Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Gauranga | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Gauranga Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଗୌରନ୍ଗାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ
ଓଂ ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତକ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାମନୁଷଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମାୟୀନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟିନାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଜୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରିୟସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିତୃଭକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମନସେ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଚୀପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଜପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଜଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଷ୍ଣଵପ୍ରାଣନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଜାତିପୂଜକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵାସପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଈଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତପ୍ତକାଞ୍ଚନଗୌରାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତଵାସସେ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତପଟ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡ୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାପାଣୟେ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାର୍ଙ୍ଗିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଣୁପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାକ୍ଷେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋପଲୀଲାଧରାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ୟୂନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲରତ୍ନଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୂପ୍ୟହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ କୌସ୍ତୁଭଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସଲାଞ୍ଛନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାସ୍ଵନ୍ମଣିଧୃକେ ନମଃ ।
ଓଂ କଞ୍ଜଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାଟଙ୍କନୀଲଶ୍ରୀୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଦ୍ରଲୀଲାକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ସ୍ଵନାମଗୁଣଵକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାମୋପଦେଶଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଚଣ୍ଡାଲପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପ୍ରାଣିହିତେରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାନୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଵତାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୀତଲାଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଃସୀମକରୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁପ୍ତାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଆତ୍ମଭକ୍ତିପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃତ୍ୟଗୀତନାମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଵୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଵଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଗଵତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଦିସର୍ଵଲୋକେଶଵନ୍ଦିତଶ୍ରୀପଦାମ୍ବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନ୍ୟାସିଚୂଡାମଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂନ୍ୟାସଆଶ୍ରମପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୈତନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଣ୍ଡଧୃଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନ୍ୟସ୍ତଦଣ୍ଡକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵଧୂତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଷଡ୍ଭୁଜଦର୍ଶକାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାମୃତପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାଧରପ୍ରାଣନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ତିଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକିଞ୍ଚନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଗ୍ରାହିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦୋଷଦର୍ଶିନେ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରସନ୍ତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମାନନ୍ଦପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତଗୁଣସମ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୀର୍ଥୈକପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈକୁଣ୍ଠନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକେଶାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଭକ୍ତାଭିମତରୂପଧୃକେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀୟୂଷଵଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଥ୍ଵୀପାଵନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଡଦେଶଜନାନନ୍ଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସନ୍ଦୋହାମୃତରୂପଧୃକେ ନମଃ । ୧୧୧ ।

ଇତି ସାର୍ଵଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟଵିରଚିତା
ଶ୍ରୀଗୌରଙ୍ଗାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Sri Gauranga:

108 Names of Shri Gauranga | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Gauranga | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top