Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 7 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Rama 7 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୭ ॥

ଓଂ ସମ୍ରାଜେ ନମଃ । ଦକ୍ଷିଣମାର୍ଗସ୍ଥାୟ । ସହୋଦରପରୀତାୟ ।
ସାଧୁକଲ୍ପତରଵେ । ଵଶ୍ୟାୟ । ଵସନ୍ତଋତୁସମ୍ଭଵାୟ । ସୁମନ୍ତ୍ରାଦର-
ସମ୍ପୂଜ୍ୟାୟ । ୟୌଵରାଜ୍ୟଵିନିର୍ଗତାୟ । ସୁବନ୍ଧଵେ । ସୁମହନ୍ମାର୍ଗିଣେ ।
ମୃଗୟାଖେଲକୋଵିଦାୟ । ସରିତ୍ତୀରନିଵାସସ୍ଥାୟ । ମାରୀଚମୃଗ-
ମାର୍ଗଣାୟ । ସଦୋତ୍ସାହିନେ । ଚିରସ୍ଥାୟିନେ । ସ୍ପଷ୍ଟଭାଷଣଶୋଭନାୟ ।
ସ୍ତ୍ରୀଶୀଲସଂଶୟୋଦ୍ଵିଗ୍ନାୟ । ଜାତଵେଦଃପ୍ରକୀର୍ତିତାୟ । ସ୍ଵୟମ୍ବୋଧାୟ ।
ତମୋହାରିଣେ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ପୁଣ୍ୟପାଦାୟ ନମଃ । ଅରିଦାରୁଣାୟ । ସାଧୁପକ୍ଷପରାୟ ।
ଲୀନାୟ । ଶୋକଲୋହିତଲୋଚନାୟ । ସସାରଵନଦାଵାଗ୍ନୟେ । ସହକାର୍ୟ-
ସମୁତ୍ସୁକାୟ । ସେନାଵ୍ୟୂହପ୍ରଵୀଣାୟ । ସ୍ତ୍ରୀଲାଞ୍ଛନକୃତସଙ୍ଗରାୟ ।
ସତ୍ୟାଗ୍ରହିଣେ । ଵନଗ୍ରାହିଣେ । କରଗ୍ରାହିଣେ । ଶୁଭାକୃତୟେ ।
ସୁଗ୍ରୀଵାଭିମତାୟ । ମାନ୍ୟାୟ । ମନ୍ୟୁନିର୍ଜିତସାଗରାୟ । ସୁତଦ୍ଵୟୟୁତାୟ ।
ସୀତାଭୂଗର୍ଭଗମନାକୁଲାୟ । ସୁପ୍ରମାଣିତସର୍ଵାଙ୍ଗାୟ । ପୁଷ୍ପମାଲା-
ସୁଶୋଭିତାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ସୁଗତାୟ ନମଃ । ସାନୁଜାୟ । ୟୋଦ୍ଧ୍ରେ । ଦିଵ୍ୟଵସ୍ତ୍ରାଦିଶୋଭନାୟ ।
ସମାଧାତ୍ରେ । ସମାକାରାୟ । ସମାହାରାୟ । ସମନ୍ଵୟାୟ ।
ସମୟୋଗିନେ । ସମୁତ୍କର୍ଷାୟ । ସମଭାଵାୟ । ସମୁଦ୍ୟତାୟ । ସମଦୃଷ୍ଟୟେ ।
ସଭାରମ୍ଭାୟ । ସମଵୃତ୍ତୟେ । ସମଦ୍ୟୁତୟେ । ସଦୋଦିତାୟ । ନଵୋନ୍ମେଷାୟ ।
ସଦସଦ୍ଵାଚକାୟ । ପୁଂସେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ହରିଣାକୃଷ୍ଟଵୈଦେହୀପ୍ରେରିତାୟ ନମଃ । ପ୍ରିୟଦର୍ଶନାୟ ।
ହୃତଦାରାୟ । ଉଦାରଶ୍ରିୟେ । ଜନଶୋକଵିଶୋଷଣାୟ । ହନୁମଦ୍ଵାହନାୟ ।
କ୍ଷ୍ଣାମ୍ୟାୟ । ସୁଗଗାୟ । ସଜନପ୍ରିୟାୟ । ହନୁମଦୂତସମ୍ପଚାୟ ।
ମୃଗାକୃଷ୍ଟାୟ । ସୁଖୋଦଧୟେ । ହୃନ୍ମନ୍ଦିରସ୍ଥଚିନ୍ମୂର୍ତୟେ । ମୃଦଵେ ।
ରାଜୀଵଲୋଚନାୟ । କ୍ଷତ୍ରାଗ୍ରଣ୍ୟେ । ତମାଲାଭାୟ । ରୁଦନକ୍ଲିନ୍ନଲୋଚନାୟ ।
କ୍ଷୀଣାୟୁର୍ଜନକାହୂତାୟ । ରକ୍ଷୋଘ୍ନାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଋକ୍ଷଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ । ଜ୍ଞାନଚଶୁଷେ । ୟୋଗଵିଜ୍ଞାୟ ।
ୟୁକ୍ତିଜ୍ଞାୟ । ୟୁଗଭୂଷଣାୟ । ସୀତାକାନ୍ତାୟ । ଚିତ୍ରମୂର୍ତୟେ ।
କୈକୟୀସୁତବାନ୍ଧଵାୟ । ପୌରପ୍ରିୟାୟ । ପୂର୍ଣକର୍ମଣେ । ପୁଣ୍ୟକର୍ମ-
ପୟୋନିଧୟେ । ସୁରାଜ୍ୟସ୍ଥାପକାୟ । ଚାତୁର୍ଵର୍ଣ୍ୟସଂୟୋଜକାୟ । କ୍ଷମାୟା
ଦ୍ଵାପରସ୍ଥାୟ । ମହତେ । ଆତ୍ମନେ । ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ । ୟୁଗନ୍ଧରାୟ ।
ପୁଣ୍ୟପ୍ରଣତସନ୍ତୋଷାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ପତିତପାଵନାୟ । ପୂର୍ଣାୟ । ଅପୂର୍ଣାୟ ।
ଅନୁଜପ୍ରାଣାୟ । ନିଜହୃଦିସ୍ଵୟମ୍ପ୍ରାପ୍ୟାୟ । ଵୈଦେହୀପ୍ରାଣନିଲୟାୟ ।
ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୭ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 7:

108 Names of Shri Rama 7 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 7 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top