Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names Of Sri Guru Dattatreya Lyrics in Oriya

About Shri Guru Dattatreya:

Guru Dattatreya is considered as the incarnation of the Hindu triad Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva in one form. The literal meaning of the term Dattatreya is translated into Datta (Given) and Atreya (son of the sage Atri), suggesting the one who has given himself away as the son of sage Atri. Lord Dattatreya was born from the sacred couple Anusuya and Atri. It is represented by three heads representing the unity of Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva, the Hindu triad of the gods. Dattatreya is the personification of all gods, prophets, saints and yogis. He is the guru of all gurus.

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାତ୍ରେୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ରିଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ରିଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁସୂୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନସୂୟାସୂନଵେ ନମଃ । ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ଅଵଧୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୁଗମ୍ୟାୟ ନମଃ । ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଗୁରୋର୍ଗୁରୁତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀଦେଶକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗରତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀଶାୟ ନମଃ । ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ୟୋଗାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିଧ୍ୟେୟାଙ୍ଘ୍ରିପଙ୍କଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରାମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ । ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କିଶୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କନ୍ଦର୍ପମୋହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଧାଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗିତାଙ୍ଗନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତରାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତଵର୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁଗ୍ରରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥଵିରାୟ ନମଃ । ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ସ୍ଥଵୀୟସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଘୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନେକଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ନମଃ । ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଦ୍ଵିଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡ୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କମଣ୍ଡଲୁଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଡମରୁଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍ଖିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୌଲିନେ ନମଃ । ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ଵିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପଦ୍ମାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମପାଦାୟ ନମଃ । ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାରୁଣାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମକିଞ୍ଜଲ୍କଵର୍ଚସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନସିମିତମୂର୍ତୟେ ନମଃ । ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ଧୂଲିଧୂସରିତାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦନଲିପ୍ତମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତଦେହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଗନ୍ଧାନୁଲେପିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟାର୍ଥପ୍ରଦାୟ ନମଃ । var ପ୍ରଧାନାୟ
ଓଂ ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରୀୟସେ ନମଃ । ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ । ॥ ୧୦୮ ॥

Also Read 108 Names of Guru Dattatreya:

108 Names Of Sri Guru Dattatreya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names Of Sri Guru Dattatreya Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top