Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Kirata Sastha | Shri Kiratashastuha Ashtottara Shatanamavali Text in Telugu

108 Names of Shri Kiratashastuha in Telugu:

॥ శ్రీకిరాతశాస్తుః అష్టోత్తరశతనామావలీ ॥

ఓం కిరాతాత్మనే నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం శాన్తాయ నమః ।
ఓం శివాత్మనే నమః ।
ఓం శివానన్దనాయ నమః ।
ఓం పురాణపురుషాయ నమః ।
ఓం ధన్వినే నమః ।
ఓం పురుహుతసహాయకృతే నమః ।
ఓం నీలామ్బరాయ నమః ।
ఓం మహాబాహవే నమః । ౧౦ ।

ఓం వీర్యవతే నమః ।
ఓం విజయప్రదాయ నమః ।
ఓం విధుమౌలయే నమః ।
ఓం విరాడాత్మనే నమః ।
ఓం విశ్వాత్మనే నమః ।
ఓం వీర్యమోహనాయ నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం వామదేవాయ నమః ।
ఓం వాసుదేవప్రియాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః । ౨౦ ।

ఓం కేయూరవతే నమః ।
ఓం పిఞ్ఛమౌళయే నమః ।
ఓం పిఙ్గలాక్షాయ నమః ।
ఓం కృపాణవతే నమః ।
ఓం శాస్వతాయ నమః ।
ఓం శరకోదణ్డినే నమః ।
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః ।
ఓం శ్యామలాఙ్గాయ నమః ।
ఓం శరధీమతే నమః ।
ఓం శరదిన్దు నిభాననాయ నమః । ౩౦ ।

ఓం పీనకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం విరూపాక్షాయ నమః ।
ఓం క్షుద్రఘ్నే నమః ।
ఓం క్షురికాయుధాయ నమః ।
ఓం ధారాధర వపుషే నమః ।
ఓం ధీమతే నమః ।
ఓం సత్యసన్ధాయ నమః ।
ఓం ప్రతాపవతే నమః ।
ఓం కైరాతపతయే నమః ।
ఓం ఆఖేటప్రియాయ నమః । ౪౦ ।

ఓం ప్రీతిప్రదాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం రేణుకాత్మజ శ్రీరామ చిత్తపద్మాలయాయ నమః ।
ఓం బలినే నమః ।
ఓం వ్యాడరూపధరాయ నమః ।
ఓం వ్యాధినాశనాయ నమః ।
ఓం కాలశాసనాయ నమః ।
ఓం కామదేవసమాయ నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం కామితార్థ ఫలప్రదాయ నమః । ౫౦ ।

ఓం అభృతాయ నమః ।
ఓం స్వభృతాయ నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః ।
ఓం సారాయ నమః ।
ఓం సాత్వికసత్తమాయ నమః ।
ఓం సామవేదప్రియాయ నమః ।
ఓం వేధసే నమః ।
ఓం వేదాయ నమః ।
ఓం వేదవిదాంవరాయ నమః ।
ఓం త్ర్యక్షరాత్మనే నమః । ౬౦ ।

ఓం త్రిలోకేశాయ నమః ।
ఓం త్రిస్వరాత్మనే నమః ।
ఓం త్రిలోచనాయ నమః ।
ఓం త్రిగుణాత్మనే నమః ।
ఓం త్రికాలజ్ఞాయ నమః ।
ఓం త్రిమూర్త్యాత్మనే నమః ।
ఓం త్రివర్గదాయ నమః ।
ఓం పార్వతీనన్దనాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం పావనాయ నమః । ౭౦ ।

ఓం పాపనాశనాయ నమః ।
ఓం పారావారగభీరాత్మనే నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః ।
ఓం గీతప్రియాయ నమః ।
ఓం గీతకీర్తయే నమః ।
ఓం కార్తికేయసహోదరాయ నమః ।
ఓం కారుణ్యసాగరాయ నమః ।
ఓం హంసాయ నమః ।
ఓం సిద్ధాయ నమః । ౯౦ ।

ఓం సిమ్హపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం సుశ్లోకాయ నమః ।
ఓం సుముఖాయ నమః ।
ఓం వీరాయ నమః ।
ఓం సున్దరాయ నమః ।
ఓం సురవన్దితాయ నమః ।
ఓం సురవైరికులధ్వంసినే నమః ।
ఓం స్థూలశ్మశ్రువే నమః ।
ఓం అమిత్రఘ్నే నమః ।
ఓం అమృతాయ నమః । ౯౦ ।

ఓం సర్వగాయ నమః ।
ఓం సూక్ష్మాయ నమః ।
ఓం స్థూలాయ నమః ।
ఓం తురగవాహనాయ నమః ।
ఓం అమలాయ నమః ।
ఓం విమలాయ నమః ।
ఓం దక్షాయ నమః ।
ఓం వసుమతే నమః ।
ఓం వనగాయ నమః ।
ఓం గురవే నమః । ౧౦౦ ।

ఓం సర్వప్రియాయ నమః ।
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః ।
ఓం సర్వయోగీశ్వరేశ్వరాయ నమః ।
ఓం తారకబ్రహ్మరూపిణే నమః ।
ఓం చన్ద్రికావిశదస్మితాయ నమః ।
ఓం కిరాతవపుషే నమః ।
ఓం ఆరామసఞ్చారిణే నమః ।
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః ॥ ౧౦౮ ।

ఇతి శ్రీ కిరాతశాస్తుః
అష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

108 Names of Shri Kirata Sastha | Shri Kiratashastuha Ashtottara Shatanamavali Text in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Kirata Sastha | Shri Kiratashastuha Ashtottara Shatanamavali Text in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top