Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Kirata Sastha | Shri Kiratashastuha Ashtottara Shatanamavali Text in Hindi

108 Names of Shri Kiratashastuha in Hindi:

॥ श्रीकिरातशास्तुः अष्टोत्तरशतनामावली ॥

ॐ किरातात्मने नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ शिवात्मने नमः ।
ॐ शिवानन्दनाय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ धन्विने नमः ।
ॐ पुरुहुतसहायकृते नमः ।
ॐ नीलाम्बराय नमः ।
ॐ महाबाहवे नमः । १० ।

ॐ वीर्यवते नमः ।
ॐ विजयप्रदाय नमः ।
ॐ विधुमौलये नमः ।
ॐ विराडात्मने नमः ।
ॐ विश्वात्मने नमः ।
ॐ वीर्यमोहनाय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ वामदेवाय नमः ।
ॐ वासुदेवप्रियाय नमः ।
ॐ विभवे नमः । २० ।

ॐ केयूरवते नमः ।
ॐ पिञ्छमौळये नमः ।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः ।
ॐ कृपाणवते नमः ।
ॐ शास्वताय नमः ।
ॐ शरकोदण्डिने नमः ।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐ श्यामलाङ्गाय नमः ।
ॐ शरधीमते नमः ।
ॐ शरदिन्दु निभाननाय नमः । ३० ।

ॐ पीनकण्ठाय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ क्षुद्रघ्ने नमः ।
ॐ क्षुरिकायुधाय नमः ।
ॐ धाराधर वपुषे नमः ।
ॐ धीमते नमः ।
ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
ॐ प्रतापवते नमः ।
ॐ कैरातपतये नमः ।
ॐ आखेटप्रियाय नमः । ४० ।

ॐ प्रीतिप्रदाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ रेणुकात्मज श्रीराम चित्तपद्मालयाय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ व्याडरूपधराय नमः ।
ॐ व्याधिनाशनाय नमः ।
ॐ कालशासनाय नमः ।
ॐ कामदेवसमाय नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ कामितार्थ फलप्रदाय नमः । ५० ।

ॐ अभृताय नमः ।
ॐ स्वभृताय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ साराय नमः ।
ॐ सात्विकसत्तमाय नमः ।
ॐ सामवेदप्रियाय नमः ।
ॐ वेधसे नमः ।
ॐ वेदाय नमः ।
ॐ वेदविदांवराय नमः ।
ॐ त्र्यक्षरात्मने नमः । ६० ।

ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
ॐ त्रिस्वरात्मने नमः ।
ॐ त्रिलोचनाय नमः ।
ॐ त्रिगुणात्मने नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञाय नमः ।
ॐ त्रिमूर्त्यात्मने नमः ।
ॐ त्रिवर्गदाय नमः ।
ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ पावनाय नमः । ७० ।

ॐ पापनाशनाय नमः ।
ॐ पारावारगभीरात्मने नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ गीतप्रियाय नमः ।
ॐ गीतकीर्तये नमः ।
ॐ कार्तिकेयसहोदराय नमः ।
ॐ कारुण्यसागराय नमः ।
ॐ हंसाय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः । ९० ।

ॐ सिम्हपराक्रमाय नमः ।
ॐ सुश्लोकाय नमः ।
ॐ सुमुखाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ सुन्दराय नमः ।
ॐ सुरवन्दिताय नमः ।
ॐ सुरवैरिकुलध्वंसिने नमः ।
ॐ स्थूलश्मश्रुवे नमः ।
ॐ अमित्रघ्ने नमः ।
ॐ अमृताय नमः । ९० ।

ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ स्थूलाय नमः ।
ॐ तुरगवाहनाय नमः ।
ॐ अमलाय नमः ।
ॐ विमलाय नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ वसुमते नमः ।
ॐ वनगाय नमः ।
ॐ गुरवे नमः । १०० ।

ॐ सर्वप्रियाय नमः ।
ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ।
ॐ सर्वयोगीश्वरेश्वराय नमः ।
ॐ तारकब्रह्मरूपिणे नमः ।
ॐ चन्द्रिकाविशदस्मिताय नमः ।
ॐ किरातवपुषे नमः ।
ॐ आरामसञ्चारिणे नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ॥ १०८ ।

इति श्री किरातशास्तुः
अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

Also Read:

108 Names of Shri Kirata Sastha | Shri Kiratashastuha Ashtottara Shatanamavali Text in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Kirata Sastha | Shri Kiratashastuha Ashtottara Shatanamavali Text in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top