108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Shringeri Sharada | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Shri Shringeri Sharada Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srisrngeri saradastottarasatanamavalih ॥

॥ atha srisrngeri saradastottarasatanamavalih ॥

Om sarasvatyai namah ।
Om mahabhadrayai namah ।
Om mahamayayai namah ।
Om varapradayai namah ।
Om sripradayai namah ।
Om padmanilayayai namah ।
Om padmavaktrikayai namah ।
Om sivanujayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om pustakadharinyai namah । 10 ।

Om kamarupayai namah ।
Om mahavidyayai namah ।
Om mahapatakanasinyai namah ।
Om mahasriyai namah ।
Om mahalaksmyai namah ।
Om divyangayai namah ।
Om malinyai namah ।
Om mahakalyai namah ।
Om mahapasayai namah । 20 ।

Om mahakarayai namah ।
Om mahankusayai namah ।
Om vinitayai namah ।
Om vimalayai namah ।
Om visvayai namah ।
Om vidyunmalayai namah ।
Om vilasinyai namah ।
Om candikayai namah ।
Om candravadanayai namah ।
Om candralekhavibhusitayai namah । 30 ।

Om savitryai namah ।
Om surasayai namah ।
Om divyayai namah ।
Om divyalankarabhusitayai namah ।
Om vagdevyai namah ।
Om vasudhayai namah ।
Om tivrayai namah ।
Om mahabhogayai namah ।
Om mahabalayai namah ।
Om godavaryai namah । 40 ।

Om gomatyai namah ।
Om jatilayai namah ।
Om vindhyavasinyai namah ।
Om garjinyai namah ।
Om bhedinyai namah ।
Om pritayai namah ।
Om saudaminyai namah ।
Om bhogadayai namah ।
Om satyavadinyai namah ।
Om sudhamurtyai namah । 50 ।

Om subhadrayai namah ।
Om suravanditayai namah ।
Om yamunayai namah ।
Om suprabhayai namah ।
Om nidrayai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nirajalocanayai namah ।
Om trimurtyai namah ।
Om trikalajnayai namah ।
Om brahmisthayai namah । 60 ।

Om trigunatmikayai namah ।
Om mahasantyai namah ।
Om mahavidyayai namah ।
Om dharinyai namah ।
Om sarvatmikayai namah ।
Om sastrarupayai namah ।
Om sumbhasuramardinyai namah ।
Om padmasanayai namah ।
Om padmahastayai namah ।
Om raktabijanihantryai namah । 70 ।

Om dhumralocanadarpaghnyai namah ।
Om nisumbhapranaharinyai namah ।
Om camundayai namah ।
Om candahantryai namah ।
Om mundakayaprabhedinyai namah ।
Om suprabhayai namah ।
Om kalaratryai namah ।
Om sarvadevastutayai namah ।
Om anaghayai namah ।
Om pancasadvarnarupayai namah । 80 ।

Om sudhakalasadharinyai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om kamaryai namah ।
Om vaisnavyai namah ।
Om varahyai namah ।
Om mahendryai namah ।
Om citrambaravibhusitayai namah ।
Om citramaladharayai namah ।
Om kantayai namah । 90 ।

Om citragandhanulepanayai namah ।
Om aksamaladharayai namah ।
Om nityayai namah ।
Om rupasaubhagyadayinyai namah ।
Om svetananayai namah ।
Om nilabhujayai namah ।
Om pivarastanamanditayai namah ।
Om suksmamadhyayai namah ।
Om raktapadayai namah ।
Om unmadayai namah । 100 ।

Om nilajanghitayai namah ।
Om buddhirupayai namah ।
Om tustirupayai namah ।
Om nidrarupayai namah ।
Om pustirupayai namah ।
Om caturananajayayai namah ।
Om caturvargaphaladayai namah ।
Om srisaradambikayai namah । 108 ।

iti srisrngeri saradastottarasatanamavalih ॥

Also Read 108 Names of Sri Sringeri Sharada:

108 Names of Sri Shringeri Sharada | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil