Ashtottara Shatanamavali Ganesh Stotram

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Oriya

Sri Ganesha Ashtottarashatanamavali 3 in Oriya:

ଶ୍ରୀଗଣେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୩
ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ । ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଵିଘ୍ନରାଜାୟ । ଵିନାୟକାୟ । ଦ୍ଵୈମାତୁରାୟ । ସୁମୁଖାୟ । ପ୍ରମୁଖାୟ । ସନ୍ମୁଖାୟ । କୃତିନେ । ଜ୍ଞାନଦୀପାୟ । ସୁଖନିଧୟେ । ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ସୁରାରିଭିଦେ ।
ମହାଗଣପତୟେ । ମାନ୍ୟାୟ । ମହନ୍ମାନ୍ୟାୟ । ମୃଡାତ୍ମଜାୟ । ପୁରାଣାୟ । – ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ ପୁରୁଷାୟ । ପୂଷ୍ଣେ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ପୁଷ୍କରିଣେ ନମଃ । ପୁଣ୍ୟକୃତେ । ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ । ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ । ଅଗ୍ରଗାମିନେ । ଚାମୀକରପ୍ରଭାୟ । ସର୍ଵସ୍ମୈ । ସର୍ଵୋପାସ୍ୟାୟ । ସର୍ଵକର୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵନେତ୍ରେ । ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟ । ସର୍ଵସିଦ୍ଧାୟ । ସର୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟ । ମହାକାଲାୟ । ମହାବଲାୟ । ହେରମ୍ବାୟ । ଲମ୍ବଜଠରାୟ । ହ୍ରସ୍ଵଗ୍ରୀଵାୟ । ମହୋଦରାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ମଦୋତ୍କଟାୟ ନମଃ । ମହାଵୀରାୟ । ମନ୍ତ୍ରିଣେ । ମଙ୍ଗଲଦାୟ । ପ୍ରମଥାଚାର୍ୟାୟ । ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ । ପ୍ରମୋଦାୟ । ମୋଦକପ୍ରିୟାୟ । ଧୃତିମତେ । ମତିମତେ । କାମିନେ । କପିତ୍ଥପ୍ରିୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ । ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ । ବ୍ରହ୍ମଵିଦେ । ବ୍ରହ୍ମଵନ୍ଦିତାୟ । ଜିଷ୍ଣଵେ । ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟ । ଭକ୍ତଜୀଵିତାୟ । ଜିତମନ୍ମଥାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟଦାୟ ନମଃ । ଗୁହଜ୍ୟାୟସେ । ସିଦ୍ଧିସେଵିତାୟ । ଵିଘ୍ନକର୍ତ୍ରେ । ଵିଘ୍ନହର୍ତ୍ରେ । ଵିଶ୍ଵନେତ୍ରେ । ଵିରାଜେ । ସ୍ଵରାଜେ । ଶ୍ରୀପତୟେ । ଵାକ୍ପତୟେ । ଶ୍ରୀମତେ । ଶୃଙ୍ଗାରିଣେ । ଶ୍ରିତଵତ୍ସଲାୟ । ଶିଵପ୍ରିୟାୟ । ଶୀଘ୍ରକାରିଣେ । ଶାଶ୍ଵତାୟ । ଶିଵନନ୍ଦନାୟ । ବଲୋଦ୍ଧାୟ । ଭକ୍ତନିଧୟେ । ଭାଵଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଭଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ । ମହତେ । ମଙ୍ଗଲଦାୟିନେ । ମହେଶାୟ । ମହିତାୟ । ସତ୍ୟଧର୍ମିଣେ । ସଦାଧାରାୟ । ସତ୍ୟାୟ । ସତ୍ୟପରାକ୍ରମାୟ । ଶୁଭାଙ୍ଗାୟ । ଶୁଭ୍ରଦନ୍ତାୟ । ଶୁଭଦାୟ । ଶୁଭଵିଗ୍ରହାୟ । ପଞ୍ଚପାତକନାଶିନେ । ପାର୍ଵତୀପ୍ରିୟନନ୍ଦନାୟ । ଵିଶ୍ଵେଶାୟ । ଵିବୁଧ ଆରାଧ୍ୟପଦାୟ । ଵୀରଵରାଗ୍ରଗାୟ । କୁମାରଗୁରୁଵନ୍ଦ୍ୟାୟ । କୁଞ୍ଜରାସୁରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଵଲ୍ଲଭାଵଲ୍ଲଭାୟ । ଵରାଭୟକରାମ୍ବୁଜାୟ । ସୁଧାକଲଶହସ୍ତାୟ । ସୁଧାକରକଲାଧରାୟ । ପଞ୍ଚହସ୍ତାୟ । ପ୍ରଧାନେଶାୟ । ପୁରାତନାୟ । ଵରସିଦ୍ଧିଵିନାୟକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ଗଣେଶାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read Sri Ganesha 3 108 Names:

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil