Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Gauranga | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Gauranga Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

श्रीगौरन्गाष्टोत्तरशतनामावलिः
ॐ विश्वम्भराय नमः ।
ॐ जितक्रोधाय नमः ।
ॐ मायामनुषविग्रहाय नमः ।
ॐ अमायीने नमः ।
ॐ मायिनां श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ वरदेशाय नमः ।
ॐ द्विजोत्तमाय नमः ।
ॐ जगन्नाथप्रियसुताय नमः ।
ॐ पितृभक्ताय नमः ।
ॐ महामनसे नमः । १० ।

ॐ लक्ष्मीकान्ताय नमः ।
ॐ शचीपुत्राय नमः ।
ॐ प्रेमदाय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ द्विजप्रियाय नमः ।
ॐ द्विजवराय नमः ।
ॐ वैष्णवप्राणनायकाय नमः ।
ॐ द्विजातिपूजकाय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ श्रीवासप्रियाय नमः । २० ।

ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ तप्तकाञ्चनगौराङ्गाय नमः ।
ॐ सिंहग्रीवाय नमः ।
ॐ महाभुजाय नमः ।
ॐ पीतवाससे नमः ।
ॐ रक्तपट्टाय नमः ।
ॐ षड्भुजाय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
ॐ द्विभुजाय नमः ।
ॐ गदापाणये नमः । ३० ।

ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ पद्मधराय नमः ।
ॐ अमलाय नमः ।
ॐ पाञ्चजन्यधराय नमः ।
ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।
ॐ वेणुपाणये नमः ।
ॐ सुरोत्तमाय नमः ।
ॐ कमलाक्षेश्वराय नमः ।
ॐ प्रीताय नमः ।
ॐ गोपलीलाधराय नमः । ४० ।

ॐ यूने नमः ।
ॐ नीलरत्नधराय नमः ।
ॐ रूप्यहारिणे नमः ।
ॐ कौस्तुभभूषणाय नमः ।
ॐ श्रीवत्सलाञ्छनाय नमः ।
ॐ भास्वन्मणिधृके नमः ।
ॐ कञ्जलोचनाय नमः ।
ॐ ताटङ्कनीलश्रीये नमः ।
ॐ रुद्रलीलाकारिणे नमः ।
ॐ गुरुप्रियाय नमः । ५० ।

ॐ स्वनामगुणवक्त्रे नमः ।
ॐ नामोपदेशदायकाय नमः ।
ॐ आचण्डालप्रियाय नमः ।
ॐ शुद्धाय नमः ।
ॐ सर्वप्राणिहितेरताय नमः ।
ॐ विश्वरूपानुजाय नमः ।
ॐ सन्ध्यावताराय नमः ।
ॐ शीतलाशयाय नमः ।
ॐ निःसीमकरुणाय नमः ।
ॐ गुप्ताय नमः । ६० ।

ॐ आत्मभक्तिप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ महानन्दाय नमः ।
ॐ नटाय नमः ।
ॐ नृत्यगीतनामप्रियाय नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ आर्तिप्रियाय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ शुद्धाय नमः ।
ॐ भावदाय नमः ।
ॐ भागवतप्रियाय नमः । ७० ।

ॐ इन्द्रादिसर्वलोकेशवन्दितश्रीपदाम्बुजाय नमः ।
ॐ न्यासिचूडामणये नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ संन्यासआश्रमपावनाय नमः ।
ॐ चैतन्याय नमः ।
ॐ कृष्णचैतन्याय नमः ।
ॐ दण्डधृगाय नमः ।
ॐ न्यस्तदण्डकाय नमः ।
ॐ अवधूतप्रियाय नमः ।
ॐ नित्यानन्दषड्भुजदर्शकाय नमः । ८० ।

ॐ मुकुन्दसिद्धिदाय नमः ।
ॐ वासुदेवामृतप्रदाय नमः ।
ॐ गदाधरप्राणनाथाय नमः ।
ॐ आर्तिघ्ने नमः ।
ॐ शरणप्रदाय नमः ।
ॐ अकिञ्चनप्रियाय नमः ।
ॐ प्राणाय नमः ।
ॐ गुणग्राहिणे नमः ।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
ॐ अदोषदर्शिने नमः । ९० ।

ॐ सुमुखाय नमः ।
ॐ मधुराय नमः ।
ॐ प्रियदर्शनाय नमः ।
ॐ प्रतापरुद्रसन्त्रात्रे नमः ।
ॐ रामानन्दप्रियाय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ अनन्तगुणसम्पन्नाय नमः ।
ॐ सर्वतीर्थैकपावनाय नमः ।
ॐ वैकुण्ठनाथाय नमः ।
ॐ लोकेशाय नमः । १०० ।

ॐ भक्ताभिमतरूपधृके नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ ज्ञानभक्तिप्रदाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ पीयूषवचनाय नमः ।
ॐ पृथ्वीपावनाय नमः ।
ॐ सत्यवाचे नमः ।
ॐ सहाय नमः ।
ॐ ओडदेशजनानन्दिने नमः ।
ॐ सन्दोहामृतरूपधृके नमः । १११ ।

इति सार्वभौम भट्टाचार्यविरचिता
श्रीगौरङ्गाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sri Gauranga:

108 Names of Shri Gauranga | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Gauranga | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top