Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

88 Names of Shonachala Shiva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Shonachala Shiva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ शोणाचलशिवनामावलिः ॥
ॐ शोणाद्रीशाय नमः ।
ॐ अरुणाद्रीशाय नमः ।
ॐ देवाधीशाय नमः ।
ॐ जनप्रियाय नमः ।
ॐ प्रपन्नरक्षकाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ सेवकवर्धकाय नमः ।
ॐ अक्षिपेयामृताय नमः ।
ॐ ईशानाय नमः । 10 ।

ॐ स्त्रीपुंभावप्रदायकाय नमः ।
ॐ भक्तविज्ञप्तिसन्धात्रे नमः ।
ॐ दीनबन्दिविमोचकाय नमः ।
ॐ मुखराङ्घ्रिपतये नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ मृडाय नमः ।
ॐ मृगमदेश्वराय नमः ।
ॐ भक्तप्रेक्षणकृतिने नमः ।
ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ भक्तदोषनिवर्तकाय नमः । 20 ।

ॐ ज्ञानसम्बन्धनाथाय नमः ।
ॐ श्रीहालहलसुन्दराय नमः ।
ॐ आहवैश्वर्यदात्रे नमः ।
ॐ स्मर्तृसर्वाघनाशनाय नमः ।
ॐ व्यत्यस्तनृत्याय नमः ।
ॐ ध्वजधारकाय नमः ।
ॐ सकान्तिने नमः ।
ॐ नटनेश्वराय नमः ।
ॐ सामप्रियाय नमः । 30 ।

ॐ कलिध्वंसिने नमः ।
ॐ वेदमूर्तये नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ त्रिनेत्राय नमः ।
ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ।
ॐ भक्तापराधसोढ्रे नमः ।
ॐ योगीशाय नमः ।
ॐ भोगनायकाय नमः । 40 ।

ॐ बालमूर्तये नमः ।
ॐ क्षमारूपिणे नमः ।
ॐ धर्मरक्षकाय नमः ।
ॐ वृषध्वजाय नमः ।
ॐ हराय नमः ।
ॐ गिरीश्वराय नमः ।
ॐ भर्गाय नमः ।
ॐ चन्द्ररेखावतंसकाय नमः ।
ॐ स्मरान्तकाय नमः ।
ॐ अन्धकरिपवे नमः । 50 ।

ॐ सिद्धराजाय नमः ।
ॐ दिगम्बराय नमः ।
ॐ आगमप्रियाय नमः ।
ॐ ईशानाय नमः ।
ॐ भस्मरुद्राक्षलाञ्छनाय नमः ।
ॐ श्रीपतये नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ।
ॐ स्रष्ट्रे नमः ।
ॐ सर्वविद्येश्वराय नमः ।
ॐ अनघाय नमः । 60 ।

ॐ गङ्गाधराय नमः ।
ॐ क्रतुध्वंसिने नमः ।
ॐ विमलाय नमः ।
ॐ नागभूषणाय नमः ।
ॐ अरुणाय नमः ।
ॐ बहुरूपाय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ अक्षराकृतये नमः ।
ॐ अनादिरन्तरहिताय नमः ।
ॐ शिवकामाय नमः ।
ॐ स्वयम्प्रभवे नमः । 70 ।

ॐ सच्चिदानन्दरूपाय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ जीवधारकाय नमः ।
ॐ स्त्रीसङ्गवामसुभगाय नमः ।
ॐ विधये नमः ।
ॐ विहितसुन्दराय नमः ।
ॐ ज्ञानप्रदाय नमः ।
ॐ मुक्तिदाय नमः ।
ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः ।
ॐ आश्चर्यवैभवाय नमः । 80 ।

ॐ कामिने नमः ।
ॐ निरवद्याय नमः ।
ॐ निधिप्रदाय नमः ।
ॐ शूलिने नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ स्वयम्भुवे नमः ।
ॐ गिरिशाय नमः ॥ ८८ ॥

इति श्रीस्कान्दे महापुराणे प्रथमे माहेश्वरखण्डे
तृतीयमरुणाचलमाहात्म्यं तत्र पूर्वार्धः प्रारभ्यते
नवमोऽध्यायान्तर्गता शोणाचलशिवस्यनामाआवली समाप्ता ।

Also Read 88 Names of Shonachala Shiva:

88 Names of Shonachala Shiva | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

88 Names of Shonachala Shiva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top