Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtavakra Gita Lyrics in Tamil

Ashtavakra Geetaa in Tamil:

॥ அஷ்டாவக்ரகீ³தா ॥
॥ ஶ்ரீ ॥

அத² ஶ்ரீமத³ஷ்டாவக்ரகீ³தா ப்ராரப்⁴யதே ॥

1

ஜனக உவாச ॥

கத²ம்ʼ ஜ்ஞானமவாப்னோதி கத²ம்ʼ முக்திர்ப⁴விஷ்யதி ।
வைராக்³யம்ʼ ச கத²ம்ʼ ப்ராப்தமேதத்³ ப்³ரூஹி மம ப்ரபோ⁴ ॥ 1-1 ॥

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

முக்திமிச்ச²ஸி சேத்தாத விஷயான் விஷவத்த்யஜ ।
க்ஷமார்ஜவத³யாதோஷஸத்யம்ʼ பீயூஷவத்³ ப⁴ஜ ॥ 1-2 ॥

ந ப்ருʼத்²வீ ந ஜலம்ʼ நாக்³நிர்ன வாயுர்த்³யௌர்ன வா ப⁴வான் ।
ஏஷாம்ʼ ஸாக்ஷிணமாத்மானம்ʼ சித்³ரூபம்ʼ வித்³தி⁴ முக்தயே ॥ 1-3 ॥

யதி³ தே³ஹம்ʼ ப்ருʼத²க் க்ருʼத்ய சிதி விஶ்ராம்ய திஷ்ட²ஸி ।
அது⁴னைவ ஸுகீ² ஶாந்தோ ப³ந்த⁴முக்தோ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 1-4 ॥

ந த்வம்ʼ விப்ராதி³கோ வர்ணோ நாஶ்ரமீ நாக்ஷகோ³சர꞉ ।
அஸங்கோ³(அ)ஸி நிராகாரோ விஶ்வஸாக்ஷீ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 1-5 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ மானஸானி ந தே விபோ⁴ ।
ந கர்தாஸி ந போ⁴க்தாஸி முக்த ஏவாஸி ஸர்வதா³ ॥ 1-6 ॥

ஏகோ த்³ரஷ்டாஸி ஸர்வஸ்ய முக்தப்ராயோ(அ)ஸி ஸர்வதா³ ।
அயமேவ ஹி தே ப³ந்தோ⁴ த்³ரஷ்டாரம்ʼ பஶ்யஸீதரம் ॥ 1-7 ॥

அஹம்ʼ கர்தேத்யஹம்ʼமானமஹாக்ருʼஷ்ணாஹித³ம்ʼஶித꞉ ।
நாஹம்ʼ கர்தேதி விஶ்வாஸாம்ருʼதம்ʼ பீத்வா ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 1-8 ॥

ஏகோ விஶுத்³த⁴போ³தோ⁴(அ)ஹமிதி நிஶ்சயவஹ்னினா ।
ப்ரஜ்வால்யாஜ்ஞானக³ஹனம்ʼ வீதஶோக꞉ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 1-9 ॥

யத்ர விஶ்வமித³ம்ʼ பா⁴தி கல்பிதம்ʼ ரஜ்ஜுஸர்பவத் ।
ஆனந்த³பரமானந்த³꞉ ஸ போ³த⁴ஸ்த்வம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ப⁴வ ॥ 1-10 ॥

முக்தாபி⁴மானீ முக்தோ ஹி ப³த்³தோ⁴ ப³த்³தா⁴பி⁴மான்யபி ।
கிம்ʼவத³ந்தீஹ ஸத்யேயம்ʼ யா மதி꞉ ஸா க³திர்ப⁴வேத் ॥ 1-11 ॥

ஆத்மா ஸாக்ஷீ விபு⁴꞉ பூர்ண ஏகோ முக்தஶ்சித³க்ரிய꞉ ।
அஸங்கோ³ நி꞉ஸ்ப்ருʼஹ꞉ ஶாந்தோ ப்⁴ரமாத்ஸம்ʼஸாரவானிவ ॥ 1-12 ॥

கூடஸ்த²ம்ʼ போ³த⁴மத்³வைதமாத்மானம்ʼ பரிபா⁴வய ।
ஆபா⁴ஸோ(அ)ஹம்ʼ ப்⁴ரமம்ʼ முக்த்வா பா⁴வம்ʼ பா³ஹ்யமதா²ந்தரம் ॥ 1-13 ॥

தே³ஹாபி⁴மானபாஶேன சிரம்ʼ ப³த்³தோ⁴(அ)ஸி புத்ரக ।
போ³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ஜ்ஞாநக²ட்³கே³ன தன்னிக்ருʼத்ய ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 1-14 ॥

நி꞉ஸங்கோ³ நிஷ்க்ரியோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ஸ்வப்ரகாஶோ நிரஞ்ஜன꞉ ।
அயமேவ ஹி தே ப³ந்த⁴꞉ ஸமாதி⁴மனுதிஷ்ட²தி ॥ 1-15 ॥

த்வயா வ்யாப்தமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ த்வயி ப்ரோதம்ʼ யதா²ர்த²த꞉ ।
ஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴ஸ்வரூபஸ்த்வம்ʼ மா க³ம꞉ க்ஷுத்³ரசித்ததாம் ॥ 1-16 ॥

நிரபேக்ஷோ நிர்விகாரோ நிர்ப⁴ர꞉ ஶீதலாஶய꞉ ।
அகா³த⁴பு³த்³தி⁴ரக்ஷுப்³தோ⁴ ப⁴வ சின்மாத்ரவாஸன꞉ ॥ 1-17 ॥

ஸாகாரமந்ருʼதம்ʼ வித்³தி⁴ நிராகாரம்ʼ து நிஶ்சலம் ।
ஏதத்தத்த்வோபதே³ஶேன ந புனர்ப⁴வஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 1-18 ॥

யதை²வாத³ர்ஶமத்⁴யஸ்தே² ரூபே(அ)ந்த꞉ பரிதஸ்து ஸ꞉ ।
ததை²வா(அ)ஸ்மின் ஶரீரே(அ)ந்த꞉ பரித꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 1-19 ॥

ஏகம்ʼ ஸர்வக³தம்ʼ வ்யோம ப³ஹிரந்தர்யதா² க⁴டே ।
நித்யம்ʼ நிரந்தரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வபூ⁴தக³ணே ததா² ॥ 1-20 ॥

2

ஜனக உவாச ॥

அஹோ நிரஞ்ஜன꞉ ஶாந்தோ போ³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பர꞉ ।
ஏதாவந்தமஹம்ʼ காலம்ʼ மோஹேனைவ விட³ம்பி³த꞉ ॥ 2-1 ॥

யதா² ப்ரகாஶயாம்யேகோ தே³ஹமேனம்ʼ ததா² ஜக³த் ।
அதோ மம ஜக³த்ஸர்வமத²வா ந ச கிஞ்சன ॥ 2-2 ॥

ஸ ஶரீரமஹோ விஶ்வம்ʼ பரித்யஜ்ய மயாது⁴னா ।
குதஶ்சித் கௌஶலாத்³ ஏவ பரமாத்மா விலோக்யதே ॥ 2-3 ॥

யதா² ந தோயதோ பி⁴ன்னாஸ்தரங்கா³꞉ பே²னபு³த்³பு³தா³꞉ ।
ஆத்மனோ ந ததா² பி⁴ன்னம்ʼ விஶ்வமாத்மவிநிர்க³தம் ॥ 2-4 ॥

தந்துமாத்ரோ ப⁴வேத்³ ஏவ படோ யத்³வத்³ விசாரித꞉ ।
ஆத்மதன்மாத்ரமேவேத³ம்ʼ தத்³வத்³ விஶ்வம்ʼ விசாரிதம் ॥ 2-5 ॥

யதை²வேக்ஷுரஸே க்ல்ருʼப்தா தேன வ்யாப்தைவ ஶர்கரா ।
ததா² விஶ்வம்ʼ மயி க்ல்ருʼப்தம்ʼ மயா வ்யாப்தம்ʼ நிரந்தரம் ॥ 2-6 ॥

ஆத்மஜ்ஞானாஜ்ஜக³த்³ பா⁴தி ஆத்மஜ்ஞானான்ன பா⁴ஸதே ।
ரஜ்ஜ்வஜ்ஞாநாத³ஹிர்பா⁴தி தஜ்ஜ்ஞாநாத்³ பா⁴ஸதே ந ஹி ॥ 2-7 ॥

ப்ரகாஶோ மே நிஜம்ʼ ரூபம்ʼ நாதிரிக்தோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ தத꞉ ।
யதா³ ப்ரகாஶதே விஶ்வம்ʼ ததா³ஹம்ʼ பா⁴ஸ ஏவ ஹி ॥ 2-8 ॥

அஹோ விகல்பிதம்ʼ விஶ்வமஜ்ஞானான்மயி பா⁴ஸதே ।
ரூப்யம்ʼ ஶுக்தௌ ப²ணீ ரஜ்ஜௌ வாரி ஸூர்யகரே யதா² ॥ 2-9 ॥

மத்தோ விநிர்க³தம்ʼ விஶ்வம்ʼ மய்யேவ லயமேஷ்யதி ।
ம்ருʼதி³ கும்போ⁴ ஜலே வீசி꞉ கனகே கடகம்ʼ யதா² ॥ 2-10 ॥

அஹோ அஹம்ʼ நமோ மஹ்யம்ʼ விநாஶோ யஸ்ய நாஸ்தி மே ।
ப்³ரஹ்மாதி³ஸ்தம்ப³பர்யந்தம்ʼ ஜக³ந்நாஶோ(அ)பி திஷ்ட²த꞉ ॥ 2-11 ॥

அஹோ அஹம்ʼ நமோ மஹ்யமேகோ(அ)ஹம்ʼ தே³ஹவானபி ।
க்வசின்ன க³ந்தா நாக³ந்தா வ்யாப்ய விஶ்வமவஸ்தி²த꞉ ॥ 2-12 ॥

அஹோ அஹம்ʼ நமோ மஹ்யம்ʼ த³க்ஷோ நாஸ்தீஹ மத்ஸம꞉ ।
அஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶ்ய ஶரீரேண யேன விஶ்வம்ʼ சிரம்ʼ த்⁴ருʼதம் ॥ 2-13 ॥

அஹோ அஹம்ʼ நமோ மஹ்யம்ʼ யஸ்ய மே நாஸ்தி கிஞ்சன ।
அத²வா யஸ்ய மே ஸர்வம்ʼ யத்³ வாங்மனஸகோ³சரம் ॥ 2-14 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ததா² ஜ்ஞாதா த்ரிதயம்ʼ நாஸ்தி வாஸ்தவம் ।
அஜ்ஞாநாத்³ பா⁴தி யத்ரேத³ம்ʼ ஸோ(அ)ஹமஸ்மி நிரஞ்ஜன꞉ ॥ 2-15 ॥

த்³வைதமூலமஹோ து³꞉க²ம்ʼ நான்யத்தஸ்யா(அ)ஸ்தி பே⁴ஷஜம் ।
த்³ருʼஶ்யமேதன் ம்ருʼஷா ஸர்வமேகோ(அ)ஹம்ʼ சித்³ரஸோமல꞉ ॥ 2-16 ॥

போ³த⁴மாத்ரோ(அ)ஹமஜ்ஞாநாத்³ உபாதி⁴꞉ கல்பிதோ மயா ।
ஏவம்ʼ விம்ருʼஶதோ நித்யம்ʼ நிர்விகல்பே ஸ்தி²திர்மம ॥ 2-17 ॥

ந மே ப³ந்தோ⁴(அ)ஸ்தி மோக்ஷோ வா ப்⁴ராந்தி꞉ ஶாந்தோ நிராஶ்ரயா ।
அஹோ மயி ஸ்தி²தம்ʼ விஶ்வம்ʼ வஸ்துதோ ந மயி ஸ்தி²தம் ॥ 2-18 ॥

ஸஶரீரமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ ந கிஞ்சிதி³தி நிஶ்சிதம் ।
ஶுத்³த⁴சின்மாத்ர ஆத்மா ச தத்கஸ்மின் கல்பனாது⁴னா ॥ 2-19 ॥

ஶரீரம்ʼ ஸ்வர்க³நரகௌ ப³ந்த⁴மோக்ஷௌ ப⁴யம்ʼ ததா² ।
கல்பநாமாத்ரமேவைதத் கிம்ʼ மே கார்யம்ʼ சிதா³த்மன꞉ ॥ 2-20 ॥

அஹோ ஜனஸமூஹே(அ)பி ந த்³வைதம்ʼ பஶ்யதோ மம ।
அரண்யமிவ ஸம்ʼவ்ருʼத்தம்ʼ க்வ ரதிம்ʼ கரவாண்யஹம் ॥ 2-21 ॥

நாஹம்ʼ தே³ஹோ ந மே தே³ஹோ ஜீவோ நாஹமஹம்ʼ ஹி சித் ।
அயமேவ ஹி மே ப³ந்த⁴ ஆஸீத்³யா ஜீவிதே ஸ்ப்ருʼஹா ॥ 2-22 ॥

அஹோ பு⁴வனகல்லோலைர்விசித்ரைர்த்³ராக் ஸமுத்தி²தம் ।
மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ சித்தவாதே ஸமுத்³யதே ॥ 2-23 ॥

மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ சித்தவாதே ப்ரஶாம்யதி ।
அபா⁴க்³யாஜ்ஜீவவணிஜோ ஜக³த்போதோ வினஶ்வர꞉ ॥ 2-24 ॥

மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தா⁴வாஶ்சர்யம்ʼ ஜீவவீசய꞉ ।
உத்³யந்தி க்⁴னந்தி கே²லந்தி ப்ரவிஶந்தி ஸ்வபா⁴வத꞉ ॥ 2-25 ॥

3

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

அவிநாஶினமாத்மானமேகம்ʼ விஜ்ஞாய தத்த்வத꞉ ।
தவாத்மஜ்ஞானஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய கத²மர்தா²ர்ஜனே ரதி꞉ ॥ 3-1 ॥

ஆத்மாஜ்ஞாநாத³ஹோ ப்ரீதிர்விஷயப்⁴ரமகோ³சரே ।
ஶுக்தேரஜ்ஞானதோ லோபோ⁴ யதா² ரஜதவிப்⁴ரமே ॥ 3-2 ॥

விஶ்வம்ʼ ஸ்பு²ரதி யத்ரேத³ம்ʼ தரங்கா³ இவ ஸாக³ரே ।
ஸோ(அ)ஹமஸ்மீதி விஜ்ஞாய கிம்ʼ தீ³ன இவ தா⁴வஸி ॥ 3-3 ॥

ஶ்ருத்வாபி ஶுத்³த⁴சைதன்ய ஆத்மானமதிஸுந்த³ரம் ।
உபஸ்தே²(அ)த்யந்தஸம்ʼஸக்தோ மாலின்யமதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 3-4 ॥

ஸர்வபூ⁴தேஷு சாத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி ।
முனேர்ஜானத ஆஶ்சர்யம்ʼ மமத்வமனுவர்ததே ॥ 3-5 ॥

ஆஸ்தி²த꞉ பரமாத்³வைதம்ʼ மோக்ஷார்தே²(அ)பி வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
ஆஶ்சர்யம்ʼ காமவஶகோ³ விகல꞉ கேலிஶிக்ஷயா ॥ 3-6 ॥

உத்³பூ⁴தம்ʼ ஜ்ஞானது³ர்மித்ரமவதா⁴ர்யாதிது³ர்ப³ல꞉ ।
ஆஶ்சர்யம்ʼ காமமாகாங்க்ஷேத் காலமந்தமனுஶ்ரித꞉ ॥ 3-7 ॥

இஹாமுத்ர விரக்தஸ்ய நித்யாநித்யவிவேகின꞉ ।
ஆஶ்சர்யம்ʼ மோக்ஷகாமஸ்ய மோக்ஷாத்³ ஏவ விபீ⁴ஷிகா ॥ 3-8 ॥

தீ⁴ரஸ்து போ⁴ஜ்யமானோ(அ)பி பீட்³யமானோ(அ)பி ஸர்வதா³ ।
ஆத்மானம்ʼ கேவலம்ʼ பஶ்யன் ந துஷ்யதி ந குப்யதி ॥ 3-9 ॥

