Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Tirumala Giri Raaya Hindi And English

Annamayya Keerthana Tirumala Giri Raaya Hindi And English

675 Views

Annamayya Keerthana – Tirumala Giri Raaya lyrics in Hindi:

तिरुमलगिरिराय देवराहुत्तराय ।
सुरतबिन्नाणराय सुगुणकोनेटिराय ॥

सिरुलसिङ्गारराय चेलुवपुतिम्मराय ।
सरसवैभवराय सकलविनोदराय ।
वरवसन्तमुलराय वनितलविटराय ।
गुरुतैन तेगराय कोण्डलकोनेटिराय ॥

गोल्लेतलवुद्दण्डराय गोपालकृष्णराय ।
चल्लुवेदजाणराय चल्लबरिमलराय ।
चेल्लुबडिधर्मराय चेप्परानिवलराय ।
कोल्ललैन भोगराय कोण्डलकोनेटिराय ॥

सामसङ्गीतराय सर्वमोहनराय ।
धामवैकुण्ठराय दैत्यविभालराय ।
कामिञ्चि निन्नु गोरिते गरुणिञ्चितिवि नन्नु ।
श्रीमन्तुड नीकु जय श्रीवेङ्कटराय ॥

Annamacharya Sankeerthana

Annamayya Keerthana – Tirumala Giri Raaya lyrics in English:

Tirumala giri raaya daevaraahutta raaya
suratibinnaanaraaya sugunakonaeti raaya ||

Sirulasimgaararaaya cheluvapu timmaraaya
sarasavaibhavaraaya sakalavinodaraaya |
varavasamtamularaaya vanitalavitaraaya
gurutaina taegaraaya challabarimalaraaya ||

Golletalavuddamdaraaya gopaalakrshnaraaya
challuvedajaanaraaya challabarimalaraaya |
chellubadidharmaraaya chepparaanivalaraaya
kollalaina bhogaraaya komdalakonaetiraaya ||

Saamasamgeeta raaya sarvamohanaraaya
dhaamavaikumtharaaya daityavibhaalaraaya |
kaamimchi ninnu goritae garunimchitivi nannu
sreemamtuda neeku jaya Sree vaemkataraaya ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *