Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Vishnu 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Vishnu Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣ୍ଵଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୩ ॥
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶିଶତ୍ରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଂସାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧେନୁକାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଶୁପାଲରିପଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଶୋଦାନନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୌରୟେ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ପୁଣ୍ଡରୀକନିଭେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲିଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦିତିନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଦୁକୁଲଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଟଭାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମଲ୍ଲଜିତେ ନମଃ ।
ଓଂ ନରକାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପତୟେ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵିନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଷୀକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲାର୍ତିଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃସିଂହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈତ୍ୟଶତ୍ରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ସ୍ୟଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂମିଧାରିଣେ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ମହାକୂର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରାହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଥିଵୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈକୁଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତଵାସସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍ଖଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦକିନେ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ଗରୁଡଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସତ୍ତ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋତ୍ସଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବାହୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଶାର୍ଙ୍ଗିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୁଲସୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମକ୍ଲେଶହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରତ୍ରସୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ହୃଦୟସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବରସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋହନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମସ୍ତପାତକଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବଲବଲାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁକ୍ମିଣୀରମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁକ୍ମିପ୍ରତିଜ୍ଞାଖଣ୍ଡନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହତେ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଦାମବଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଲେଶହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵର୍ଧନଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂତନାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଷ୍ଟିକାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମଲାର୍ଜୁଣଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟୋମପାଦାୟ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଣତାର୍ତିଵିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗଵିଦେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଟରଶ୍ରଵସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଞେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଵଣାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଲମ୍ବଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।

ଇତି ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣ୍ଵଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ (୩) ସମାପ୍ତା ॥

Also Read 108 Names of Vishnu’s 108 Names 3:

108 Names of Shri Vishnu Rakaradya 3 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vishnu 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top