Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Gujarati

Sri Ganesha Ashtottarashatanamavali 3 in Gujarati:

શ્રીગણેશાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૩
ૐ ગજાનનાય નમઃ । ગણાધ્યક્ષાય । વિઘ્નરાજાય । વિનાયકાય । દ્વૈમાતુરાય । સુમુખાય । પ્રમુખાય । સન્મુખાય । કૃતિને । જ્ઞાનદીપાય । સુખનિધયે । સુરાધ્યક્ષાય । સુરારિભિદે ।
મહાગણપતયે । માન્યાય । મહન્માન્યાય । મૃડાત્મજાય । પુરાણાય । – પુરાણપુરુષાય પુરુષાય । પૂષ્ણે નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ પુષ્કરિણે નમઃ । પુણ્યકૃતે । અગ્રગણ્યાય । અગ્રપૂજ્યાય । અગ્રગામિને । ચામીકરપ્રભાય । સર્વસ્મૈ । સર્વોપાસ્યાય । સર્વકર્ત્રે । સર્વનેત્રે । સર્વસિદ્ધિપ્રદાય । સર્વસિદ્ધાય । સર્વવન્દ્યાય । મહાકાલાય । મહાબલાય । હેરમ્બાય । લમ્બજઠરાય । હ્રસ્વગ્રીવાય । મહોદરાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ મદોત્કટાય નમઃ । મહાવીરાય । મન્ત્રિણે । મઙ્ગલદાય । પ્રમથાચાર્યાય । પ્રાજ્ઞાય । પ્રમોદાય । મોદકપ્રિયાય । ધૃતિમતે । મતિમતે । કામિને । કપિત્થપ્રિયાય । બ્રહ્મચારિણે । હ્મરૂપિણે । બ્રહ્મવિદે । બ્રહ્મવન્દિતાય । જિષ્ણવે । વિષ્ણુપ્રિયાય । ભક્તજીવિતાય । જિતમન્મથાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ ઐશ્વર્યદાય નમઃ । ગુહજ્યાયસે । સિદ્ધિસેવિતાય । વિઘ્નકર્ત્રે । વિઘ્નહર્ત્રે । વિશ્વનેત્રે । વિરાજે । સ્વરાજે । શ્રીપતયે । વાક્પતયે । શ્રીમતે । શૃઙ્ગારિણે । શ્રિતવત્સલાય । શિવપ્રિયાય । શીઘ્રકારિણે । શાશ્વતાય । શિવનન્દનાય । બલોદ્ધાય । ભક્તનિધયે । ભાવગમ્યાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ભવાત્મજાય નમઃ । મહતે । મઙ્ગલદાયિને । મહેશાય । મહિતાય । સત્યધર્મિણે । સદાધારાય । સત્યાય । સત્યપરાક્રમાય । શુભાઙ્ગાય । શુભ્રદન્તાય । શુભદાય । શુભવિગ્રહાય । પઞ્ચપાતકનાશિને । પાર્વતીપ્રિયનન્દનાય । વિશ્વેશાય । વિબુધ આરાધ્યપદાય । વીરવરાગ્રગાય । કુમારગુરુવન્દ્યાય । કુઞ્જરાસુરભઞ્જનાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ વલ્લભાવલ્લભાય । વરાભયકરામ્બુજાય । સુધાકલશહસ્તાય । સુધાકરકલાધરાય । પઞ્ચહસ્તાય । પ્રધાનેશાય । પુરાતનાય । વરસિદ્ધિવિનાયકાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇતિ ગણેશાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read Sri Ganesha 3 108 Names:

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top