Home / Shatinamavali / 108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Rama 5 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરામાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૫ ॥

ૐ નારાયણાય નમઃ । જગન્નાથાય । અભિરામાય ।
જગત્પતયે । કવયે । પુરાણાય । વાગીશાય । રામાય ।
દશરથાત્મજાય । રાજરાજાય । રધુવરાય । કૌસલ્યાનન્દવર્ધનાય ।
ભર્ગાય । વરેણ્યાય । વિશ્વેશાય । રઘુનાથાય । જગદ્ગુરવે । સત્યાય ।
સત્યપ્રિયાય । શ્રેષ્ઠાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ જાનીકવલ્લભાય નમઃ । વિભવે । સૌમિત્રિપૂર્વજાય ।
શાન્તાય । કામદાય । કમલેક્ષણાય । આદિત્યાય । રવયે । ઈશાનાય ।
ઘૃણયે । સૂર્યાય । અનામયાય । આનન્દરૂપિણે । સૌમ્યાય । રાઘવાય ।
કરુણામયાય । જામદગ્ન્યાય । તપોમૂર્તયે । રામાય । પરશુધારિણે નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ વાક્પતયે નમઃ । વરદાય । વાચ્યાય । શ્રીપતયે ।
પક્ષિવાહનાય । શ્રીશાર્ઙ્ગધારિણે । રામાય । ચિન્મયાનન્દવિગ્રહાય ।
હલધૃગ્વિષ્ણવે । ઈશાનાય । બલરામાય । કૃપાનિધયે । શ્રીવલ્લભાય ।
કૃપાનાથાય । જગન્મોહનાય । અચ્યુતાય । મત્સ્યકૂર્મવરાહાદિ-
રૂપધારિણે । અવ્યયાય । વાસુદેવાય । જગદ્યોનયે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ અનાદિનિધનાય નમઃ । હરયે । ગોવિન્દાય । ગોપતયે ।
વિષ્ણવે । ગોપીજનમનોહરાય । ગોગોપાલપરીવારાય । ગોપકન્યા-
સમાવૃતાય । વિદ્યુત્પુઞ્જપ્રતીકાશાય । રામાય । કૃષ્ણાય । જગન્મ-
યાય । ગોગોપિકાસમાકીર્ણાય । વેણુવાદનતત્પરાય । કામરૂપાય ।
કલાવતે । કામિનીકામદાય । વિભવે । મન્મથાય । મથુરાનાથાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ માધવાય નમઃ । મકરધ્વજાય । શ્રીધરાય । શ્રીકરાય ।
શ્રીશાય । શ્રીનિવાસાય । પરાત્પરાય । શ્વેશાય । ભૂપતયે । ભદ્રાય ।
વિભૂતયે । ભૂમિભૂષણાય । સર્વદુઃખહરાય । વીરાય ।
દુષ્ટદાનવવૈરિણે । શ્રીનૃસિંહાય । મહાબાહવે । મહતે ।
દીપ્તતેજસે । ચિદાનન્દમયાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ નિત્યાય નમઃ । પ્રણવાય । જ્યોતીરૂપિણે । આદિત્ય-
મણ્ડલગતાય । નિશ્ચિતાર્થસ્વરૂપિણે । ભક્તપ્રિયાય । પદ્મનેત્રાય ।
ભક્તાનામીપ્સિતપ્રદાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥
શ્રીરામરસાયનં નામ

ઇતિ શ્રીરામાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૫ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 5:

108 Names of Shri Rama 5 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts