Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Shringeri Sharada | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Shri Shringeri Sharada Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીશૃઙ્ગેરિ શારદાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

॥ અથ શ્રીશૃઙ્ગેરિ શારદાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ વરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મવક્ત્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાનુજાયૈ નમઃ ।
ૐ રામાયૈ નમઃ ।
ૐ પુસ્તકધારિણ્યૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ કામરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાપાતકનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાશ્રિયૈ નમઃ ।
ૐ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ માલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાકાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાપાશાયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ મહાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાઙ્કુશાયૈ નમઃ ।
ૐ વિનીતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિમલાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યુન્માલાયૈ નમઃ ।
ૐ વિલાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રવદનાયૈ નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રલેખાવિભૂષિતાયૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરસાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ દિવ્યાલઙ્કારભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વાગ્દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ વસુધાયૈ નમઃ ।
ૐ તીવ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાભોગાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાબલાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોદાવર્યૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ ગોમત્યૈ નમઃ ।
ૐ જટિલાયૈ નમઃ ।
ૐ વિન્ધ્યવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગર્જિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભેદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રીતાયૈ નમઃ ।
ૐ સૌદામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભોગદાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યવાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુધામૂર્ત્યૈ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ સુભદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ સુરવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ યમુનાયૈ નમઃ ।
ૐ સુપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ નિદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નીરજલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિકાલજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મિષ્ઠાયૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ ત્રિગુણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાશાન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શાસ્ત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શુમ્ભાસુરમર્દિન્યૈ નમઃ ।
ૐ પદ્માસનાયૈ નમઃ ।
ૐ પદ્મહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તબીજનિહન્ત્ર્યૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ ધૂમ્રલોચનદર્પઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ નિશુમ્ભપ્રાણહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચામુણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ ચણ્ડહન્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મુણ્ડકાયપ્રભેદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલરાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદેવસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ અનઘાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશદ્વર્ણરૂપાયૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ સુધાકલશધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ માહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કામાર્યૈ નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ ।
ૐ વારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ માહેન્દ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્રામ્બરવિભૂષિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ચિત્રમાલાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તાયૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ ચિત્રગન્ધાનુલેપનાયૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષમાલાધરાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રૂપસૌભાગ્યદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્વેતાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ નીલભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ પીવરસ્તનમણ્ડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્મમધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ રક્તપાદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉન્મદાયૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ નીલજઙ્ઘિતાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ તુષ્ટિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ નિદ્રારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ પુષ્ટિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુરાનનજાયાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્વર્ગફલદાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીશારદામ્બિકાયૈ નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ શ્રીશૃઙ્ગેરિ શારદાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

Also Read 108 Names of Sri Sringeri Sharada:

108 Names of Sri Shringeri Sharada | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Shringeri Sharada | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top