Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Vishnu 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Vishnu Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Hindi:

॥ श्रीविष्ण्वष्टोत्तरशतनामावलिः ३ ॥
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ केशिशत्रवे नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ कंसारये नमः ।
ॐ धेनुकारये नमः ।
ॐ शिशुपालरिपवे नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ यशोदानन्दनाय नमः ।
ॐ शौरये नमः । १० ।

ॐ पुण्डरीकनिभेक्षणाय नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ जगत्प्रियाय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ बलिध्वंसिने नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ अदितिनन्दाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ यदुकुलश्रेष्ठाय नमः । २० ।

ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ वसुप्रदाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ कैटभारये नमः ।
ॐ मल्लजिते नमः ।
ॐ नरकान्ताय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ श्रीपतये नमः । ३० ।

ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ वनमालिने नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ अखिलार्तिघ्ने नमः ।
ॐ नृसिंहाय नमः ।
ॐ दैत्यशत्रवे नमः ।
ॐ मत्स्यदेवाय नमः ।
ॐ जगन्मयाय नमः ।
ॐ भूमिधारिणे नमः । ४० ।

ॐ महाकूर्माय नमः ।
ॐ वराहाय नमः ।
ॐ पृथिवीपतये नमः ।
ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
ॐ पीतवाससे नमः ।
ॐ चक्रपाणये नमः ।
ॐ गदाधराय नमः ।
ॐ शङ्खभृते नमः ।
ॐ पद्मपाणये नमः ।
ॐ नन्दकिने नमः । ५० ।

ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
ॐ महासत्त्वाय नमः ।
ॐ महाबुद्धये नमः ।
ॐ महाभुजाय नमः ।
ॐ महोत्सवाय नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ महाबाहुप्रियाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ विष्वक्सेनाय नमः । ६० ।

ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ तुलसीवल्लभाय नमः ।
ॐ अपाराय नमः ।
ॐ परेशाय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ परमक्लेशहारिणे नमः ।
ॐ परत्रसुखाय नमः ।
ॐ परस्मै नमः । ७० ।

ॐ हृदयस्थाय नमः ।
ॐ अम्बरस्थाय नमः ।
ॐ अयाय नमः ।
ॐ मोहदाय नमः ।
ॐ मोहनाशनाय नमः ।
ॐ समस्तपातकध्वंसिने नमः ।
ॐ महाबलबलान्तकाय नमः ।
ॐ रुक्मिणीरमणाय नमः ।
ॐ रुक्मिप्रतिज्ञाखण्डनाय नमः ।
ॐ महते नमः । ८० ।

ॐ दामबद्धाय नमः ।
ॐ क्लेशहारिणे नमः ।
ॐ गोवर्धनधराय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ पूतनारये नमः ।
ॐ मुष्टिकारये नमः ।
ॐ यमलार्जुणभञ्जनाय नमः ।
ॐ उपेन्द्राय नमः ।
ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
ॐ व्योमपादाय नमः । ९० ।

ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
ॐ प्रणतार्तिविनाशनाय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ महामायाय नमः ।
ॐ योगविदे नमः ।
ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।
ॐ श्रीनिधये नमः ।
ॐ श्रीनिवासाय नमः । १०० ।

ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ।
ॐ सुखप्रदाय नमः ।
ॐ यज्ञेश्वराय नमः ।
ॐ रावणारये नमः ।
ॐ प्रलम्बघ्नाय नमः ।
ॐ अक्षयाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ अनिरुद्धाय नमः । १०८ ।

इति श्रीविष्ण्वष्टोत्तरशतनामावलिः (३) समाप्ता ॥

Also Read 108 Names of Vishnu’s 108 Names 3:

108 Names of Shri Vishnu Rakaradya 3 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vishnu 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top