Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

88 Names of Shonachala Shiva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Shonachala Shiva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶୋଣାଚଲଶିଵନାମାଵଲିଃ ॥
ଓଂ ଶୋଣାଦ୍ରୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରୁଣାଦ୍ରୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରପନ୍ନରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେଵକଵର୍ଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷିପେୟାମୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶାନାୟ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ ସ୍ତ୍ରୀପୁଂଭାଵପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵିଜ୍ଞପ୍ତିସନ୍ଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୀନବନ୍ଦିଵିମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଖରାଙ୍ଘ୍ରିପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗମଦେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତପ୍ରେକ୍ଷଣକୃତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଦୋଷନିଵର୍ତକାୟ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ଜ୍ଞାନସମ୍ବନ୍ଧନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀହାଲହଲସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆହଵୈଶ୍ଵର୍ୟଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମର୍ତୃସର୍ଵାଘନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵ୍ୟତ୍ୟସ୍ତନୃତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ଵଜଧାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକାନ୍ତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନଟନେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲିଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ ଵେଦମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାପରାଧସୋଢ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୋଗନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲମୂର୍ତୟେ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ କ୍ଷମାରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭର୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେଖାଵତଂସକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମରାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ଧକରିପଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧରାଜାୟ ନମଃ ॥ 50 ॥

ଓଂ ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଗମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମରୁଦ୍ରାକ୍ଷଲାଞ୍ଛନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵିଦ୍ୟେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଙ୍ଗାଧରାୟ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ କ୍ରତୁଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିମଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷରାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାଦିରନ୍ତରହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵକାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟମ୍ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ॥ 70 ॥

ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵଧାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ତ୍ରୀସଙ୍ଗଵାମସୁଭଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିହିତସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵାଞ୍ଛିତଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଶ୍ଚର୍ୟଵୈଭଵାୟ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ କାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଵଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଧିପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶମ୍ଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵୟମ୍ଭୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିଶାୟ ନମଃ ॥ 88 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀସ୍କାନ୍ଦେ ମହାପୁରାଣେ ପ୍ରଥମେ ମାହେଶ୍ଵରଖଣ୍ଡେ
ତୃତୀୟମରୁଣାଚଲମାହାତ୍ମ୍ୟଂ ତତ୍ର ପୂର୍ଵାର୍ଧଃ ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ
ନଵମୋଽଧ୍ୟାୟାନ୍ତର୍ଗତା ଶୋଣାଚଲଶିଵସ୍ୟନାମାଆଵଲୀ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 88 Names of Shonachala Shiva:

88 Names of Shonachala Shiva | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

88 Names of Shonachala Shiva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top