108 - Shatanamavali

108 Names of Vallya 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Vali 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

॥ বল্ল্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ২ ॥

শ্যামাং পঙ্কজসংস্থিতাং মণিলসত্তাটঙ্ক কর্ণোজ্জ্বলাং
সব্যে লম্বকরাং কিরীটমকুটাং তুঙ্গস্তনোত্কঞ্চুকাম্ ।
বামে পঙ্কজধারিণী শরবণোদ্ভূতস্য সব্যে
স্থিতাং গুঞ্জামাল্যধরাং প্রবালবদনাং বল্লীশ্বরীং ভাবয়ে ॥

মহাবল্ল্যৈ নমঃ ।
শ্যামতনবে নমঃ ।
সর্বাভরণভূষিতায়ৈ নমঃ ।
পীতাম্বরধরায়ৈ নমঃ ।
দিব্যাম্বুজধারিণ্যৈ নমঃ ।
দিব্যগন্ধানুলিপ্তায়ৈ নমঃ ।
ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ।
করাল্যৈ নমঃ ।
উজ্জ্বলনেত্রায়ৈ নমঃ ।
প্রলম্বতাটঙ্ক্যৈ নমঃ ।
মহেন্দ্রতনয়ানুগায়ৈ নমঃ ।
শুভরূপায়ৈ নমঃ ।
শুভাকরায়ৈ নমঃ ।
শুভঙ্কর্যৈ নমঃ ।
সব্যে লম্বকরায়ৈ নমঃ ।
মূলপ্রকৃত্যৈ নমঃ ।
প্রত্যু(পু)ষ্টায়ৈ নমঃ ।
মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
তুঙ্গস্তন্যৈ নমঃ ।
সুকঞ্চুকায়ৈ নমঃ । ২০ ॥

সুবেষাড্যায়ৈ নমঃ ।
সদ্গুণায়ৈ নমঃ ।
গুঞ্জামাল্যধরায়ৈ নমঃ ।
বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
মোহিন্যৈ নমঃ ।
মোহনায়ৈ নমঃ ।
স্তম্ভিন্যৈ নমঃ ।
ত্রিভঙ্গিন্যৈ নমঃ ।
প্রবালধরায়ৈ নমঃ ।
মনোন্মন্যৈ নমঃ ।
চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।
স্কন্দভার্যায়ৈ নমঃ ।
স্কন্দপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
সুপ্রসন্নায়ৈ নমঃ ।
সুলোচনায়ৈ নমঃ ।
ঐশ্বর্যপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
মঙ্গলপ্রদায়িন্যে নমঃ ।
অষ্টসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
অষ্টৈশ্বর্যপ্রদায়িন্যৈ নমঃ । ৪০ ॥

মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
মন্ত্রয়ন্ত্রতন্ত্রাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
মহাকল্পায়ৈ নমঃ ।
তেজোবত্যৈ নমঃ ।
পরমেষ্ঠিন্যৈ নমঃ ।
গুহদেবতায়ৈ নমঃ ।
কলাধরায়ৈ নমঃ ।
ব্রহ্মণ্যৈ নমঃ ।
বৃহত্যৈ নমঃ ।
দ্বিনেত্রায়ৈ নমঃ ।
দ্বিভুজায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধসেবিতায়ৈ নমঃ ।
অক্ষরায়ৈ নমঃ ।
অক্ষররূপায়ৈ নমঃ ।
অজ্ঞানদীপিকায়ৈ নমঃ ।
অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
সাম্রাজ্যায়ৈ নমঃ ।
সাম্রাজ্যদায়িন্যৈ নমঃ ।
সদ্যোজাতায়ৈ নমঃ ।
সুধাসাগরায়ৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥

কঞ্চনায়ৈ নমঃ ।
কাঞ্চনপ্রদায়ৈ নমঃ ।
বনমালিন্যে নমঃ ।
সুধাসাগরমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
হেমাম্বরধারিণ্যৈ নমঃ ।
হেমকঞ্চুকভূষণায়ৈ নমঃ ।
বনবাসিন্যৈ নমঃ ।
মল্লিকাকুসুমপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
মনোবেগায়ৈ নমঃ ।
মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
মহাদেব্যৈ নমঃ ।
মহালোকায়ৈ নমঃ ।
সর্বাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
সুরাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
সুন্দর্যৈ নমঃ ।
সুবেষাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
বরলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
বিদুত্তমায়ৈ নমঃ ।
সরস্বত্যৈ নমঃ ।
কুমার্যৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥

ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ।
দুর্গমায়ৈ নমঃ ।
দুর্গায়ৈ নমঃ ।
ঐন্দ্রাণ্যৈ নমঃ ।
সাক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
সাক্ষিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
পুরাণ্যৈ নমঃ ।
পুণ্যকীর্ত্যৈ নমঃ ।
পুণ্যরূপায়ৈ নমঃ ।
পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
পূর্ণভোগিন্যৈ নমঃ ।
পুষ্কলায়ৈ নমঃ ।
সর্বতোমুখ্যৈ নমঃ ।
পরাশক্ত্যৈ নমঃ ।
পরানিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
মূলদীপিকায়ৈ নমঃ ।
য়োগিন্যৈ নমঃ ।
য়োগদায়ৈ নমঃ ।
বিন্দুস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
পাপনাশিন্যৈ নমঃ ॥ ১০০ ॥

ঈশ্বর্যৈ নমঃ ।
লোকসাক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ঘোষিণ্যৈ নমঃ ।
পদ্মবাসিন্যৈ নমঃ ।
পদ্মাক্ষ্যৈ নমঃ ।
গুণত্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ষট্কোণবৃত্তবাসিন্যৈ নমঃ ।
শরণাগত রক্ষণায়ৈ নমঃ ॥ ১০৮ ॥

Also Read 108 Names of Vali 2:

108 Names of Vallya 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment