Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 7 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Rama 7 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिः ७ ॥

ॐ सम्राजे नमः । दक्षिणमार्गस्थाय । सहोदरपरीताय ।
साधुकल्पतरवे । वश्याय । वसन्तऋतुसम्भवाय । सुमन्त्रादर-
सम्पूज्याय । यौवराज्यविनिर्गताय । सुबन्धवे । सुमहन्मार्गिणे ।
मृगयाखेलकोविदाय । सरित्तीरनिवासस्थाय । मारीचमृग-
मार्गणाय । सदोत्साहिने । चिरस्थायिने । स्पष्टभाषणशोभनाय ।
स्त्रीशीलसंशयोद्विग्नाय । जातवेदःप्रकीर्तिताय । स्वयम्बोधाय ।
तमोहारिणे नमः ॥ २० ॥

ॐ पुण्यपादाय नमः । अरिदारुणाय । साधुपक्षपराय ।
लीनाय । शोकलोहितलोचनाय । ससारवनदावाग्नये । सहकार्य-
समुत्सुकाय । सेनाव्यूहप्रवीणाय । स्त्रीलाञ्छनकृतसङ्गराय ।
सत्याग्रहिणे । वनग्राहिणे । करग्राहिणे । शुभाकृतये ।
सुग्रीवाभिमताय । मान्याय । मन्युनिर्जितसागराय । सुतद्वययुताय ।
सीताभूगर्भगमनाकुलाय । सुप्रमाणितसर्वाङ्गाय । पुष्पमाला-
सुशोभिताय नमः ॥ ४० ॥

ॐ सुगताय नमः । सानुजाय । योद्ध्रे । दिव्यवस्त्रादिशोभनाय ।
समाधात्रे । समाकाराय । समाहाराय । समन्वयाय ।
समयोगिने । समुत्कर्षाय । समभावाय । समुद्यताय । समदृष्टये ।
सभारम्भाय । समवृत्तये । समद्युतये । सदोदिताय । नवोन्मेषाय ।
सदसद्वाचकाय । पुंसे नमः ॥ ६० ॥

ॐ हरिणाकृष्टवैदेहीप्रेरिताय नमः । प्रियदर्शनाय ।
हृतदाराय । उदारश्रिये । जनशोकविशोषणाय । हनुमद्वाहनाय ।
क्ष्णाम्याय । सुगगाय । सजनप्रियाय । हनुमदूतसम्पचाय ।
मृगाकृष्टाय । सुखोदधये । हृन्मन्दिरस्थचिन्मूर्तये । मृदवे ।
राजीवलोचनाय । क्षत्राग्रण्ये । तमालाभाय । रुदनक्लिन्नलोचनाय ।
क्षीणायुर्जनकाहूताय । रक्षोघ्नाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ ऋक्षवत्सलाय नमः । ज्ञानचशुषे । योगविज्ञाय ।
युक्तिज्ञाय । युगभूषणाय । सीताकान्ताय । चित्रमूर्तये ।
कैकयीसुतबान्धवाय । पौरप्रियाय । पूर्णकर्मणे । पुण्यकर्म-
पयोनिधये । सुराज्यस्थापकाय । चातुर्वर्ण्यसंयोजकाय । क्षमाया
द्वापरस्थाय । महते । आत्मने । सुप्रतिष्ठाय । युगन्धराय ।
पुण्यप्रणतसन्तोषाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ शुद्धाय नमः । पतितपावनाय । पूर्णाय । अपूर्णाय ।
अनुजप्राणाय । निजहृदिस्वयम्प्राप्याय । वैदेहीप्राणनिलयाय ।
शरणागतवत्सलाय नमः ॥ १०८ ॥

इति श्रीरामाष्टोत्तरशतनामावलिः ७ समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 7:

108 Names of Shri Rama 7 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 7 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top