Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Vasavi Kanyakaparameshvaree 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Vasavi Kanyakaparameshvari 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

।। श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वर्यष्टोत्तरशतनामावलिः ३ ।।
ॐ अमलायै नमः ।
ॐ अमृतायै नमः ।
ॐ अनघायै नमः ।
ॐ आदिशक्त्यै नमः ।
ॐ आदिकन्यकायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ आश्रितरक्षितायै नमः ।
ॐ अग्रगण्यायै नमः ।
ॐ अन्नदायै नमः ।
ॐ अहिंसाधर्मरूपायै नमः । १० ।

ॐ अष्टसिद्धिप्रदायै नमः ।
ॐ अनन्तसगुणशीलायै नमः ।
ॐ आश्रितवत्सलायै नमः ।
ॐ आश्रीतार्चितायै नमः ।
ॐ इहपरानन्ददायिन्यै नमः ।
ॐ ह्रींकाररूपिण्यै नमः ।
ॐ ईतिबाधानिवारिण्यै नमः ।
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ ऊरुजान्वयपोषणायै नमः ।
ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः । २० ।

ॐ ऐश्वर्यप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ ॐकाररूपिण्यै नमः ।
ॐ औदार्यायै नमः ।
ॐ कनकवर्णायै नमः ।
ॐ कनकाम्बरधारिण्यै नमः ।
ॐ कल्पवल्लीसमानाङ्ग्यै नमः ।
ॐ कल्याण्यै कनकवर्णायै नमः ॥

ॐ कुसुमाभायै नमः ।
ॐ कुसुमश्रेष्ठ्यै नमः ।
ॐ कुमार्यै नमः ।
ॐ कुलवर्धिन्यै नमः ।
ॐ विश्वख्यातिदायिन्यै नमः । ३० ।

ॐ गुणातीतायै नमः ।
ॐ गुरुभास्काराचार्यायै नमः ।
ॐ गीतामृतसारस्वरूपायै नमः ।
ॐ गोप्यै नमः ।
ॐ गोविन्दसहोदर्यै नमः ।
ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
ॐ चराचरवासितायै नमः ।
ॐ चराचरजगन्नेत्रायै नमः ।
ॐ चन्द्रचूडायै नमः ।
ॐ चिताग्निकुण्डसम्भूतायै नमः । ४० ।

ॐ चिदानन्दायै नमः ।
ॐ जगद्विख्यातायै नमः ।
ॐ जगदानन्दकार्यै नमः ।
ॐ जगज्जनन्यै नमः ।
ॐ जपध्यानगम्यायै नमः ।
ॐ तापत्रयनिवारिण्यै नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ।
ॐ तुलाहस्तायै नमः ।
ॐ त्यागरूपायै नमः ।
ॐ दयामूर्त्यै नमः । ५० ।

ॐ दुर्गायै नमः ।
ॐ धर्मनन्दनसेवितायै नमः ।
ॐ धनवर्धिन्यै नमः ।
ॐ धर्मरूपायै नमः ।
ॐ दारिद्र्यदुःखनाशिन्यै नमः ।
ॐ निर्गुणायै नमः ।
ॐ नित्यकन्यायै नमः ।
ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
ॐ निर्मलायै नमः ।
ॐ निरहङ्कार्यै नमः । ६० ।

ॐ पद्मवदनायै नमः ।
ॐ परात्परायै नमः ।
ॐ परञ्ज्योतिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ पराशक्त्यै नमः ।
ॐ पराविद्यायै नमः ।
ॐ पराद्भुतहिंसाहीनायै नमः ।
ॐ रणस्रष्ट्रे नमः ।
ॐ पानुगण्डवासिन्यै नमः ।
ॐ प्रभातसगोत्रजातायै नमः ।
ॐ फलप्रदायै नमः । ७० ।

ॐ पूज्यायै नमः ।
ॐ पुत्रकामेष्टिसुफलायै नमः ।
ॐ पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ बालनागरपोषिण्यै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ बालेन्दुशेखरायै नमः ।
ॐ भवबन्धविमोचन्यै नमः ।
ॐ ब्रह्माविष्णुशिवस्तुत्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्मानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ मणिद्वीपमहाराज्ञै नमः । ८० ।

ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ महागिरिनिवासिन्यै नमः ।
ॐ महालक्ष्यै नमः ।
ॐ महासरस्वत्यै नमः ।
ॐ योगमायायै नमः ।
ॐ योगरूपायै नमः ।
ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ।
ॐ राजीवलोचनायै नमः ।
ॐ लोकौदारित्यै नमः ।
ॐ वरदायै नमः । ९० ।

ॐ वासव्यै नमः ।
ॐ विश्वरूपप्रदर्शिन्यै नमः ।
ॐ वेदमात्रे नमः ।
ॐ शुकपद्महस्तायै नमः ।
ॐ शुद्धचैतन्यस्वरूपायै नमः ।
ॐ विष्णुवर्धनमुक्तिदायिन्यै नमः ।
ॐ विरूपाक्षसहोदर्यै नमः ।
ॐ त्रिशक्तित्रयमातृकास्वरूपायै नमः ।
ॐ श्रीविद्यायै नमः ।
ॐ शुभदायै नमः । १०० ।

ॐ सत्यव्रतायै नमः ।
ॐ समाधिर्षिसमाराध्यायै नमः ।
ॐ सप्तमातृकास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वतन्त्रमन्त्ररूपायै नमः ।
ॐ सुगुणायै नमः ।
ॐ सुमुखायै नमः ।
ॐ क्षोणिभारनिवारिण्यायै नमः ।
ॐ क्षेमस्थैर्यविजयाभयायुरोग्यदायिन्यै नमः । १०८ ।

ॐ श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वर्यै नमः ।

Also Read 108 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshvari 3 :

108 Names of Vasavi Kanyakaparameshvaree 3 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Vasavi Kanyakaparameshvaree 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top