சேஷ்டமானம்ʼ ஶரீரம்ʼ ஸ்வம்ʼ பஶ்யத்யன்யஶரீரவத் ।
ஸம்ʼஸ்தவே சாபி நிந்தா³யாம்ʼ கத²ம்ʼ க்ஷுப்⁴யேத் மஹாஶய꞉ ॥ 3-10 ॥

மாயாமாத்ரமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ பஶ்யன் விக³தகௌதுக꞉ ।
அபி ஸந்நிஹிதே ம்ருʼத்யௌ கத²ம்ʼ த்ரஸ்யதி தீ⁴ரதீ⁴꞉ ॥ 3-11 ॥

நி꞉ஸ்ப்ருʼஹம்ʼ மானஸம்ʼ யஸ்ய நைராஶ்யே(அ)பி மஹாத்மன꞉ ।
தஸ்யாத்மஜ்ஞானத்ருʼப்தஸ்ய துலனா கேன ஜாயதே ॥ 3-12 ॥

ஸ்வபா⁴வாத்³ ஏவ ஜானானோ த்³ருʼஶ்யமேதன்ன கிஞ்சன ।
இத³ம்ʼ க்³ராஹ்யமித³ம்ʼ த்யாஜ்யம்ʼ ஸ கிம்ʼ பஶ்யதி தீ⁴ரதீ⁴꞉ ॥ 3-13 ॥

அந்தஸ்த்யக்தகஷாயஸ்ய நிர்த்³வந்த்³வஸ்ய நிராஶிஷ꞉ ।
யத்³ருʼச்ச²யாக³தோ போ⁴கோ³ ந து³꞉கா²ய ந துஷ்டயே ॥ 3-14 ॥

4

ஜனக உவாச ॥

ஹந்தாத்மஜ்ஞானஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய கே²லதோ போ⁴க³லீலயா ।
ந ஹி ஸம்ʼஸாரவாஹீகைர்மூடை⁴꞉ ஸஹ ஸமானதா ॥ 4-1 ॥

யத் பத³ம்ʼ ப்ரேப்ஸவோ தீ³னா꞉ ஶக்ராத்³யா꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ ।
அஹோ தத்ர ஸ்தி²தோ யோகீ³ ந ஹர்ஷமுபக³ச்ச²தி ॥ 4-2 ॥

தஜ்ஜ்ஞஸ்ய புண்யபாபாப்⁴யாம்ʼ ஸ்பர்ஶோ ஹ்யந்தர்ன ஜாயதே ।
ந ஹ்யாகாஶஸ்ய தூ⁴மேன த்³ருʼஶ்யமானாபி ஸங்க³தி꞉ ॥ 4-3 ॥

ஆத்மைவேத³ம்ʼ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞாதம்ʼ யேன மஹாத்மனா ।
யத்³ருʼச்ச²யா வர்தமானம்ʼ தம்ʼ நிஷேத்³து⁴ம்ʼ க்ஷமேத க꞉ ॥ 4-4 ॥

ஆப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³பர்யந்தே பூ⁴தக்³ராமே சதுர்விதே⁴ ।
விஜ்ஞஸ்யைவ ஹி ஸாமர்த்²யமிச்சா²னிச்சா²விவர்ஜனே ॥ 4-5 ॥

ஆத்மானமத்³வயம்ʼ கஶ்சிஜ்ஜானாதி ஜக³தீ³ஶ்வரம் ।
யத்³ வேத்தி தத்ஸ குருதே ந ப⁴யம்ʼ தஸ்ய குத்ரசித் ॥ 4-6 ॥

5

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

ந தே ஸங்கோ³(அ)ஸ்தி கேனாபி கிம்ʼ ஶுத்³த⁴ஸ்த்யக்துமிச்ச²ஸி ।
ஸங்கா⁴தவிலயம்ʼ குர்வன்னேவமேவ லயம்ʼ வ்ரஜ ॥ 5-1 ॥

உதே³தி ப⁴வதோ விஶ்வம்ʼ வாரிதே⁴ரிவ பு³த்³பு³த³꞉ ।
இதி ஜ்ஞாத்வைகமாத்மானமேவமேவ லயம்ʼ வ்ரஜ ॥ 5-2 ॥

ப்ரத்யக்ஷமப்யவஸ்துத்வாத்³ விஶ்வம்ʼ நாஸ்த்யமலே த்வயி ।
ரஜ்ஜுஸர்ப இவ வ்யக்தமேவமேவ லயம்ʼ வ்ரஜ ॥ 5-3 ॥

ஸமது³꞉க²ஸுக²꞉ பூர்ண ஆஶாநைராஶ்யயோ꞉ ஸம꞉ ।
ஸமஜீவிதம்ருʼத்யு꞉ ஸன்னேவமேவ லயம்ʼ வ்ரஜ ॥ 5-4 ॥

6

ஜனக உவாச ॥

ஆகாஶவத³னந்தோ(அ)ஹம்ʼ க⁴டவத் ப்ராக்ருʼதம்ʼ ஜக³த் ।
இதி ஜ்ஞானம்ʼ ததை²தஸ்ய ந த்யாகோ³ ந க்³ரஹோ லய꞉ ॥ 6-1 ॥

மஹோத³தி⁴ரிவாஹம்ʼ ஸ ப்ரபஞ்சோ வீசிஸ(அ)ன்னிப⁴꞉ ।
இதி ஜ்ஞானம்ʼ ததை²தஸ்ய ந த்யாகோ³ ந க்³ரஹோ லய꞉ ॥ 6-2 ॥

அஹம்ʼ ஸ ஶுக்திஸங்காஶோ ரூப்யவத்³ விஶ்வகல்பனா ।
இதி ஜ்ஞானம்ʼ ததை²தஸ்ய ந த்யாகோ³ ந க்³ரஹோ லய꞉ ॥ 6-3 ॥

அஹம்ʼ வா ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸர்வபூ⁴தான்யதோ² மயி ।
இதி ஜ்ஞானம்ʼ ததை²தஸ்ய ந த்யாகோ³ ந க்³ரஹோ லய꞉ ॥ 6-4 ॥

7

ஜனக உவாச ॥

மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ விஶ்வபோத இதஸ்தத꞉ ।
ப்⁴ரமதி ஸ்வாந்தவாதேன ந மமாஸ்த்யஸஹிஷ்ணுதா ॥ 7-1 ॥

மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ ஜக³த்³வீசி꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
உதே³து வாஸ்தமாயாது ந மே வ்ருʼத்³தி⁴ர்ன ச க்ஷதி꞉ ॥ 7-2 ॥

மய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ விஶ்வம்ʼ நாம விகல்பனா ।
அதிஶாந்தோ நிராகார ஏததே³வாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 7-3 ॥

நாத்மா பா⁴வேஷு நோ பா⁴வஸ்தத்ரானந்தே நிரஞ்ஜனே ।
இத்யஸக்தோ(அ)ஸ்ப்ருʼஹ꞉ ஶாந்த ஏததே³வாஹமாஸ்தித꞉ ॥ 7-4 ॥

அஹோ சின்மாத்ரமேவாஹமிந்த்³ரஜாலோபமம்ʼ ஜக³த் ।
இதி மம கத²ம்ʼ குத்ர ஹேயோபாதே³யகல்பனா ॥ 7-5 ॥

8

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

ததா³ ப³ந்தோ⁴ யதா³ சித்தம்ʼ கிஞ்சித்³ வாஞ்ச²தி ஶோசதி ।
கிஞ்சின் முஞ்சதி க்³ருʼண்ஹாதி கிஞ்சித்³ த்³ருʼஷ்யதி குப்யதி ॥ 8-1 ॥

ததா³ முக்திர்யதா³ சித்தம்ʼ ந வாஞ்ச²தி ந ஶோசதி ।
ந முஞ்சதி ந க்³ருʼண்ஹாதி ந ஹ்ருʼஷ்யதி ந குப்யதி ॥ 8-2 ॥

ததா³ ப³ந்தோ⁴ யதா³ சித்தம்ʼ ஸக்தம்ʼ காஶ்வபி த்³ருʼஷ்டிஷு ।
ததா³ மோக்ஷோ யதா³ சித்தமஸக்தம்ʼ ஸர்வத்³ருʼஷ்டிஷு ॥ 8-3 ॥

யதா³ நாஹம்ʼ ததா³ மோக்ஷோ யதா³ஹம்ʼ ப³ந்த⁴னம்ʼ ததா³ ।
மத்வேதி ஹேலயா கிஞ்சின்மா க்³ருʼஹாண விமுஞ்ச மா ॥ 8-4 ॥

