Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Sri Rama 6 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: 6 ॥

ௐ ஸர்வதே³வஸமாராத்⁴யபத³பங்கஜஶோபி⁴தாய நம: ।
வேத³மௌலிஸமாம்நாதபரமாநந்த³வைப⁴வாய நம: ।
முநிவ்ருʼந்த³ஸமாராத்⁴யதி³வ்யமங்க³ளவிக்³ரஹாய நம: ।
தி³வ்யக³ந்த⁴ரஸாத்³யாட்⁴யபரலோகவிராஜிதாய நம: ।
தி³வ்யமோஹநரூபாட்⁴யநித்யஸூரிநிஷேவிதாய நம: ।
மஹாமணிவிசித்ராங்க³மண்டபாந்தர்விராஜிதாய நம: ।
ஶ்ரீபூ⁴மிநீலாஸம்ஸேவ்யபாத³பீட²லஸத்பதா³ய நம: ।
ஶங்க²சக்ரக³தா³பத்³மஸம்ஶோபி⁴தகராம்பு³ஜாய நம: ।
லோகரக்ஷணஸம்ப்ராப்தவிவிதா⁴க்ருʼதிபூஜிதாய நம: ।
பௌலஸ்த்யவிக்ரமப்லுஷ்டவிதி⁴முக்²யஸுரஸ்துதாய நம: ॥ 10 ॥

தே³வாப⁴யப்ரதா³நார்த²பரஸௌலப்⁴யஸாக³ராய நம: ।
வாநரீக்ருʼதவித்³யாதி³தே³வநாயகஸந்நுதாய நம: ।
சக்ரவர்திக்³ருʼஹாவாஸரோசநாயுதசேதநாய நம: ।
கௌஸல்யாப⁴க்திபூர்த்யர்த²தத்³க³ர்ப⁴வஸதிப்ரியாய நம: ।
ருʼஷ்யஶ்ருʼங்க³முநிஶ்ரேஷ்ட²காரிதேஷ்டிப²லோத்³க³மாய நம: ।
யஜ்ஞபாவகஸஞ்ஜாதபாயஸாந்நஸ்வரூபத்⁴ருʼதே நம: ।
தத்ப்ராஶநஸுஸம்ஹ்ருʼஷ்டகௌஸல்யாக³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வாய நம: ।
சைத்ரஶுத்³த⁴நவம்யாட்⁴யபுநர்வஸுவிநிர்க³தாய நம: ।
ராமாஜநஸமாஹ்லாத³ஶங்க²சக்ராதி³ஶோபி⁴தாய நம: ।
ராமநாமவிராஜச்ச்²ரீப⁴க்தஸங்க⁴க்ருʼதார்ஹணாய நம: ॥ 20 ॥

ப⁴ரதாதி³மஹோதா³ரப்⁴ராத்ருʼமத்⁴யவிராஜிதாய நம: ।
வயஸ்யகேலிஸஞ்ஜாதஸுந்த³ரஸ்வேத³பூ⁴ஷிதாய நம: ।
கஸ்தூரீதிலகோத்³பா⁴ஸிசூர்ணகுந்தலராஜிமதே நம: ।
ராகாசந்த்³ரநிப⁴ஶ்ரீமத்³வத³நாம்பு³ஜஶோபி⁴தாய நம: ।
விகாஸோந்முரவபத்³மஶ்ரீமந்த³ஹாஸாதிஸுந்த³ராய நம: ।
ப்ரியபா⁴ஷணஸம்ஸக்தப⁴க்தஸங்க்²யவிராஜிதாய நம: ।
ராஜலக்ஷணமாது⁴ர்யஸந்தோஷிதமஹீபதயே நம: ।
விஶ்வாமித்ராநுக³ஶ்ரீமல்லக்ஷ்மணாநுசராத்³ருʼதாய நம: ।
தாடகாக்²யமஹாம்ருʼத்யுப⁴யவித்⁴வம்ஸகாரகாய நம: ।
யஶப்ரத்யூஹக்ருʼத்³ரக்ஷோவிக்ஷோப⁴ணக்ருʼதாப⁴யாய நம: ॥ 30 ॥

குஶிகாத்மஜஸம்ப்ரோக்ததுஷாராத்³ரிஸுதாகதா²ய நம: ।
கௌ³தமாக்²யமுநிஶ்ரேஷ்ட²வநிதாபாபப⁴ஞ்ஜகாய நம: ।
சந்த்³ரஶேக²ரகோத³ண்ட³ப⁴ஞ்ஜநாத்தமஹோந்நதயே நம: ।
ஜாநகீஹஸ்தஸந்த³த்தஹாரஶோபி⁴பு⁴ஜாந்தராய நம: ।
வது⁴யுக்தஸஹோத³ர்யவந்தி³தாக்⁴ரிஸரோருஹாய நம: ।
பா⁴ர்க³வாஸ்த்ரக்³ருʼஹீதஶ்ரீஸந்தோஷிதமஹீபதயே நம: ।
வஸிஷ்டா²தி³முநிப்ரீதஜநநீஜநபூஜிதாய நம: ।
ஜாநகீமாநஸோல்லாஸகுமுதோ³த்³பா⁴ஸிசந்த்³ரமஸே நம: ।
ஜ்ஞாநவ்ருʼத்³த⁴வயோவ்ருʼத்³த⁴ஶீலவ்ருʼத்³த⁴ஸுஸம்மதாய நம: ।
மாது⁴ர்யாட்⁴யமஹௌதா³ர்யகு³ணலுப்³த⁴மஹீப்ரியாய நம: ॥ 40 ॥

