Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Hanumada Ashtottarashata Namavali 4 Lyrics in English:

॥ hanumadastottarasatanamavalih 4 ॥

hanumate namah । vayutanayaya । kesaripriyanandanaya ।
anjananandanaya । srimate । pingaksaya । amitavikramaya ।
sarvalaksanasampannaya । kalyanagunavaridhaye । svarnavarnaya ।
mahakayaya । mahaviryaya । mahadyutaye । mahabalaya । mahaudaryaya ।
sugrivabhistadayakaya । ramadasagranye । bhaktamanorathasuradrumaya ।
aristadhvantataranaye । sarvadosavivarjitaya namah । 20 ।

gospadikrtavarasaye namah । sitadarsanalalasaya । devarsisamstutaya ।
citrakarmane । jitakhagesvaraya । manojavaya । vayujavaya ।
bhagavate । plavagarsabhaya । suraprasunabhivrstaya ।
siddhagandharvasevitaya । dasayojanavistirnakayavate । ambarasrayaya ।
mahayogine । mahotsahaya । mahabahave । pratapavate । ramadvesijanasahyaya ।
sajjanapriyadarsanaya । ramanguliyavate namah । 40 ।

sarvasramahinaya namah । jagatpataye । mainakavipriyaya ।
sindhusamstutaya । kadruraksakaya । devamanapradaya । sadhave ।
simhikavadhapanditaya । lankinyabhayadatre । sitasokavinasanaya ।
janakipriyasamlapaya । cudamanidharaya । kapaye । dasananavaracchetre ।
masakikrtaraksasaya । lankabhayankaraya ।
saptamantriputravinasanaya । durdharsapranahartre । yupaksavadhakarakaya ।
virupaksantakarine namah । 60 ।

bhasakarnasiroharaya namah । prabhasapranahartre । trtiyamsavinasanaya ।
aksaraksasasamharine । trnikrtadasananaya ।
svapucchagagninirdagdhalankapuravaraya । avyayaya ।
anandavaridhaye । dhanyaya । meghagambhiranihsvanaya ।
kapipravarasampujyaya । madhubhaksanatatparaya ।
ramabahusamaslistaya । bhavisyaccaturananaya । satyalokesvaraya ।
pranaya । vibhisanavarapradaya । dhumraksapranahartre ।
kapisainyavivardhanaya । trisirsantakaraya namah । 80 ।

mattanasanaya namah । akampanantakaya । devantakantakaya ।
suraya । yuddhonmattavinasakaya । nikumbhantakaraya । satrusudanaya ।
suraviksitaya । dasasyagarvahartre । laksmanapranadayakaya ।
kumbhakarnajayine । sakrasatrugarvapaharakaya । sanjivanacalanetre ।
mrtavanarajivanaya । jambavatpriyakrte । viraya । sugrivangadasevitaya ।
bharatapriyasallapaya । sitaharavirajitaya । ramestaya namah । 100 ।

phalgunasakhaya namah । saranatranatatparaya । utpattikartre ।
sthitikartre । samharakartre । kimpurusalayaya ।
vedavedangatattvajnaya । bhavarogasya bhesajaya namah । 108 ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 4:

108 Names of Sri Hanuman 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top