Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Ranganayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Shri Ranganayika Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરઙ્ગનાયિકાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

અથ શ્રીરઙ્ગનાયિકાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ શ્રિયૈ નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ માયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માયૈ નમઃ ।
ૐ કમલાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મેસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મિન્યૈ નમઃ ॥ 10 ॥

ૐ મણિપઙ્કજાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યપુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉદારાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મમાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ હિરણ્યવર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ હરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અર્કાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ હિરણ્મય્યૈ નમઃ ॥ 20 ॥

ૐ આદિત્યવર્ણાયૈ નમઃ
ૐ અશ્વપૂર્વજાયૈ નમઃ ।
ૐ હસ્તિનાદપ્રબોધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રથમધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવજુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ સુવર્ણરજતસ્રજાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધદ્વારાયૈ નમઃ ।
ૐ દુરાધર્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ તર્પયન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કરીષિણ્યૈ નમઃ ॥ 30 ॥

ૐ પિઙ્ગલાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વભૂતાનામીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ હેમમાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાંસોસ્મિતાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્કરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ અનપગામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સૂર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સુપર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ માત્રે નમઃ ॥ 40 ॥

ૐ વિષ્ણુપત્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ આર્દ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્કરિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ ।
ૐ હરિવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રયણીયાયૈ નમઃ ।
ૐ હૈરણ્યપ્રાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ નલિનાલયાયૈ નમઃ ॥ 50 ॥

ૐ વિશ્વપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ વરાયૈ નમઃ ।
ૐ રમાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માલયાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્ટ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વસેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ આયાસહારિણ્યૈ નમઃ ॥ 60 ॥

ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રસોદર્યૈ નમઃ ।
ૐ વરારોહાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૃગુસુતાયૈ નમઃ ।
ૐ લોકમાત્રે નમઃ ।
ૐ અમૃતોદ્ભવાયૈ નમઃ ।
ૐ સિન્ધુજાયૈ નમઃ ।
ૐ શાર્ઙ્ગિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સીતાયૈ નમઃ ॥ 70 ॥

ૐ મુકુન્દમહિષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દિરાયૈ નમઃ ।
ૐ વિરિઞ્ચજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ ધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ શાશ્વતાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ દુગ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ વૈરોચન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ માધવ્યૈ નમઃ ॥ 80 ॥

ૐ અચ્યુતવલ્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ નારાયણ્યૈ નમઃ ।
ૐ રાજલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ મોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરેશસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પૂર્ણાયુષ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદુઃખહરાયૈ નમઃ ॥ 90 ॥

ૐ આરોગ્યકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્કલત્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પત્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ જૈત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્સન્તાન પ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇષ્ટદાયૈ નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુવક્ષસ્થલાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ વારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ વારણાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મજ્ઞાયૈ નમઃ ॥ 100 ॥

ૐ સત્યસઙ્કલ્પાયૈ નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દ વિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ ધર્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ ધનદાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વકામદાયૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વ શત્રુ ક્ષયકર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીરઙ્ગનાયક્યૈ નમઃ ॥ 109 ॥

શ્રીરઙ્ગનાયિકાષ્ટોત્તરશત નામાવલિઃ સમાપ્તા ॥

Also Read 108 Names of Shri Ranganathar:

108 Names of Sri Ranganayaka | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Ranganayaka | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top