Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Vishnu 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Sri Vishnu Ashtottarashata Namavali 3 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీవిష్ణ్వష్టోత్తరశతనామావలిః ౩ ॥
ఓం కృష్ణాయ నమః ।
ఓం కేశవాయ నమః ।
ఓం కేశిశత్రవే నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం కంసారయే నమః ।
ఓం ధేనుకారయే నమః ।
ఓం శిశుపాలరిపవే నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం యశోదానన్దనాయ నమః ।
ఓం శౌరయే నమః । ౧౦ ।

ఓం పుణ్డరీకనిభేక్షణాయ నమః ।
ఓం దామోదరాయ నమః ।
ఓం జగన్నాథాయ నమః ।
ఓం జగత్ప్రియాయ నమః ।
ఓం నారాయణాయ నమః ।
ఓం బలిధ్వంసినే నమః ।
ఓం వామనాయ నమః ।
ఓం అదితినన్దాయ నమః ।
ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం యదుకులశ్రేష్ఠాయ నమః । ౨౦ ।

ఓం వాసుదేవాయ నమః ।
ఓం వసుప్రదాయ నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం కైటభారయే నమః ।
ఓం మల్లజితే నమః ।
ఓం నరకాన్తాయ నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం శ్రీధరాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం శ్రీపతయే నమః । ౩౦ ।

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దాయ నమః ।
ఓం వనమాలినే నమః ।
ఓం హృషీకేశాయ నమః ।
ఓం అఖిలార్తిఘ్నే నమః ।
ఓం నృసింహాయ నమః ।
ఓం దైత్యశత్రవే నమః ।
ఓం మత్స్యదేవాయ నమః ।
ఓం జగన్మయాయ నమః ।
ఓం భూమిధారిణే నమః । ౪౦ ।

ఓం మహాకూర్మాయ నమః ।
ఓం వరాహాయ నమః ।
ఓం పృథివీపతయే నమః ।
ఓం వైకుణ్ఠాయ నమః ।
ఓం పీతవాససే నమః ।
ఓం చక్రపాణయే నమః ।
ఓం గదాధరాయ నమః ।
ఓం శఙ్ఖభృతే నమః ।
ఓం పద్మపాణయే నమః ।
ఓం నన్దకినే నమః । ౫౦ ।

ఓం గరుడధ్వజాయ నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయ నమః ।
ఓం మహాసత్త్వాయ నమః ।
ఓం మహాబుద్ధయే నమః ।
ఓం మహాభుజాయ నమః ।
ఓం మహోత్సవాయ నమః ।
ఓం మహాతేజసే నమః ।
ఓం మహాబాహుప్రియాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం విష్వక్సేనాయ నమః । ౬౦ ।

ఓం శార్ఙ్గిణే నమః ।
ఓం పద్మనాభాయ నమః ।
ఓం జనార్దనాయ నమః ।
ఓం తులసీవల్లభాయ నమః ।
ఓం అపారాయ నమః ।
ఓం పరేశాయ నమః ।
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః ।
ఓం పరమక్లేశహారిణే నమః ।
ఓం పరత్రసుఖాయ నమః ।
ఓం పరస్మై నమః । ౭౦ ।

ఓం హృదయస్థాయ నమః ।
ఓం అమ్బరస్థాయ నమః ।
ఓం అయాయ నమః ।
ఓం మోహదాయ నమః ।
ఓం మోహనాశనాయ నమః ।
ఓం సమస్తపాతకధ్వంసినే నమః ।
ఓం మహాబలబలాన్తకాయ నమః ।
ఓం రుక్మిణీరమణాయ నమః ।
ఓం రుక్మిప్రతిజ్ఞాఖణ్డనాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః । ౮౦ ।

ఓం దామబద్ధాయ నమః ।
ఓం క్లేశహారిణే నమః ।
ఓం గోవర్ధనధరాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం పూతనారయే నమః ।
ఓం ముష్టికారయే నమః ।
ఓం యమలార్జుణభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం ఉపేన్ద్రాయ నమః ।
ఓం విశ్వమూర్తయే నమః ।
ఓం వ్యోమపాదాయ నమః । ౯౦ ।

ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం ప్రణతార్తివినాశనాయ నమః ।
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ।
ఓం మహామాయాయ నమః ।
ఓం యోగవిదే నమః ।
ఓం విష్టరశ్రవసే నమః ।
ఓం శ్రీనిధయే నమః ।
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః । ౧౦౦ ।

ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః ।
ఓం సుఖప్రదాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞేశ్వరాయ నమః ।
ఓం రావణారయే నమః ।
ఓం ప్రలమ్బఘ్నాయ నమః ।
ఓం అక్షయాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః । ౧౦౮ ।

ఇతి శ్రీవిష్ణ్వష్టోత్తరశతనామావలిః (౩) సమాప్తా ॥

Also Read 108 Names of Vishnu’s 108 Names 3:

108 Names of Shri Vishnu Rakaradya 3 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Vishnu 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top