு³ஜாய நம: ।
ஶாரதா³பத³பாதோ²ஜமரந்தா³ஸ்வாத³லோலுபாய நம: ।
ஸுரத்நக³ர்ப⁴ஹேரம்ப³ஸமாராத⁴நலாலஸாய நம: । 10 ।

தே³ஶிகாங்க்⁴ரிஸமாக்ராந்தஹ்ருʼத³யாக்²யகு³ஹாந்தராய நம: ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணாதி³ஶாஸ்த்ரப்ராமாண்யப³த்³த⁴தி⁴யே நம: ।
ஶ்ரௌதஸ்மார்தஸதா³சாரத⁴ர்மபாலநதத்பராய நம: ।
தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யார்த²பரிசிந்தநமாநஸாய நம: ।
வித்³வத்³ப்³ருʼந்த³பரிஶ்லாக்⁴யபாண்டி³த்யபரிஶோபி⁴தாய நம: ।
த³க்ஷிணாமூர்திஸந்மந்த்ரஜபத்⁴யாநபராயணாய நம: ।
விவிதா⁴ர்திபரிக்லிந்நஜநஸந்தோ³ஹது:³க²ஹ்ருʼதே³ நம: ।
நந்தி³தாஶேஷவிபு³தா⁴ய நம: ।
நிந்தி³தாகி²லது³ர்மதாய நம: ।
விவிதா⁴க³மதத்த்வஜ்ஞாய நம: । 20 ।

விநயாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலாய நம: ।
விஶுத்³தா⁴த்³வைதஸந்தே³ஷ்ட்ரே நம: ।
விஶுத்³தா⁴த்மபராயணாய நம: ।
விஶ்வவந்த்³யாய நம: ।
விஶ்வகு³ரவே நம: ।
விஜிதேந்த்³ரியஸம்ஹதயே நம: ।
வீதராகா³ய நம: ।
வீதப⁴யாய நம: ।
வித்தலோப⁴விவர்ஜிதாய நம: ।
நந்தி³தாஶேஷபு⁴வநாய நம: । 30 ।

நிந்தி³தாகி²லஸம்ஸ்ருʼதயே நம: ।
ஸத்யவாதி³நே நம: ।
ஸத்யரதாய நம: ।
ஸத்யத⁴ர்மபராயணாய நம: ।
விஷயாரயே நம: ।
விதே⁴யாத்மநே நம: ।
விவிக்தாஶாஸுஸேவநாய நம: ।
விவேகிநே நம: ।
விமலஸ்வாந்தாய நம: ।
விக³தாவித்³யப³ந்த⁴நாய நம: । 40 ।

நதலோகஹிதைஷிணே நம: ।
நம்ரஹ்ருʼத்தாபஹாரகாய நம: ।
நம்ராஜ்ஞாநதமோபா⁴நவே நம: ।
நதஸம்ஶயக்ருʼந்தநாய நம: ।
நித்யத்ருʼப்தாய நம: ।
நிரீஹாய நம: ।
நிர்கு³ணத்⁴யாநதத்பராய நம: ।
ஶாந்தவேஷாய நம: ।
ஶாந்தமநஸே நம: ।
ஶாந்திதா³ந்திகு³ணாலயாய நம: । 50 ।

மிதபா⁴ஷிணே நம: ।
மிதாஹாராய நம: ।
அமிதாநந்த³துந்தி³லாய நம: ।
கு³ருப⁴க்தாய நம: ।
கு³ருந்யஸ்தபா⁴ராய நம: ।
கு³ருபதா³நுகா³ய நம: ।
ஹாஸபூர்வாபி⁴பா⁴ஷிணே நம: ।
ஹம்ஸமந்த்ரார்த²சிந்தகாய நம: ।
நிஶ்சிந்தாய நம: ।
நிரஹங்காராய நம: । 60 ।

நிர்மோஹாய நம: ।
மோஹநாஶகாய நம: ।
நிர்மமாய நம: ।
மமதாஹந்த்ரே நம: ।
நிஷ்பாபாய நம: ।
பாபநாஶகாய நம: ।
க்ருʼதஜ்ஞாய நம: ।
கீர்திமதே நம: ।
பாபாக³பி⁴து³ராக்ருʼதயே நம: ।
ஸத்யஸந்தா⁴ய நம: । 70 ।

ஸத்யதபஸே நம: ।
ஸத்யஜ்ஞாநஸுகா²த்மதி⁴யே நம: ।
வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞாய நம: ।
வேத³வேதா³ந்தபாரகா³ய நம: ।
விஶாலஹ்ருʼத³யாய நம: ।
வாக்³மிநே நம: ।
வாசஸ்பதிஸத்³ருʼங்மதயே நம: ।
ந்ருʼஸிம்ஹாராமநிலயாய நம: ।
ந்ருʼஸிம்ஹாராத⁴நப்ரியாய நம: ।
ந்ருʼபால்யர்சிதபாதா³ப்³ஜாய நம: । 80 ।

க்ருʼஷ்ணராஜஹிதே ரதாய நம: ।
விச்சி²ந்நஹ்ருʼத³யக்³ரந்த²யே நம: ।
ஜ़்விச்சி²ந்நாகி²லஸம்ஶயாய நம: ।
வித்³வச்சி²ரோபூ⁴ஷணாய நம: ।
வித்³வத்³ப்³ருʼந்த³த்³ருʼடா⁴ஶ்ரயாய நம: ।
பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்கா³ய நம: ।
நதபூ⁴திப்ரதா³யகாய நம: ।
த்ரிபுண்ட்³ரவிலஸத்பா²லாய நம: ।
ருத்³ராக்ஷைகவிபூ⁴ஷணாய நம: ।
கௌஸும்ப⁴வஸநோபேதாய நம: । 90 ।

கரலக்³நகமண்ட³லவே நம: ।
வேணுத³ண்ட³லஸத்³த⁴ஸ்தாய நம: ।
அப்பவித்ரஸமந்விதாய நம: ।
தா³க்ஷிண்யநிலயாய நம: ।
த³க்ஷாய நம: ।
த³க்ஷிணாஶாமடா²தி⁴பாய நம: ।
வர்ணஸங்கரஸஞ்ஜாதஸந்தாபாவிஷ்டமாநஸாய நம: ।
ஶிஷ்யப்ரபோ³த⁴நபடவே நம: ।
நம்ராஸ்திக்யப்ரவர்த⁴காய நம: ।
நதாலிஹிதஸந்தே³ஷ்ட்ரே நம: । 100 ।

விநேயேஷ்டப்ரதா³யகாய நம: ।
ஹிதஶத்ருஸமாய நம: ।
ஶ்ரீமதே நம: ।
ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சநாய நம: ।
வ்யாக்²யாநப⁴த்³ரபீட²ஸ்தா²ய நம: ।
ஶாஸ்த்ரவ்யாக்²யாநகௌதுகாய நம: ।
ஜக³தீதலவிக்²யாதாய நம: ।
ஜக³த்³கு³ரவே நம: । 108 ।

ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரபா⁴ரதீமஹாஸ்வாமிநே நம: ।

இதி ஶ்ரீமஜ்ஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரபா⁴ரதீமஹாஸ்வாமிநாம்
அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ॥

Also Read 108 Names of Sri Chandrashekhara Bharati:

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top