9

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

க்ருʼதாக்ருʼதே ச த்³வந்த்³வானி கதா³ ஶாந்தானி கஸ்ய வா ।
ஏவம்ʼ ஜ்ஞாத்வேஹ நிர்வேதா³த்³ ப⁴வ த்யாக³பரோ(அ)வ்ரதீ ॥ 9-1 ॥

கஸ்யாபி தாத த⁴ன்யஸ்ய லோகசேஷ்டாவலோகனாத் ।
ஜீவிதேச்சா² பு³பு⁴க்ஷா ச பு³பு⁴த்ஸோபஶம꞉ க³தா꞉ ॥ 9-2 ॥

அநித்யம்ʼ ஸர்வமேவேத³ம்ʼ தாபத்ரிதயதூ³ஷிதம் ।
அஸாரம்ʼ நிந்தி³தம்ʼ ஹேயமிதி நிஶ்சித்ய ஶாம்யதி ॥ 9-3 ॥

கோ(அ)ஸௌ காலோ வய꞉ கிம்ʼ வா யத்ர த்³வந்த்³வானி நோ ந்ருʼணாம் ।
தான்யுபேக்ஷ்ய யதா²ப்ராப்தவர்தீ ஸித்³தி⁴மவாப்னுயாத் ॥ 9-4 ॥

நானா மதம்ʼ மஹர்ஷீணாம்ʼ ஸாதூ⁴னாம்ʼ யோகி³னாம்ʼ ததா² ।
த்³ருʼஷ்ட்வா நிர்வேத³மாபன்ன꞉ கோ ந ஶாம்யதி மானவ꞉ ॥ 9-5 ॥

க்ருʼத்வா மூர்திபரிஜ்ஞானம்ʼ சைதன்யஸ்ய ந கிம்ʼ கு³ரு꞉ ।
நிர்வேத³ஸமதாயுக்த்யா யஸ்தாரயதி ஸம்ʼஸ்ருʼதே꞉ ॥ 9-6 ॥

பஶ்ய பூ⁴தவிகாராம்ʼஸ்த்வம்ʼ பூ⁴தமாத்ரான் யதா²ர்த²த꞉ ।
தத்க்ஷணாத்³ ப³ந்த⁴நிர்முக்த꞉ ஸ்வரூபஸ்தோ² ப⁴விஷ்யஸி ॥ 9-7 ॥

வாஸனா ஏவ ஸம்ʼஸார இதி ஸர்வா விமுஞ்ச தா꞉ ।
தத்த்யாகோ³ வாஸனாத்யாகா³த்ஸ்தி²திரத்³ய யதா² ததா² ॥ 9-8 ॥

10

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

விஹாய வைரிணம்ʼ காமமர்த²ம்ʼ சானர்த²ஸங்குலம் ।
த⁴ர்மமப்யேதயோர்ஹேதும்ʼ ஸர்வத்ராநாத³ரம்ʼ குரு ॥ 10-1 ॥

ஸ்வப்னேந்த்³ரஜாலவத் பஶ்ய தி³னானி த்ரீணி பஞ்ச வா ।
மித்ரக்ஷேத்ரத⁴நாகா³ரதா³ரதா³யாதி³ஸம்பத³꞉ ॥ 10-2 ॥

யத்ர யத்ர ப⁴வேத்த்ருʼஷ்ணா ஸம்ʼஸாரம்ʼ வித்³தி⁴ தத்ர வை ।
ப்ரௌட⁴வைராக்³யமாஶ்ரித்ய வீதத்ருʼஷ்ண꞉ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 10-3 ॥

த்ருʼஷ்ணாமாத்ராத்மகோ ப³ந்த⁴ஸ்தந்நாஶோ மோக்ஷ உச்யதே ।
ப⁴வாஸம்ʼஸக்திமாத்ரேண ப்ராப்திதுஷ்டிர்முஹுர்முஹு꞉ ॥ 10-4 ॥

த்வமேகஶ்சேதன꞉ ஶுத்³தோ⁴ ஜட³ம்ʼ விஶ்வமஸத்ததா² ।
அவித்³யாபி ந கிஞ்சித்ஸா கா பு³பு⁴த்ஸா ததா²பி தே ॥ 10-5 ॥

ராஜ்யம்ʼ ஸுதா꞉ கலத்ராணி ஶரீராணி ஸுகா²னி ச ।
ஸம்ʼஸக்தஸ்யாபி நஷ்டானி தவ ஜன்மனி ஜன்மனி ॥ 10-6 ॥

அலமர்தே²ன காமேன ஸுக்ருʼதேனாபி கர்மணா ।
ஏப்⁴ய꞉ ஸம்ʼஸாரகாந்தாரே ந விஶ்ராந்தமபூ⁴ன் மன꞉ ॥ 10-7 ॥

க்ருʼதம்ʼ ந கதி ஜன்மானி காயேன மனஸா கி³ரா ।
து³꞉க²மாயாஸத³ம்ʼ கர்ம தத³த்³யாப்யுபரம்யதாம் ॥ 10-8 ॥

11

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

பா⁴வாபா⁴வவிகாரஶ்ச ஸ்வபா⁴வாதி³தி நிஶ்சயீ ।
நிர்விகாரோ க³தக்லேஶ꞉ ஸுகே²னைவோபஶாம்யதி ॥ 11-1 ॥

ஈஶ்வர꞉ ஸர்வநிர்மாதா நேஹான்ய இதி நிஶ்சயீ ।
அந்தர்க³லிதஸர்வாஶ꞉ ஶாந்த꞉ க்வாபி ந ஸஜ்ஜதே ॥ 11-2 ॥

ஆபத³꞉ ஸம்பத³꞉ காலே தை³வாதே³வேதி நிஶ்சயீ ।
த்ருʼப்த꞉ ஸ்வஸ்தே²ந்த்³ரியோ நித்யம்ʼ ந வான்ச²தி ந ஶோசதி ॥ 11-3 ॥

ஸுக²து³꞉கே² ஜன்மம்ருʼத்யூ தை³வாதே³வேதி நிஶ்சயீ ।
ஸாத்⁴யாத³ர்ஶீ நிராயாஸ꞉ குர்வன்னபி ந லிப்யதே ॥ 11-4 ॥

சிந்தயா ஜாயதே து³꞉க²ம்ʼ நான்யதே²ஹேதி நிஶ்சயீ ।
தயா ஹீன꞉ ஸுகீ² ஶாந்த꞉ ஸர்வத்ர க³லிதஸ்ப்ருʼஹ꞉ ॥ 11-5 ॥

நாஹம்ʼ தே³ஹோ ந மே தே³ஹோ போ³தோ⁴(அ)ஹமிதி நிஶ்சயீ ।
கைவல்யமிவ ஸம்ப்ராப்தோ ந ஸ்மரத்யக்ருʼதம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 11-6 ॥

ஆப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³பர்யந்தமஹமேவேதி நிஶ்சயீ ।
நிர்விகல்ப꞉ ஶுசி꞉ ஶாந்த꞉ ப்ராப்தாப்ராப்தவிநிர்வ்ருʼத꞉ ॥ 11-7 ॥

நாஶ்சர்யமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ ந கிஞ்சிதி³தி நிஶ்சயீ ।
நிர்வாஸன꞉ ஸ்பூ²ர்திமாத்ரோ ந கிஞ்சிதி³வ ஶாம்யதி ॥ 11-8 ॥

12

ஜனக உவாச ॥

காயக்ருʼத்யாஸஹ꞉ பூர்வம்ʼ ததோ வாக்³விஸ்தராஸஹ꞉ ।
அத² சிந்தாஸஹஸ்தஸ்மாத்³ ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-1 ॥

ப்ரீத்யபா⁴வேன ஶப்³தா³தே³ரத்³ருʼஶ்யத்வேன சாத்மன꞉ ।
விக்ஷேபைகாக்³ரஹ்ருʼத³ய ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-2 ॥

ஸமாத்⁴யாஸாதி³விக்ஷிப்தௌ வ்யவஹார꞉ ஸமாத⁴யே ।
ஏவம்ʼ விலோக்ய நியமமேவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-3 ॥ ।
ஹேயோபாதே³யவிரஹாத்³ ஏவம்ʼ ஹர்ஷவிஷாத³யோ꞉ ।
அபா⁴வாத³த்³ய ஹே ப்³ரஹ்மன்ன் ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-4 ॥

