Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Shri Kirata Sastha | Shri Kiratashastuha Ashtottara Shatanamavali Text in Oriya

108 Names of Shri Kiratashastuha in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀକିରାତଶାସ୍ତୁଃ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ କିରାତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାନନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁହୁତସହାୟକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବାହଵେ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଵୀର୍ୟଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧୁମୌଲୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଡାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀର୍ୟମୋହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁଦେଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ କେୟୂରଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଞ୍ଛମୌଳୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃପାଣଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାସ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରକୋଦଣ୍ଡିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ୟାମଲାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଧୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଦିନ୍ଦୁ ନିଭାନନାୟ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ପୀନକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୁଦ୍ରଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୁରିକାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାରାଧର ଵପୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରତାପଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ କୈରାତପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଖେଟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ପ୍ରୀତିପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରେଣୁକାତ୍ମଜ ଶ୍ରୀରାମ ଚିତ୍ତପଦ୍ମାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଡରୂପଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟାଧିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଶାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଦେଵସମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମିତାର୍ଥ ଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ଅଭୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଭୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାତ୍ଵିକସତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମଵେଦପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଧସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵିଦାଂଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ର୍ୟକ୍ଷରାତ୍ମନେ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିସ୍ଵରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଗଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତୀନନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵନାୟ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ପାପନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରାଵାରଗଭୀରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୀତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୀତକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ କାର୍ତିକେୟସହୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାରୁଣ୍ୟସାଗରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ସିମ୍ହପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଶ୍ଲୋକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରଵୈରିକୁଲଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲଶ୍ମଶ୍ରୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତ୍ରଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁରଗଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୟୋଗୀଶ୍ଵରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରକବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଵିଶଦସ୍ମିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କିରାତଵପୁଷେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆରାମସଞ୍ଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ।

ଇତି ଶ୍ରୀ କିରାତଶାସ୍ତୁଃ
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

108 Names of Shri Kirata Sastha | Shri Kiratashastuha Ashtottara Shatanamavali Text in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil