Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Dattatreya Stotram

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam Lyrics in Telugu

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam in Telugu: శ్రీ నృసింహ సరస్వతీ అష్టకం ఇందుకోటి తేజకర్ణ సింధు భక్తవత్సలం నందనాత్రిసూను దత్తమిందిరాక్ష శ్రీగురుమ్ | గంధమాల్య అక్షతాది బృందదేవ వందితం వందయామి నారసింహ సరస్వతీశ పాహి మామ్ || ౧ || మోహపాశ అంధకార జాతదూర భాస్కరం ఆయతాక్ష పాహి శ్రియావల్లభేశ నాయకమ్ | సేవ్యభక్తబృంద వరద భూయో భూయో నమామ్యహం వందయామి నారసింహ సరస్వతీశ పాహి మామ్ || ౨|| చిత్తజారి వర్గషడ్కమత్త వారణాంకుశం సత్యసార […]

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam in Kannada: ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕಂ ಇಂದುಕೋಟಿ ತೇಜಕರ್ಣ ಸಿಂಧು ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ನಂದನಾತ್ರಿಸೂನು ದತ್ತಮಿಂದಿರಾಕ್ಷ ಶ್ರೀಗುರುಮ್ | ಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಅಕ್ಷತಾದಿ ಬೃಂದದೇವ ವಂದಿತಂ ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧ || ಮೋಹಪಾಶ ಅಂಧಕಾರ ಜಾತದೂರ ಭಾಸ್ಕರಂ ಆಯತಾಕ್ಷ ಪಾಹಿ ಶ್ರಿಯಾವಲ್ಲಭೇಶ ನಾಯಕಮ್ | ಸೇವ್ಯಭಕ್ತಬೃಂದ ವರದ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೨|| ಚಿತ್ತಜಾರಿ ವರ್ಗಷಡ್ಕಮತ್ತ ವಾರಣಾಂಕುಶಂ ಸತ್ಯಸಾರ […]

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam Lyrics in Tamil

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam in Tamil: ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸரஸ்வதீ அஷ்டகம் இந்து³கோடி தேஜகர்ண ஸிந்து⁴ ப⁴க்தவத்ஸலம் நந்த³னாத்ரிஸூனு த³த்தமிந்தி³ராக்ஷ ஶ்ரீகு³ரும் | க³ந்த⁴மால்ய அக்ஷதாதி³ ப்³ருந்த³தே³வ வந்தி³தம் வந்த³யாமி நாரஸிம்ஹ ஸரஸ்வதீஶ பாஹி மாம் || 1 || மோஹபாஶ அந்த⁴கார ஜாததூ³ர பா⁴ஸ்கரம் ஆயதாக்ஷ பாஹி ஶ்ரியாவல்லபே⁴ஶ நாயகம் | ஸேவ்யப⁴க்தப்³ருந்த³ வரத³ பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் வந்த³யாமி நாரஸிம்ஹ ஸரஸ்வதீஶ பாஹி மாம் || 2|| சித்தஜாரி வர்க³ஷட்³கமத்த வாரணாங்குஶம் ஸத்யஸார […]

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam Lyrics in Hindi

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam in Hindi: श्री नृसिंह सरस्वती अष्टकम् इन्दुकोटि तेजकर्ण सिन्धु भक्तवत्सलं नन्दनात्रिसूनु दत्तमिन्दिराक्ष श्रीगुरुम् । गन्धमाल्य अक्षतादि बृन्ददेव वन्दितं वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् ॥ १ ॥ मोहपाश अन्धकार जातदूर भास्करं आयताक्ष पाहि श्रियावल्लभेश नायकम् । सेव्यभक्तबृन्द वरद भूयो भूयो नमाम्यहं वन्दयामि नारसिंह सरस्वतीश पाहि माम् ॥ २ ॥ चित्तजारि वर्गषड्कमत्त वारणाङ्कुशं […]

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam Lyrics in English

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam in English: śrī nr̥siṁha sarasvatī aṣṭakam indukōṭi tējakarṇa sindhu bhaktavatsalaṁ nandanātrisūnu dattamindirākṣa śrīgurum | gandhamālya akṣatādi br̥ndadēva vanditaṁ vandayāmi nārasiṁha sarasvatīśa pāhi mām || 1 || mōhapāśa andhakāra jātadūra bhāskaraṁ āyatākṣa pāhi śriyāvallabhēśa nāyakam | sēvyabhaktabr̥nda varada bhūyō bhūyō namāmyahaṁ vandayāmi nārasiṁha sarasvatīśa pāhi mām || 2 || cittajāri vargaṣaḍkamatta vāraṇāṅkuśaṁ […]