ஆஶ்ரமாநாஶ்ரமம்ʼ த்⁴யானம்ʼ சித்தஸ்வீக்ருʼதவர்ஜனம் ।
விகல்பம்ʼ மம வீக்ஷ்யைதைரேவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-5 ॥

கர்மானுஷ்டா²னமஜ்ஞாநாத்³ யதை²வோபரமஸ்ததா² ।
பு³த்⁴வா ஸம்யகி³த³ம்ʼ தத்த்வமேவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-6 ॥

அசிந்த்யம்ʼ சிந்த்யமானோ(அ)பி சிந்தாரூபம்ʼ ப⁴ஜத்யஸௌ ।
த்யக்த்வா தத்³பா⁴வனம்ʼ தஸ்மாத்³ ஏவமேவாஹமாஸ்தி²த꞉ ॥ 12-7 ॥

ஏவமேவ க்ருʼதம்ʼ யேன ஸ க்ருʼதார்தோ² ப⁴வேத³ஸௌ ।
ஏவமேவ ஸ்வபா⁴வோ ய꞉ ஸ க்ருʼதார்தோ² ப⁴வேத³ஸௌ ॥ 12-8 ॥

13

ஜனக உவாச ॥

அகிஞ்சனப⁴வம்ʼ ஸ்வாஸ்த²ம்ʼ கௌபீனத்வே(அ)பி து³ர்லப⁴ம் ।
த்யாகா³தா³னே விஹாயாஸ்மாத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-1 ॥

குத்ராபி கே²த³꞉ காயஸ்ய ஜிஹ்வா குத்ராபி கே²த்³யதே ।
மன꞉ குத்ராபி தத்த்யக்த்வா புருஷார்தே² ஸ்தி²த꞉ ஸுக²ம் ॥ 13-2 ॥

க்ருʼதம்ʼ கிமபி நைவ ஸ்யாத்³ இதி ஸஞ்சிந்த்ய தத்த்வத꞉ ।
யதா³ யத்கர்துமாயாதி தத் க்ருʼத்வாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-3 ॥

கர்மநைஷ்கர்ம்யநிர்ப³ந்த⁴பா⁴வா தே³ஹஸ்த²யோகி³ன꞉ ।
ஸம்ʼயோகா³யோக³விரஹாத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-4 ॥

அர்தா²னர்தௌ² ந மே ஸ்தி²த்யா க³த்யா ந ஶயனேன வா ।
திஷ்ட²ன் க³ச்ச²ன் ஸ்வபன் தஸ்மாத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-5 ॥

ஸ்வபதோ நாஸ்தி மே ஹானி꞉ ஸித்³தி⁴ர்யத்னவதோ ந வா ।
நாஶோல்லாஸௌ விஹாயாஸ்மத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-6 ॥

ஸுகா²தி³ரூபா நியமம்ʼ பா⁴வேஷ்வாலோக்ய பூ⁴ரிஶ꞉ ।
ஶுபா⁴ஶுபே⁴ விஹாயாஸ்மாத³ஹமாஸே யதா²ஸுக²ம் ॥ 13-7 ॥

14

ஜனக உவாச ॥

ப்ரக்ருʼத்யா ஶூன்யசித்தோ ய꞉ ப்ரமாதா³த்³ பா⁴வபா⁴வன꞉ ।
நித்³ரிதோ போ³தி⁴த இவ க்ஷீணஸம்ʼஸ்மரணோ ஹி ஸ꞉ ॥ 14-1 ॥

க்வ த⁴னானி க்வ மித்ராணி க்வ மே விஷயத³ஸ்யவ꞉ ।
க்வ ஶாஸ்த்ரம்ʼ க்வ ச விஜ்ஞானம்ʼ யதா³ மே க³லிதா ஸ்ப்ருʼஹா ॥ 14-2 ॥

விஜ்ஞாதே ஸாக்ஷிபுருஷே பரமாத்மனி சேஶ்வரே ।
நைராஶ்யே ப³ந்த⁴மோக்ஷே ச ந சிந்தா முக்தயே மம ॥ 14-3 ॥

அந்தர்விகல்பஶூன்யஸ்ய ப³ஹி꞉ ஸ்வச்ச²ந்த³சாரிண꞉ ।
ப்⁴ராந்தஸ்யேவ த³ஶாஸ்தாஸ்தாஸ்தாத்³ருʼஶா ஏவ ஜானதே ॥ 14-4 ॥

15

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

யதா²ததோ²பதே³ஶேன க்ருʼதார்த²꞉ ஸத்த்வபு³த்³தி⁴மான் ।
ஆஜீவமபி ஜிஜ்ஞாஸு꞉ பரஸ்தத்ர விமுஹ்யதி ॥ 15-1 ॥

மோக்ஷோ விஷயவைரஸ்யம்ʼ ப³ந்தோ⁴ வைஷயிகோ ரஸ꞉ ।
ஏதாவதே³வ விஜ்ஞானம்ʼ யதே²ச்ச²ஸி ததா² குரு ॥ 15-2 ॥

வாக்³மிப்ராஜ்ஞாமஹோத்³யோக³ம்ʼ ஜனம்ʼ மூகஜடா³லஸம் ।
கரோதி தத்த்வபோ³தோ⁴(அ)யமதஸ்த்யக்தோ பு³பு⁴க்ஷபி⁴꞉ ॥ 15-3 ॥

ந த்வம்ʼ தே³ஹோ ந தே தே³ஹோ போ⁴க்தா கர்தா ந வா ப⁴வான் ।
சித்³ரூபோ(அ)ஸி ஸதா³ ஸாக்ஷீ நிரபேக்ஷ꞉ ஸுக²ம்ʼ சர ॥ 15-4 ॥

ராக³த்³வேஷௌ மனோத⁴ர்மௌ ந மனஸ்தே கதா³சன ।
நிர்விகல்போ(அ)ஸி போ³தா⁴த்மா நிர்விகார꞉ ஸுக²ம்ʼ சர ॥ 15-5 ॥

ஸர்வபூ⁴தேஷு சாத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானி சாத்மனி ।
விஜ்ஞாய நிரஹங்காரோ நிர்மமஸ்த்வம்ʼ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 15-6 ॥

விஶ்வம்ʼ ஸ்பு²ரதி யத்ரேத³ம்ʼ தரங்கா³ இவ ஸாக³ரே ।
தத்த்வமேவ ந ஸந்தே³ஹஶ்சின்மூர்தே விஜ்வரோ ப⁴வ ॥ 15-7 ॥

ஶ்ரத்³த⁴ஸ்வ தாத ஶ்ரத்³த⁴ஸ்வ நாத்ர மோ(அ)ஹம்ʼ குருஷ்வ போ⁴꞉ ।
ஜ்ஞானஸ்வரூபோ ப⁴க³வானாத்மா த்வம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பர꞉ ॥ 15-8 ॥

கு³ணை꞉ ஸம்ʼவேஷ்டிதோ தே³ஹஸ்திஷ்ட²த்யாயாதி யாதி ச ।
ஆத்மா ந க³ந்தா நாக³ந்தா கிமேனமனுஶோசஸி ॥ 15-9 ॥

தே³ஹஸ்திஷ்ட²து கல்பாந்தம்ʼ க³ச்ச²த்வத்³யைவ வா புன꞉ ।
க்வ வ்ருʼத்³தி⁴꞉ க்வ ச வா ஹாநிஸ்தவ சின்மாத்ரரூபிண꞉ ॥ 15-10 ॥

த்வய்யனந்தமஹாம்போ⁴தௌ⁴ விஶ்வவீசி꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
உதே³து வாஸ்தமாயாது ந தே வ்ருʼத்³தி⁴ர்ன வா க்ஷதி꞉ ॥ 15-11 ॥

தாத சின்மாத்ரரூபோ(அ)ஸி ந தே பி⁴ன்னமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
அத꞉ கஸ்ய கத²ம்ʼ குத்ர ஹேயோபாதே³யகல்பனா ॥ 15-12 ॥

ஏகஸ்மிந்நவ்யயே ஶாந்தே சிதா³காஶே(அ)மலே த்வயி ।
குதோ ஜன்ம குதோ கர்ம குதோ(அ)ஹங்கார ஏவ ச ॥ 15-13 ॥

