Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Chandrashekhara Bharati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

শ্রীচন্দ্রশেখরভারত্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ
সদাত্মধ্যাননিরতং বিষয়েভ্যঃ পরাঙ্মুখম্ ।
নৌমিশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতং চন্দ্রশেখরভারতীম্ ॥

শ্রীশৃঙ্গপুরপীঠেশায় নমঃ ।
শ্রীবিদ্যাজপতত্পরায় নমঃ ।
সুনন্দনাশ্বয়ুক্কৃষ্ণমঘর্ক্ষৈকাদশীভবায় নমঃ ।
প্লবাব্দসিতমাঘীয়পঞ্চমীপ্রাপ্তমৌঞ্জিকায় নমঃ ।
পরীধাবিশরচ্চৈত্রপ্রাপ্ততুর্যাশ্রমক্রমায় নমঃ ।
চন্দ্রশেখরশব্দাদ্যভারত্যাখ্যাবিরাজিতায় নমঃ ।
শঙ্করাদিগুরূত্তংসপারম্পর্যক্রমাগতায় নমঃ ।
চন্দ্রমৌলিপদাম্ভোজচঞ্চরীকহৃদম্বুজায় নমঃ ।
শারদাপদপাথোজমরন্দাস্বাদলোলুপায় নমঃ ।
সুরত্নগর্ভহেরম্বসমারাধনলালসায় নমঃ । ১০ ।

দেশিকাঙ্ঘ্রিসমাক্রান্তহৃদয়াখ্যগুহান্তরায় নমঃ ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিশাস্ত্রপ্রামাণ্যবদ্ধধিয়ে নমঃ ।
শ্রৌতস্মার্তসদাচারধর্মপালনতত্পরায় নমঃ ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থপরিচিন্তনমানসায় নমঃ ।
বিদ্বদ্বৃন্দপরিশ্লাঘ্যপাণ্ডিত্যপরিশোভিতায় নমঃ ।
দক্ষিণামূর্তিসন্মন্ত্রজপধ্যানপরায়ণায় নমঃ ।
বিবিধার্তিপরিক্লিন্নজনসন্দোহদুঃখহৃদে নমঃ ।
নন্দিতাশেষবিবুধায় নমঃ ।
নিন্দিতাখিলদুর্মতায় নমঃ ।
বিবিধাগমতত্ত্বজ্ঞায় নমঃ । ২০ ।

বিনয়াভরণোজ্জ্বলায় নমঃ ।
বিশুদ্ধাদ্বৈতসন্দেষ্ট্রে নমঃ ।
বিশুদ্ধাত্মপরায়ণায় নমঃ ।
বিশ্ববন্দ্যায় নমঃ ।
বিশ্বগুরবে নমঃ ।
বিজিতেন্দ্রিয়সংহতয়ে নমঃ ।
বীতরাগায় নমঃ ।
বীতভয়ায় নমঃ ।
বিত্তলোভবিবর্জিতায় নমঃ ।
নন্দিতাশেষভুবনায় নমঃ । ৩০ ।

নিন্দিতাখিলসংসৃতয়ে নমঃ ।
সত্যবাদিনে নমঃ ।
সত্যরতায় নমঃ ।
সত্যধর্মপরায়ণায় নমঃ ।
বিষয়ারয়ে নমঃ ।
বিধেয়াত্মনে নমঃ ।
বিবিক্তাশাসুসেবনায় নমঃ ।
বিবেকিনে নমঃ ।
বিমলস্বান্তায় নমঃ ।
বিগতাবিদ্যবন্ধনায় নমঃ । ৪০ ।

নতলোকহিতৈষিণে নমঃ ।
নম্রহৃত্তাপহারকায় নমঃ ।
নম্রাজ্ঞানতমোভানবে নমঃ ।
নতসংশয়কৃন্তনায় নমঃ ।
নিত্যতৃপ্তায় নমঃ ।
নিরীহায় নমঃ ।
নির্গুণধ্যানতত্পরায় নমঃ ।
শান্তবেষায় নমঃ ।
শান্তমনসে নমঃ ।
শান্তিদান্তিগুণালয়ায় নমঃ । ৫০ ।