Sree Pada Stuti Lyrics in English

Sree Pada Stuti in English: Sreepada Vallabha guroh vadanaaravindham vairagya deepthi paramojvalamadhvitheeyam mandasmitham sumadhuram karunadhranetram samsaarathaapaharanam sathatham smarami || Sreepada vallabha guroh karakalpa vruksham bhaktheshta daananiratham ripusam kshayam vai samsmarana maatrachithi jaagaranam subhadram samsaarabheethi shamanam sathatham bhajaami || Sreepada vallabha guroh parameshwarasya yogeeshwarasya shivashakti samanvithasya sreeparvathasya shikharamkhalu sannivishtam trilokya paavana padaabhja maham namaami ||

Aswatha Vruksha Stotra Lyrics in English

Aswatha Vruksha Stotram in English: Moolatho Brahma roopaya, madhyatho Vishnu roopine, Agratha shiva roopaya Vruksha rajaya they nama. 1 Aswatha sarva papani satha janma arjithanicha, Nudhaswa mama vrakshendra, sarva aiswarya pradho bhava. 2 Ayurbalam yaso varcha, praja pasu vasooni cha, Brahma prajnam cha medham cha thwam nodehi Vanaspathe. 3 Sathatham varuno raksheth thwamarad vrushtirasrayedh, Parithasthwam […]

Sree Datta Atharva Seersham Lyrics in Telugu

Sree Datta Atharva Seersham in Telugu: శ్రీదత్త అథర్వశీర్ష .. హరిః ఓం .. ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ అవధూతాయ దిగంబరాయవిధిహరిహరాయ ఆదితత్త్వాయ ఆదిశక్తయే .. 1.. త్వం చరాచరాత్మకః సర్వవ్యాపీ సర్వసాక్షీ త్వం దిక్కాలాతీతః త్వం ద్వంద్వాతీతః .. 2.. త్వం విశ్వాత్మకః త్వం విశ్వాధారః విశ్వేశః విశ్వనాథః త్వం విశ్వనాటకసూత్రధారః త్వమేవ కేవలం కర్తాసి త్వం అకర్తాసి చ నిత్యం .. 3.. త్వం ఆనందమయః ధ్యానగమ్యః త్వం ఆత్మానందః త్వం […]

Sree Datta Atharva Seersham Lyrics in Tamil

Sree Datta Atharva Seersham in Tamil: ஶ்ரீத³த்த அத²ர்வஶீர்ஷ .. ஹரி꞉ ௐ .. ௐ நமோ ப⁴க³வதே த³த்தாத்ரேயாய அவதூ⁴தாய தி³க³ம்ப³ராயவிதி⁴ஹரிஹராய ஆதி³தத்த்வாய ஆதி³ஶக்தயே .. 1.. த்வம்ʼ சராசராத்மக꞉ ஸர்வவ்யாபீ ஸர்வஸாக்ஷீ த்வம்ʼ தி³க்காலாதீத꞉ த்வம்ʼ த்³வந்த்³வாதீத꞉ .. 2.. த்வம்ʼ விஶ்வாத்மக꞉ த்வம்ʼ விஶ்வாதா⁴ர꞉ விஶ்வேஶ꞉ விஶ்வநாத²꞉ த்வம்ʼ விஶ்வநாடகஸூத்ரதா⁴ர꞉ த்வமேவ கேவலம்ʼ கர்தாஸி த்வம்ʼ அகர்தாஸி ச நித்யம் .. 3.. த்வம்ʼ ஆனந்த³மய꞉ த்⁴யானக³ம்ய꞉ த்வம்ʼ ஆத்மானந்த³꞉ த்வம்ʼ […]

Sree Datta Atharva Seersham Lyrics in Oriya

Sree Datta Atharva Seersham in Oriya: ଶ୍ରୀଦତ୍ତ ଅଥର୍ୱଶୀର୍ଷ ॥ ହରିଃ ଓଁ ॥ ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ଅବଧୂତାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟବିଧିହରିହରାୟ ଆଦିତତ୍ତ୍ୱାୟ ଆଦିଶକ୍ତୟେ ॥ ୧॥ ତ୍ୱଂ ଚରାଚରାତ୍ମକଃ ସର୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ୱସାକ୍ଷୀ ତ୍ୱଂ ଦିକ୍କାଲାତୀତଃ ତ୍ୱଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଃ ॥ ୨॥ ତ୍ୱଂ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକଃ ତ୍ୱଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଃ ବିଶ୍ୱେଶଃ ବିଶ୍ୱନାଥଃ ତ୍ୱଂ ବିଶ୍ୱନାଟକସୂତ୍ରଧାରଃ ତ୍ୱମେବ କେବଲଂ କର୍ତାସି ତ୍ୱଂ ଅକର୍ତାସି ଚ ନିତ୍ୟମ୍ ॥ ୩॥ ତ୍ୱଂ ଆନନ୍ଦମୟଃ ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟଃ ତ୍ୱଂ ଆତ୍ମାନନ୍ଦଃ ତ୍ୱଂ […]

Scroll to top