யத்த்வம்ʼ பஶ்யஸி தத்ரைகஸ்த்வமேவ ப்ரதிபா⁴ஸஸே ।
கிம்ʼ ப்ருʼத²க் பா⁴ஸதே ஸ்வர்ணாத் கடகாங்க³த³நூபுரம் ॥ 15-14 ॥

அயம்ʼ ஸோ(அ)ஹமயம்ʼ நாஹம்ʼ விபா⁴க³மிதி ஸந்த்யஜ ।
ஸர்வமாத்மேதி நிஶ்சித்ய நி꞉ஸங்கல்ப꞉ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 15-15 ॥

தவைவாஜ்ஞானதோ விஶ்வம்ʼ த்வமேக꞉ பரமார்த²த꞉ ।
த்வத்தோ(அ)ன்யோ நாஸ்தி ஸம்ʼஸாரீ நாஸம்ʼஸாரீ ச கஶ்சன ॥ 15-16 ॥

ப்⁴ராந்திமாத்ரமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ ந கிஞ்சிதி³தி நிஶ்சயீ ।
நிர்வாஸன꞉ ஸ்பூ²ர்திமாத்ரோ ந கிஞ்சிதி³வ ஶாம்யதி ॥ 15-17 ॥

ஏக ஏவ ப⁴வாம்போ⁴தா⁴வாஸீத³ஸ்தி ப⁴விஷ்யதி ।
ந தே ப³ந்தோ⁴(அ)ஸ்தி மோக்ஷோ வா க்ருʼத்யக்ருʼத்ய꞉ ஸுக²ம்ʼ சர ॥ 15-18 ॥

மா ஸங்கல்பவிகல்பாப்⁴யாம்ʼ சித்தம்ʼ க்ஷோப⁴ய சின்மய ।
உபஶாம்ய ஸுக²ம்ʼ திஷ்ட² ஸ்வாத்மன்யானந்த³விக்³ரஹே ॥ 15-19 ॥

த்யஜைவ த்⁴யானம்ʼ ஸர்வத்ர மா கிஞ்சித்³ ஹ்ருʼதி³ தா⁴ரய ।
ஆத்மா த்வம்ʼ முக்த ஏவாஸி கிம்ʼ விம்ருʼஶ்ய கரிஷ்யஸி ॥ 15-20 ॥

16

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

ஆசக்ஷ்வ ஶ்ருʼணு வா தாத நாநாஶாஸ்த்ராண்யனேகஶ꞉ ।
ததா²பி ந தவ ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ ஸர்வவிஸ்மரணாத்³ ருʼதே ॥ 16-1 ॥

போ⁴க³ம்ʼ கர்ம ஸமாதி⁴ம்ʼ வா குரு விஜ்ஞ ததா²பி தே ।
சித்தம்ʼ நிரஸ்தஸர்வாஶமத்யர்த²ம்ʼ ரோசயிஷ்யதி ॥ 16-2 ॥

ஆயாஸாத்ஸகலோ து³꞉கீ² நைனம்ʼ ஜானாதி கஶ்சன ।
அனேனைவோபதே³ஶேன த⁴ன்ய꞉ ப்ராப்னோதி நிர்வ்ருʼதிம் ॥ 16-3 ॥

வ்யாபாரே கி²த்³யதே யஸ்து நிமேஷோன்மேஷயோரபி ।
தஸ்யாலஸ்ய து⁴ரீணஸ்ய ஸுக²ம்ʼ நன்யஸ்ய கஸ்யசித் ॥ 16-4 ॥

இத³ம்ʼ க்ருʼதமித³ம்ʼ நேதி த்³வந்த்³வைர்முக்தம்ʼ யதா³ மன꞉ ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு நிரபேக்ஷம்ʼ ததா³ ப⁴வேத் ॥ 16-5 ॥

விரக்தோ விஷயத்³வேஷ்டா ராகீ³ விஷயலோலுப꞉ ।
க்³ரஹமோக்ஷவிஹீனஸ்து ந விரக்தோ ந ராக³வான் ॥ 16-6 ॥

ஹேயோபாதே³யதா தாவத்ஸம்ʼஸாரவிடபாங்குர꞉ ।
ஸ்ப்ருʼஹா ஜீவதி யாவத்³ வை நிர்விசாரத³ஶாஸ்பத³ம் ॥ 16-7 ॥

ப்ரவ்ருʼத்தௌ ஜாயதே ராகோ³ நிர்வ்ருʼத்தௌ த்³வேஷ ஏவ ஹி ।
நிர்த்³வந்த்³வோ பா³லவத்³ தீ⁴மான் ஏவமேவ வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 16-8 ॥

ஹாதுமிச்ச²தி ஸம்ʼஸாரம்ʼ ராகீ³ து³꞉க²ஜிஹாஸயா ।
வீதராகோ³ ஹி நிர்து³꞉க²ஸ்தஸ்மின்னபி ந கி²த்³யதி ॥ 16-9 ॥

யஸ்யாபி⁴மானோ மோக்ஷே(அ)பி தே³ஹே(அ)பி மமதா ததா² ।
ந ச ஜ்ஞானீ ந வா யோகீ³ கேவலம்ʼ து³꞉க²பா⁴க³ஸௌ ॥ 16-10 ॥

ஹரோ யத்³யுபதே³ஷ்டா தே ஹரி꞉ கமலஜோ(அ)பி வா ।
ததா²பி ந தவ ஸ்வாத்²யம்ʼ ஸர்வவிஸ்மரணாத்³ருʼதே ॥ 16-11 ॥

17

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

தேன ஜ்ஞானப²லம்ʼ ப்ராப்தம்ʼ யோகா³ப்⁴யாஸப²லம்ʼ ததா² ।
த்ருʼப்த꞉ ஸ்வச்சே²ந்த்³ரியோ நித்யமேகாகீ ரமதே து ய꞉ ॥ 17-1 ॥

ந கதா³சிஜ்ஜக³த்யஸ்மின் தத்த்வஜ்ஞோ ஹந்த கி²த்³யதி ।
யத ஏகேன தேனேத³ம்ʼ பூர்ணம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லம் ॥ 17-2 ॥

ந ஜாது விஷயா꞉ கே(அ)பி ஸ்வாராமம்ʼ ஹர்ஷயந்த்யமீ ।
ஸல்லகீபல்லவப்ரீதமிவேப⁴ம்ʼ நிம்ப³பல்லவா꞉ ॥ 17-3 ॥

யஸ்து போ⁴கே³ஷு பு⁴க்தேஷு ந ப⁴வத்யதி⁴வாஸித꞉ ।
அபு⁴க்தேஷு நிராகாங்க்ஷீ தத்³ருʼஶோ ப⁴வது³ர்லப⁴꞉ ॥ 17-4 ॥

பு³பு⁴க்ஷுரிஹ ஸம்ʼஸாரே முமுக்ஷுரபி த்³ருʼஶ்யதே ।
போ⁴க³மோக்ஷநிராகாங்க்ஷீ விரலோ ஹி மஹாஶய꞉ ॥ 17-5 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு ஜீவிதே மரணே ததா² ।
கஸ்யாப்யுதா³ரசித்தஸ்ய ஹேயோபாதே³யதா ந ஹி ॥ 17-6 ॥

வாஞ்சா² ந விஶ்வவிலயே ந த்³வேஷஸ்தஸ்ய ச ஸ்தி²தௌ ।
யதா² ஜீவிகயா தஸ்மாத்³ த⁴ன்ய ஆஸ்தே யதா² ஸுக²ம் ॥ 17-7 ॥

க்ருʼதார்தோ²(அ)னேன ஜ்ஞானேனேத்யேவம்ʼ க³லிததீ⁴꞉ க்ருʼதீ ।
பஶ்யன் ஶ்ருʼண்வன் ஸ்ப்ருʼஶன் ஜிக்⁴ரன்ன்
அஶ்னன்னாஸ்தே யதா² ஸுக²ம் ॥ 17-8 ॥

ஶூன்யா த்³ருʼஷ்டிர்வ்ருʼதா² சேஷ்டா விகலானீந்த்³ரியாணி ச ।
ந ஸ்ப்ருʼஹா ந விரக்திர்வா க்ஷீணஸம்ʼஸாரஸாக³ரே ॥ 17-9 ॥

