Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Gauranga | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Sri Gauranga Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

শ্রীগৌরন্গাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ
ওঁ বিশ্বম্ভরায় নমঃ ।
ওঁ জিতক্রোধায় নমঃ ।
ওঁ মায়ামনুষবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ অমায়ীনে নমঃ ।
ওঁ মায়িনাং শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বরদেশায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিজোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ জগন্নাথপ্রিয়সুতায় নমঃ ।
ওঁ পিতৃভক্তায় নমঃ ।
ওঁ মহামনসে নমঃ । ১০ ।

ওঁ লক্ষ্মীকান্তায় নমঃ ।
ওঁ শচীপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ প্রেমদায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিজপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিজবরায় নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণবপ্রাণনায়কায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিজাতিপূজকায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবাসপ্রিয়ায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ সিংহগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ মহাভুজায় নমঃ ।
ওঁ পীতবাসসে নমঃ ।
ওঁ রক্তপট্টায় নমঃ ।
ওঁ ষড্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিভুজায় নমঃ ।
ওঁ গদাপাণয়ে নমঃ । ৩০ ।

ওঁ চক্রিণে নমঃ ।
ওঁ পদ্মধরায় নমঃ ।
ওঁ অমলায় নমঃ ।
ওঁ পাঞ্চজন্যধরায় নমঃ ।
ওঁ শার্ঙ্গিণে নমঃ ।
ওঁ বেণুপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ সুরোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ কমলাক্ষেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ প্রীতায় নমঃ ।
ওঁ গোপলীলাধরায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ য়ূনে নমঃ ।
ওঁ নীলরত্নধরায় নমঃ ।
ওঁ রূপ্যহারিণে নমঃ ।
ওঁ কৌস্তুভভূষণায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীবত্সলাঞ্ছনায় নমঃ ।
ওঁ ভাস্বন্মণিধৃকে নমঃ ।
ওঁ কঞ্জলোচনায় নমঃ ।
ওঁ তাটঙ্কনীলশ্রীয়ে নমঃ ।
ওঁ রুদ্রলীলাকারিণে নমঃ ।
ওঁ গুরুপ্রিয়ায় নমঃ । ৫০ ।

ওঁ স্বনামগুণবক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ নামোপদেশদায়কায় নমঃ ।
ওঁ আচণ্ডালপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সর্বপ্রাণিহিতেরতায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপানুজায় নমঃ ।
ওঁ সন্ধ্যাবতারায় নমঃ ।
ওঁ শীতলাশয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিঃসীমকরুণায় নমঃ ।
ওঁ গুপ্তায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ আত্মভক্তিপ্রবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ মহানন্দায় নমঃ ।
ওঁ নটায় নমঃ ।
ওঁ নৃত্যগীতনামপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ আর্তিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ ভাবদায় নমঃ ।
ওঁ ভাগবতপ্রিয়ায় নমঃ । ৭০ ।

ওঁ ইন্দ্রাদিসর্বলোকেশবন্দিতশ্রীপদাম্বুজায় নমঃ ।
ওঁ ন্যাসিচূডামণয়ে নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ ।
ওঁ সংন্যাসআশ্রমপাবনায় নমঃ ।
ওঁ চৈতন্যায় নমঃ ।
ওঁ কৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ ।
ওঁ দণ্ডধৃগায় নমঃ ।
ওঁ ন্যস্তদণ্ডকায় নমঃ ।
ওঁ অবধূতপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যানন্দষড্ভুজদর্শকায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ মুকুন্দসিদ্ধিদায় নমঃ ।
ওঁ বাসুদেবামৃতপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ গদাধরপ্রাণনাথায় নমঃ ।
ওঁ আর্তিঘ্নে নমঃ ।
ওঁ শরণপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অকিঞ্চনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণায় নমঃ ।
ওঁ গুণগ্রাহিণে নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অদোষদর্শিনে নমঃ । ৯০ ।

ওঁ সুমুখায় নমঃ ।
ওঁ মধুরায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়দর্শনায় নমঃ ।
ওঁ প্রতাপরুদ্রসন্ত্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ রামানন্দপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ অনন্তগুণসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ সর্বতীর্থৈকপাবনায় নমঃ ।
ওঁ বৈকুণ্ঠনাথায় নমঃ ।
ওঁ লোকেশায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ ভক্তাভিমতরূপধৃকে নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ মহায়োগিনে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানভক্তিপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ পীয়ূষবচনায় নমঃ ।
ওঁ পৃথ্বীপাবনায় নমঃ ।
ওঁ সত্যবাচে নমঃ ।
ওঁ সহায় নমঃ ।
ওঁ ওডদেশজনানন্দিনে নমঃ ।
ওঁ সন্দোহামৃতরূপধৃকে নমঃ । ১১১ ।

ইতি সার্বভৌম ভট্টাচার্যবিরচিতা
শ্রীগৌরঙ্গাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

Also Read 108 Names of Sri Gauranga:

108 Names of Shri Gauranga | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Gauranga | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top