Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Vakaradi Sri Varaha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ વકારાદિ શ્રીવરાહાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥
શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ।
હરિઃ ૐ

ૐ વરાહાય નમઃ ।
ૐ વરદાય નમઃ ।
ૐ વન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ વરેણ્યાય નમઃ ।
ૐ વસુદેવજાય નમઃ ।
ૐ વષટ્કારાય નમઃ ।
ૐ વસુનિધયે નમઃ ।
ૐ વસુધોદ્ધરણાય નમઃ ।
ૐ વસવે નમઃ ।
ૐ વસુદેવાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ વસુમતીદંષ્ટ્રાય નમઃ ।
ૐ વસુમતીપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વનધિસ્તોમરોમાન્ધવે નમઃ ।
ૐ વજ્રરોમ્ણે નમઃ ।
ૐ વદાવદાય નમઃ ।
ૐ વલક્ષાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ વશ્યવિશ્વાય નમઃ ।
ૐ વસુધાધરસન્નિભાય નમઃ ।
ૐ વનજોદરદુર્વારવિષાદધ્વંસનોદયાય નમઃ ।
ૐ વલ્ગત્સટાજાતવાતધૂતજીમૂતસંહતયે નમઃ । ૨૦ ।

ૐ વજ્રદંષ્ટ્રાગ્રવિચ્છિન્નહિરણ્યાક્ષધરાધરાય નમઃ ।
ૐ વશિષ્ટાદ્યર્ષિનિકરસ્તૂયમાનાય નમઃ ।
ૐ વનાયનાય નમઃ ।
ૐ વનજાસનરુદ્રેન્દ્રપ્રસાદિત મહાશયાય નમઃ ।
ૐ વરદાનવિનિર્ધૂતબ્રહ્મબ્રાહ્મણસંશયાય નમઃ ।
ૐ વલ્લભાય નમઃ ।
ૐ વસુધાહારિરક્ષોબલનિષૂદનાય નમઃ ।
ૐ વજ્રસારખુરાઘાતદલિતાબ્ધિરસાહિપાય નમઃ ।
ૐ વલદ્વાલોત્કટાટોપધ્વસ્તબ્રહ્માણ્ડકર્પરાય નમઃ ।
ૐ વદનાન્તર્ગતાયાતબ્રહ્માણ્ડશ્વાસપદ્ધતયે નમઃ । ૩૦ ।

ૐ વર્ચસ્વિને નમઃ ।
ૐ વરદંષ્ટ્રાગ્રસમુન્મીલિતદિક્તટાય નમઃ ।
ૐ વનજાસનનાસાન્તર્હંસવાહાવરોહિતાય નમઃ ।
ૐ વનજાસનદૃક્પદ્મવિકાસાદ્ભુતભાસ્કરાય નમઃ ।
ૐ વસુધાભ્રમરારૂઢદંષ્ટ્રાપદ્માગ્રકેસરાય નમઃ ।
ૐ વસુધાધૂમમષિકા રમ્યદંષ્ટ્રાપ્રદીપકાય નમઃ ।
ૐ વસુધાસહસ્રપત્રમૃણાલાયિત દંષ્ટ્રિકાય નમઃ ।
ૐ વસુધેન્દીવરાક્રાન્તદંષ્ટ્રાચન્દ્રકલાઞ્ચિતાય નમઃ ।
ૐ વસુધાભાજનાલમ્બદંષ્ટ્રારજતયષ્ટિકાય નમઃ ।
ૐ વસુધાભૂધરાવેધિ દંષ્ટ્રાસૂચીકૃતાદ્ભુતાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ વસુધાસાગરાહાર્યલોકલોકપધૃદ્રદાય નમઃ ।
ૐ વસુધાવસુધાહારિરક્ષોધૃચ્છૃઙ્ગયુગ્મકાય નમઃ ।
ૐ વસુધાધસ્સમાલમ્બિનાલસ્તમ્ભ પ્રકમ્પનાય નમઃ ।
ૐ વસુધાચ્છત્રરજતદણ્ડચ્છૃઙ્ગમનોહરાય નમઃ ।
ૐ વતંસીકૃતમન્દારાય નમઃ ।
ૐ વલક્ષીકૃતભૂતલાય નમઃ ।
ૐ વરદીકૃતવૃત્તાન્તાય નમઃ ।
ૐ વસુધીકૃતસાગરાય નમઃ ।
ૐ વશ્યમાયાય નમઃ ।
ૐ વરગુણક્રિયાધારાય નમઃ ।
ૐ વરાભિથાય નમઃ ।
ૐ વરુણાલયવાસ્તવ્યજન્તુવિદ્રાવિઘુર્ઘુરાય નમઃ ।
ૐ વરુણાલયવિચ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ વરુણાદિદુરાસદાય નમઃ ।
ૐ વનજાસનસન્તાનાવનજાત મહાકૃપાય નમઃ ।
ૐ વત્સલાય નમઃ ।
ૐ વહ્નિવદનાય નમઃ ।
ૐ વરાહવમયાય નમઃ ।
ૐ વસવે નમઃ ।
ૐ વનમાલિને નમઃ । ૬૦ ।

ૐ વન્દિવેદાય નમઃ ।
ૐ વયસ્થાય નમઃ ।
ૐ વનજોદરાય નમઃ ।
ૐ વેદત્વચે નમઃ ।
ૐ વેદવિદે નમઃ ।
ૐ વેદિને નમઃ ।
ૐ વેદવાદિને નમઃ ।
ૐ વેદવેદાઙ્ગતત્ત્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ વેદમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ વેદવિદ્વેદ્ય વિભવાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ વેદેશાય નમઃ ।
ૐ વેદરક્ષણાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તસિન્ધુસઞ્ચારિણે નમઃ ।
ૐ વેદદૂરાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તસિન્ધુમધ્યસ્થાચલોદ્ધર્ત્રે નમઃ ।
ૐ વિતાનકૃતે નમઃ ।
ૐ વિતાનેશાય નમઃ ।
ૐ વિતાનાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ વિતાનફલદાય નમઃ ।
ૐ વિભવે નમઃ । ૮૦ ।

ૐ વિતાનભાવનાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વભાવનાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વરૂપધૃતે નમઃ ।
ૐ વિશ્વદંષ્ટ્રાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વગર્ભાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વગાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વસમ્મતાય નમઃ ।
ૐ વેદારણ્યચરાય નમઃ ।
ૐ વામદેવાદિમૃગસંવૃતાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વાતિક્રાન્તમહિમ્ને નમઃ । ૯૦ ।

ૐ વન્યભૂપતયે નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠકોલાય નમઃ ।
ૐ વિકુણ્ઠલીલાય નમઃ ।
ૐ વિલયસિન્ધુગાય નમઃ ।
ૐ વપ્તઃકબલિતાજાણ્ડાય નમઃ ।
ૐ વેગવતે નમઃ ।
ૐ વિશ્વપાવનાય નમઃ ।
ૐ વિપશ્ચિદાશયારણ્યપુણ્યસ્ફૂર્તયે નમઃ ।
ૐ વિશૃઙ્ખલાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વદ્રોહિક્ષયકરાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ વિશ્વાધિકમહાબલાય નમઃ ।
ૐ વીર્યસિન્ધવે નમઃ ।
ૐ વિવદ્બન્ધવે નમઃ ।
ૐ વિયત્સિન્ધુતરઙ્ગિતાય નમઃ ।
ૐ વ્યાદત્તવિદ્વેષિસત્ત્વમુસ્તાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વગુણામ્બુધયે નમઃ ।
ૐ વિશ્વમઙ્ગલકાન્તારકૃત લીલાવિહારાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વમઙ્ગલદોત્તુઙ્ગકરુણાપાઙ્ગાય નમઃ । ૧૦૮ ।

॥ ઇતિ વકારાદિ શ્રી વરાહાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ પરાભવ
શ્રાવણશુદ્ધ ત્રયોદશ્યાં લિખિતા રામેણ સમર્પિતા ચ
શ્રીહયગ્રીવ ચરણાર વિન્દયોર્વિજયતાં તરામ્ ॥

Also Read 108 Names of Vakaradi Sri Varaha Swamy:

108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top