ந ஜாக³ர்தி ந நித்³ராதி நோன்மீலதி ந மீலதி ।
அஹோ பரத³ஶா க்வாபி வர்ததே முக்தசேதஸ꞉ ॥ 17-10 ॥

ஸர்வத்ர த்³ருʼஶ்யதே ஸ்வஸ்த²꞉ ஸர்வத்ர விமலாஶய꞉ ।
ஸமஸ்தவாஸனா முக்தோ முக்த꞉ ஸர்வத்ர ராஜதே ॥ 17-11 ॥

பஶ்யன் ஶ்ருʼண்வன் ஸ்ப்ருʼஶன் ஜிக்⁴ரன்ன் அஶ்னன்
க்³ருʼண்ஹன் வத³ன் வ்ரஜன் ।
ஈஹிதானீஹிதைர்முக்தோ முக்த ஏவ மஹாஶய꞉ ॥ 17-12 ॥

ந நிந்த³தி ந ச ஸ்தௌதி ந ஹ்ருʼஷ்யதி ந குப்யதி ।
ந த³தா³தி ந க்³ருʼண்ஹாதி முக்த꞉ ஸர்வத்ர நீரஸ꞉ ॥ 17-13 ॥

ஸானுராகா³ம்ʼ ஸ்த்ரியம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ம்ருʼத்யும்ʼ வா ஸமுபஸ்தி²தம் ।
அவிஹ்வலமனா꞉ ஸ்வஸ்தோ² முக்த ஏவ மஹாஶய꞉ ॥ 17-14 ॥

ஸுகே² து³꞉கே² நரே நார்யாம்ʼ ஸம்பத்ஸு ச விபத்ஸு ச ।
விஶேஷோ நைவ தீ⁴ரஸ்ய ஸர்வத்ர ஸமத³ர்ஶின꞉ ॥ 17-15 ॥

ந ஹிம்ʼஸா நைவ காருண்யம்ʼ நௌத்³த⁴த்யம்ʼ ந ச தீ³னதா ।
நாஶ்சர்யம்ʼ நைவ ச க்ஷோப⁴꞉ க்ஷீணஸம்ʼஸரணே நரே ॥ 17-16 ॥

ந முக்தோ விஷயத்³வேஷ்டா ந வா விஷயலோலுப꞉ ।
அஸம்ʼஸக்தமனா நித்யம்ʼ ப்ராப்தாப்ராப்தமுபாஶ்னுதே ॥ 17-17 ॥

ஸமாதா⁴னஸமாதா⁴னஹிதாஹிதவிகல்பனா꞉ ।
ஶூன்யசித்தோ ந ஜானாதி கைவல்யமிவ ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 17-18 ॥

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ ந கிஞ்சிதி³தி நிஶ்சித꞉ ।
அந்தர்க³லிதஸர்வாஶ꞉ குர்வன்னபி கரோதி ந ॥ 17-19 ॥

மன꞉ப்ரகாஶஸம்ʼமோஹஸ்வப்னஜாட்³யவிவர்ஜித꞉ ।
த³ஶாம்ʼ காமபி ஸம்ப்ராப்தோ ப⁴வேத்³ க³லிதமானஸ꞉ ॥ 17-20 ॥

18

அஷ்டாவக்ர உவாச ॥

யஸ்ய போ³தோ⁴த³யே தாவத்ஸ்வப்னவத்³ ப⁴வதி ப்⁴ரம꞉ ।
தஸ்மை ஸுகை²கரூபாய நம꞉ ஶாந்தாய தேஜஸே ॥ 18-1 ॥

அர்ஜயித்வாகி²லான் அர்தா²ன் போ⁴கா³னாப்னோதி புஷ்கலான் ।
ந ஹி ஸர்வபரித்யாக³மந்தரேண ஸுகீ² ப⁴வேத் ॥ 18-2 ॥

கர்தவ்யது³꞉க²மார்தண்ட³ஜ்வாலாத³க்³தா⁴ந்தராத்மன꞉ ।
குத꞉ ப்ரஶமபீயூஷதா⁴ராஸாரம்ருʼதே ஸுக²ம் ॥ 18-3 ॥

ப⁴வோ(அ)யம்ʼ பா⁴வநாமாத்ரோ ந கிஞ்சித் பரமர்த²த꞉ ।
நாஸ்த்யபா⁴வ꞉ ஸ்வபா⁴வானாம்ʼ பா⁴வாபா⁴வவிபா⁴வினாம் ॥ 18-4 ॥

ந தூ³ரம்ʼ ந ச ஸங்கோசால்லப்³த⁴மேவாத்மன꞉ பத³ம் ।
நிர்விகல்பம்ʼ நிராயாஸம்ʼ நிர்விகாரம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ॥ 18-5 ॥

வ்யாமோஹமாத்ரவிரதௌ ஸ்வரூபாதா³னமாத்ரத꞉ ।
வீதஶோகா விராஜந்தே நிராவரணத்³ருʼஷ்டய꞉ ॥ 18-6 ॥

ஸமஸ்தம்ʼ கல்பநாமாத்ரமாத்மா முக்த꞉ ஸனாதன꞉ ।
இதி விஜ்ஞாய தீ⁴ரோ ஹி கிமப்⁴யஸ்யதி பா³லவத் ॥ 18-7 ॥

ஆத்மா ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சித்ய பா⁴வாபா⁴வௌ ச கல்பிதௌ ।
நிஷ்காம꞉ கிம்ʼ விஜானாதி கிம்ʼ ப்³ரூதே ச கரோதி கிம் ॥ 18-8 ॥

அயம்ʼ ஸோ(அ)ஹமயம்ʼ நாஹமிதி க்ஷீணா விகல்பனா ।
ஸர்வமாத்மேதி நிஶ்சித்ய தூஷ்ணீம்பூ⁴தஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-9 ॥

ந விக்ஷேபோ ந சைகாக்³ர்யம்ʼ நாதிபோ³தோ⁴ ந மூட⁴தா ।
ந ஸுக²ம்ʼ ந ச வா து³꞉க²முபஶாந்தஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-10 ॥

ஸ்வாராஜ்யே பை⁴க்ஷவ்ருʼத்தௌ ச லாபா⁴லாபே⁴ ஜனே வனே ।
நிர்விகல்பஸ்வபா⁴வஸ்ய ந விஶேஷோ(அ)ஸ்தி யோகி³ன꞉ ॥ 18-11 ॥

க்வ த⁴ர்ம꞉ க்வ ச வா காம꞉ க்வ சார்த²꞉ க்வ விவேகிதா ।
இத³ம்ʼ க்ருʼதமித³ம்ʼ நேதி த்³வந்த்³வைர்முக்தஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-12 ॥

க்ருʼத்யம்ʼ கிமபி நைவாஸ்தி ந காபி ஹ்ருʼதி³ ரஞ்ஜனா ।
யதா² ஜீவனமேவேஹ ஜீவன்முக்தஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-13 ॥

க்வ மோஹ꞉ க்வ ச வா விஶ்வம்ʼ க்வ தத்³ த்⁴யானம்ʼ க்வ முக்ததா ।
ஸர்வஸங்கல்பஸீமாயாம்ʼ விஶ்ராந்தஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 18-14 ॥

யேன விஶ்வமித³ம்ʼ த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஸ நாஸ்தீதி கரோது வை ।
நிர்வாஸன꞉ கிம்ʼ குருதே பஶ்யன்னபி ந பஶ்யதி ॥ 18-15 ॥

யேன த்³ருʼஷ்டம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி சிந்தயேத் ।
கிம்ʼ சிந்தயதி நிஶ்சிந்தோ த்³விதீயம்ʼ யோ ந பஶ்யதி ॥ 18-16 ॥

த்³ருʼஷ்டோ யேனாத்மவிக்ஷேபோ நிரோத⁴ம்ʼ குருதே த்வஸௌ ।
உதா³ரஸ்து ந விக்ஷிப்த꞉ ஸாத்⁴யாபா⁴வாத்கரோதி கிம் ॥ 18-17 ॥

தீ⁴ரோ லோகவிபர்யஸ்தோ வர்தமானோ(அ)பி லோகவத் ।
ந ஸமாதி⁴ம்ʼ ந விக்ஷேபம்ʼ ந லோபம்ʼ ஸ்வஸ்ய பஶ்யதி ॥ 18-18 ॥