மஹாக³ஜஸமாரூட⁴த³ர்ஶநேச்சு²ஜநாவ்ருʼதாய நம: ।
கைகேயீவாக்யஸந்தப்தமஹீபதிஸமீபகா³ய நம: ।
அநாயாஸக்³ருʼஹீதஸ்வவநவாஸவிராஜிதாய நம: ।
முநிரக்ஷாத்வராத்யக்தஜநந்யாதி³ஜநார்த²நாய நம: ।
ஸீதாஸௌமித்ரிஸம்ஸேவ்யரதோ²த்தமவிராஜிதாய நம: ।
கு³ஹாநீதவடக்ஷீரத்⁴ருʼதகேஶஜடாததயே நம: ।
க³ங்கா³தீரபரித்யக்தகி²ந்நஸாரதி²மித்ரவதே நம: ।
ப⁴ரத்³வாஜமுநிப்ரோக்தசித்ரகூடநிவாஸக்ருʼதே நம: ।
ம்ருʼததாதஸுஸம்ஸ்காரக்ஷணாக³தஸஹோத³ராய நம: ।
ப³ஹுந்யாயஸமாக்²யாநவிதீர்ணநிஜபாது³காய நம: ॥ 50 ॥

வஸிஷ்டா²தி³மஹீதே³வதே³வநாதா²தி³பூஜிதாய நம: ।
க²ரபீ⁴தமுநிவ்ராதஸூசிதாத்மவ்யவஸ்தி²தயே நம: ।
ஶரப⁴ங்க³மஹாயோகி³நித்யலோகப்ரதா³யகாய நம: ।
அக³ஸ்த்யாதி³மஹாமௌநிபூஜிதாங்க்⁴ரிஸரோருஹாய நம: ।
ராக்ஷஸார்தமுநிஶ்ரேஷ்ட²ஸம்ரக்ஷணக்ருʼதாப⁴யாய நம: ।
விராத⁴வத⁴ஸந்துஷ்டதே³ஹிவ்ருʼந்த³நிஷேவிதாய நம: ।
க்³ருʼத்⁴ரராஜமஹாப்ரீதிஸ்தி²தபஞ்சவடீதடாய நம: ।
காமார்தராக்ஷஸீகர்ணநாஸிகாச்சே²த³நாத³ராய நம: ।
க²ரகோபவிநிஷ்க்ராந்தக²ரமுக்²யநிஷூத³நாய நம: ।
மாயாம்ருʼக³தநுச்ச²ந்நமாரீசதநுதா³ரணாய நம: ॥ 60 ॥

ஸீதாவசநஸங்கி²ந்நஸௌமித்ரிப்⁴ருʼஶகோபநாய நம: ।
ஶுந்யோடஜஸமாலோகவ்யதி²தாஶயபி⁴ந்நதி⁴யே நம: ।
வ்ருʼத்தபோ³தி⁴ஜடாய்வர்த²த³த்தலோகமஹோந்நதயே நம: ।
முத்தாஶாபகப³ந்தோ⁴க்தஜாநகீப்ராப்திநிஶ்சயாய நம: ।
ஶப³ரீசிரகாலாப்ததத்³பு⁴க்தப²லஸம்ஸ்ப்ருʼஹாய நம: ।
பி⁴க்ஷுரூபப்ரதிச்ச²ந்நஹநுமத்³வசநாத³ராய நம: ।
ஸ்நிக்³த⁴ஸுக்³ரீவவிஸ்ரம்ப⁴த³த்தவீர்யபரீக்ஷணாய நம: ।
வித்³த⁴வாலிஸமாக்²யாதஶாஸ்த்ரஸாரவிநிர்ணயாய நம: ।
வர்ஷர்துஸர்வஸமயகி³ரிப்ரஸ்ரவணஸ்தி²தாய நம: ।
விஸ்ம்ருʼதாகி²லஸுக்³ரீவப்ரேஷிதாத்மஸஹோத³ராய நம: ॥ 70 ॥

நதஸுக்³ரீவஸந்தி³ஷ்டஹநுமஹத்³த³த்தபூ⁴ஷணாய நம: ।
ப்ராப்தசூடா³மணிப்ரேக்ஷாஸம்ஸ்மாரிதகு³ருத்ரயாய நம: ।
வாயுஸூநுவிதீர்ணஸ்வஶரீராலிங்க³நோஜ்ஜ்வலாய நம: ।
கபிஸைந்யமஹோத்ஸாஹப்ராப்தநீரதி⁴ஸத்தடாய நம: ।
விபீ⁴ஷணபரித்ராணப்ரதி²தாத்மமஹாவ்ரதாய நம: ।
மஹோத³தி⁴மஹாவேக³ஜாதக்ரோதா⁴திபீ⁴ஷணாய நம: ।
ஶரார்தவார்தி⁴ரத்நௌக⁴பூஜிதாப்³ஜபத³த்³வயாய நம: ।
கார்யப்ரகத்யூஹவித்⁴வம்ஸஸம்பூஜிதமஹேஶ்வராய நம: ।
மஹாஸேதுமஹாதே³வவிதி⁴முக்²யஸுரார்சிதாய நம: ।
வாலிஸூநுத³ஶக்³ரீவஸமாஶ்ராவிததத்³தி⁴தாய நம: ॥ 80 ॥

ஸமாக³தக⁴டீகர்ணமுக²ராக்ஷஸஸூத³நாய நம: ।
த³ஶக்³ரீவஶிரோராஜத்கிரீடாக்³ர்யவிபே⁴த³காய நம:
இந்த்³ரஜித்³வத⁴கார்யாப்தஸுமித்ராஸுதவந்தி³தாய நம: ।
ராக்ஷஸாதி⁴பவித்³த்⁴வம்ஸதே³வஸங்க⁴க்ருʼதஸ்துதயே நம: ।
வஹ்நிப்ரவேஶதீ³ப்தாங்க³ஜாநகீப்ரீதமாநஸாய நம: ।
சக்ரவர்திமஹேஶாநவிதி⁴முரவ்யஸ்துதோந்நதயே நம: ।
அபி⁴ஷிக்தஸமாயாதவிபீ⁴ஷணக்ருʼதஸ்துதாய நம: ।
நிஜபாதா³ப்³ஜஸம்ஸக்தரக்ஷோவைப⁴வஶம்ஸநாய நம: ।
யூத²நாயகதத்பத்நீவிபீ⁴ஷணபரீவ்ருʼதாய நம: ।
புஷ்பகாக³திஸுப்ரீதப⁴ரத்³வாஜக்ருʼதார்சநாய நம: ॥ 90 ॥

ப⁴ரதாநந்த³ஸந்தோ³ஹவர்த⁴நாத்³ருʼதமாருதயே நம: ।
மஹாஸாம்ராஜ்யலப்³த⁴ஶ்ரீநந்தி³தாகி²லசேதநாய நம: ।
காஶீக்ஷேத்ரமஹேஶாநசிந்திதாத்மமஹாமநவே நம: ।
ம்ருʼதௌ தத்³த³த்ததந்மந்த்ரலப்³த⁴முக்திபத³ஸ்துதாய நம: ।
ஶ்சீராமதாபிநீப்ரோக்தவிஶ்ருதாநந்தவைப⁴வாய நம: ।
மகாராக்ஷரஸஞ்ஜாதஶிவாம்ஶஹநுமத்ப்ரியாய நம: ।
நிஜசாரித்ரஸம்பூதவால்மீகிவரதா³யகாய நம: ।
நாமவைப⁴வலேஶாம்ஶவித்⁴வம்ஸிதவிபத்ததயே நம: ।
சேதநாஸேசநாநந்த³நிஜவைப⁴வபூ⁴ஷிதாய நம: ।
அவிஶேஷவிதீர்ணார்தரக்ஷணோத்த²மஹோந்நதயே நம: ॥ 100 ॥

மஹேஶவிதி³தாநந்த³நிஜவைப⁴வபூ⁴ஷிதாய நம: ।
லக்ஷ்மீவிஷ்ண்வம்ஶஸம்பூர்ணஸீதாராமஶரீரவதே நம: ।
விஷ்ணுஶபு⁴மஹாமந்த்ரஸாராக்ஷரஸுநாமவதே நம: ।
மித்ரபா⁴வஸமாயாதப⁴க்தரக்ஷைகதீ³க்ஷிதாய நம: ।
ஸக்ருʼத்ப்ரபந்நஜநதாஸம்ரக்ஷணது⁴ரந்த⁴ராய நம: ।
ஶ்ரிதசித்தபராநந்த³தா³யிமங்க³ளவிக்³ரஹாய நம: ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாக்²யப²லஸர்வார்த²தா³யகாய நம: ।
ப⁴க்தேஷ்டப²லதா³நோத்ககருணாஸாந்த்³ரசேதஸே நம: ॥ 108 ॥

இதி ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: 6 ஸமாப்தா ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 6:

108 Names of Shri Rama 6 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 6 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top