মিতভাষিণে নমঃ ।
মিতাহারায় নমঃ ।
অমিতানন্দতুন্দিলায় নমঃ ।
গুরুভক্তায় নমঃ ।
গুরুন্যস্তভারায় নমঃ ।
গুরুপদানুগায় নমঃ ।
হাসপূর্বাভিভাষিণে নমঃ ।
হংসমন্ত্রার্থচিন্তকায় নমঃ ।
নিশ্চিন্তায় নমঃ ।
নিরহঙ্কারায় নমঃ । ৬০ ।

নির্মোহায় নমঃ ।
মোহনাশকায় নমঃ ।
নির্মমায় নমঃ ।
মমতাহন্ত্রে নমঃ ।
নিষ্পাপায় নমঃ ।
পাপনাশকায় নমঃ ।
কৃতজ্ঞায় নমঃ ।
কীর্তিমতে নমঃ ।
পাপাগভিদুরাকৃতয়ে নমঃ ।
সত্যসন্ধায় নমঃ । ৭০ ।

সত্যতপসে নমঃ ।
সত্যজ্ঞানসুখাত্মধিয়ে নমঃ ।
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞায় নমঃ ।
বেদবেদান্তপারগায় নমঃ ।
বিশালহৃদয়ায় নমঃ ।
বাগ্মিনে নমঃ ।
বাচস্পতিসদৃঙ্মতয়ে নমঃ ।
নৃসিংহারামনিলয়ায় নমঃ ।
নৃসিংহারাধনপ্রিয়ায় নমঃ ।
নৃপাল্যর্চিতপাদাব্জায় নমঃ । ৮০ ।

কৃষ্ণরাজহিতে রতায় নমঃ ।
বিচ্ছিন্নহৃদয়গ্রন্থয়ে নমঃ ।
জ़্বিচ্ছিন্নাখিলসংশয়ায় নমঃ ।
বিদ্বচ্ছিরোভূষণায় নমঃ ।
বিদ্বদ্বৃন্দদৃঢাশ্রয়ায় নমঃ ।
ভূতিভূষিতসর্বাঙ্গায় নমঃ ।
নতভূতিপ্রদায়কায় নমঃ ।
ত্রিপুণ্ড্রবিলসত্ফালায় নমঃ ।
রুদ্রাক্ষৈকবিভূষণায় নমঃ ।
কৌসুম্ভবসনোপেতায় নমঃ । ৯০ ।

করলগ্নকমণ্ডলবে নমঃ ।
বেণুদণ্ডলসদ্ধস্তায় নমঃ ।
অপ্পবিত্রসমন্বিতায় নমঃ ।
দাক্ষিণ্যনিলয়ায় নমঃ ।
দক্ষায় নমঃ ।
দক্ষিণাশামঠাধিপায় নমঃ ।
বর্ণসঙ্করসঞ্জাতসন্তাপাবিষ্টমানসায় নমঃ ।
শিষ্যপ্রবোধনপটবে নমঃ ।
নম্রাস্তিক্যপ্রবর্ধকায় নমঃ ।
নতালিহিতসন্দেষ্ট্রে নমঃ । ১০০ ।

বিনেয়েষ্টপ্রদায়কায় নমঃ ।
হিতশত্রুসমায় নমঃ ।
শ্রীমতে নমঃ ।
সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনায় নমঃ ।
ব্যাখ্যানভদ্রপীঠস্থায় নমঃ ।
শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌতুকায় নমঃ ।
জগতীতলবিখ্যাতায় নমঃ ।
জগদ্গুরবে নমঃ । ১০৮ ।

শ্রীচন্দ্রশেখরভারতীমহাস্বামিনে নমঃ ।

ইতি শ্রীমজ্জগদ্গুরু শ্রীচন্দ্রশেখরভারতীমহাস্বামিনাং
অষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ॥

Also Read 108 Names of Sri Chandrashekhara Bharati:

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Chandrashekhara Bharati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top