பா⁴வாபா⁴வவிஹீனோ யஸ்த்ருʼப்தோ நிர்வாஸனோ பு³த⁴꞉ ।
நைவ கிஞ்சித்க்ருʼதம்ʼ தேன லோகத்³ருʼஷ்ட்யா விகுர்வதா ॥ 18-19 ॥

ப்ரவ்ருʼத்தௌ வா நிவ்ருʼத்தௌ வா நைவ தீ⁴ரஸ்ய து³ர்க்³ரஹ꞉ ।
யதா³ யத்கர்துமாயாதி தத்க்ருʼத்வா திஷ்ட²த꞉ ஸுக²ம் ॥ 18-20 ॥

நிர்வாஸனோ நிராலம்ப³꞉ ஸ்வச்ச²ந்தோ³ முக்தப³ந்த⁴ன꞉ ।
க்ஷிப்த꞉ ஸம்ʼஸ்காரவாதேன சேஷ்டதே ஶுஷ்கபர்ணவத் ॥ 18-21 ॥

அஸம்ʼஸாரஸ்ய து க்வாபி ந ஹர்ஷோ ந விஷாத³தா ।
ஸ ஶீதலமனா நித்யம்ʼ விதே³ஹ இவ ராஜயே ॥ 18-22 ॥

குத்ராபி ந ஜிஹாஸாஸ்தி நாஶோ வாபி ந குத்ரசித் ।
ஆத்மாராமஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய ஶீதலாச்ச²தராத்மன꞉ ॥ 18-23 ॥

ப்ரக்ருʼத்யா ஶூன்யசித்தஸ்ய குர்வதோ(அ)ஸ்ய யத்³ருʼச்ச²யா ।
ப்ராக்ருʼதஸ்யேவ தீ⁴ரஸ்ய ந மானோ நாவமானதா ॥ 18-24 ॥

க்ருʼதம்ʼ தே³ஹேன கர்மேத³ம்ʼ ந மயா ஶுத்³த⁴ரூபிணா ।
இதி சிந்தானுரோதீ⁴ ய꞉ குர்வன்னபி கரோதி ந ॥ 18-25 ॥

அதத்³வாதீ³வ குருதே ந ப⁴வேத³பி பா³லிஶ꞉ ।
ஜீவன்முக்த꞉ ஸுகீ² ஶ்ரீமான் ஸம்ʼஸரன்னபி ஶோப⁴தே ॥ 18-26 ॥

நானாவிசாரஸுஶ்ராந்தோ தீ⁴ரோ விஶ்ராந்திமாக³த꞉ ।
ந கல்பதே ந ஜாதி ந ஶ்ருʼணோதி ந பஶ்யதி ॥ 18-27 ॥

அஸமாதே⁴ரவிக்ஷேபான் ந முமுக்ஷுர்ன சேதர꞉ ।
நிஶ்சித்ய கல்பிதம்ʼ பஶ்யன் ப்³ரஹ்மைவாஸ்தே மஹாஶய꞉ ॥ 18-28 ॥

யஸ்யாந்த꞉ ஸ்யாத³ஹங்காரோ ந கரோதி கரோதி ஸ꞉ ।
நிரஹங்காரதீ⁴ரேண ந கிஞ்சித³க்ருʼதம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 18-29 ॥

நோத்³விக்³னம்ʼ ந ச ஸந்துஷ்டமகர்த்ருʼ ஸ்பந்த³வர்ஜிதம் ।
நிராஶம்ʼ க³தஸந்தே³ஹம்ʼ சித்தம்ʼ முக்தஸ்ய ராஜதே ॥ 18-30 ॥

நிர்த்⁴யாதும்ʼ சேஷ்டிதும்ʼ வாபி யச்சித்தம்ʼ ந ப்ரவர்ததே ।
நிர்நிமித்தமித³ம்ʼ கிந்து நிர்த்⁴யாயேதி விசேஷ்டதே ॥ 18-31 ॥

தத்த்வம்ʼ யதா²ர்த²மாகர்ண்ய மந்த³꞉ ப்ராப்னோதி மூட⁴தாம் ।
அத²வா யாதி ஸங்கோசமமூட⁴꞉ கோ(அ)பி மூட⁴வத் ॥ 18-32 ॥

ஏகாக்³ரதா நிரோதோ⁴ வா மூடை⁴ரப்⁴யஸ்யதே ப்⁴ருʼஶம் ।
தீ⁴ரா꞉ க்ருʼத்யம்ʼ ந பஶ்யந்தி ஸுப்தவத்ஸ்வபதே³ ஸ்தி²தா꞉ ॥ 18-33 ॥

அப்ரயத்னாத் ப்ரயத்நாத்³ வா மூடோ⁴ நாப்னோதி நிர்வ்ருʼதிம் ।
தத்த்வநிஶ்சயமாத்ரேண ப்ராஜ்ஞோ ப⁴வதி நிர்வ்ருʼத꞉ ॥ 18-34 ॥

ஶுத்³த⁴ம்ʼ பு³த்³த⁴ம்ʼ ப்ரியம்ʼ பூர்ணம்ʼ நிஷ்ப்ரபஞ்சம்ʼ நிராமயம் ।
ஆத்மானம்ʼ தம்ʼ ந ஜானந்தி தத்ராப்⁴யாஸபரா ஜனா꞉ ॥ 18-35 ॥

நாப்னோதி கர்மணா மோக்ஷம்ʼ விமூடோ⁴(அ)ப்⁴யாஸரூபிணா ।
த⁴ன்யோ விஜ்ஞானமாத்ரேண முக்தஸ்திஷ்ட²த்யவிக்ரிய꞉ ॥ 18-36 ॥

மூடோ⁴ நாப்னோதி தத்³ ப்³ரஹ்ம யதோ ப⁴விதுமிச்ச²தி ।
அனிச்ச²ன்னபி தீ⁴ரோ ஹி பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபபா⁴க் ॥ 18-37 ॥

நிராதா⁴ரா க்³ரஹவ்யக்³ரா மூடா⁴꞉ ஸம்ʼஸாரபோஷகா꞉ ।
ஏதஸ்யானர்த²மூலஸ்ய மூலச்சே²த³꞉ க்ருʼதோ பு³தை⁴꞉ ॥ 18-38 ॥

ந ஶாந்திம்ʼ லப⁴தே மூடோ⁴ யத꞉ ஶமிதுமிச்ச²தி ।
தீ⁴ரஸ்தத்த்வம்ʼ விநிஶ்சித்ய ஸர்வதா³ ஶாந்தமானஸ꞉ ॥ 18-39 ॥

க்வாத்மனோ த³ர்ஶனம்ʼ தஸ்ய யத்³ த்³ருʼஷ்டமவலம்ப³தே ।
தீ⁴ராஸ்தம்ʼ தம்ʼ ந பஶ்யந்தி பஶ்யந்த்யாத்மானமவ்யயம் ॥ 18-40 ॥

க்வ நிரோதோ⁴ விமூட⁴ஸ்ய யோ நிர்ப³ந்த⁴ம்ʼ கரோதி வை ।
ஸ்வாராமஸ்யைவ தீ⁴ரஸ்ய ஸர்வதா³ஸாவக்ருʼத்ரிம꞉ ॥ 18-41 ॥

பா⁴வஸ்ய பா⁴வக꞉ கஶ்சின் ந கிஞ்சித்³ பா⁴வகோபர꞉ ।
உப⁴யாபா⁴வக꞉ கஶ்சித்³ ஏவமேவ நிராகுல꞉ ॥ 18-42 ॥

ஶுத்³த⁴மத்³வயமாத்மானம்ʼ பா⁴வயந்தி குபு³த்³த⁴ய꞉ ।
ந து ஜானந்தி ஸம்ʼமோஹாத்³யாவஜ்ஜீவமநிர்வ்ருʼதா꞉ ॥ 18-43 ॥

முமுக்ஷோர்பு³த்³தி⁴ராலம்ப³மந்தரேண ந வித்³யதே ।
நிராலம்பை³வ நிஷ்காமா பு³த்³தி⁴ர்முக்தஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 18-44 ॥

விஷயத்³வீபினோ வீக்ஷ்ய சகிதா꞉ ஶரணார்தி²ன꞉ ।
விஶந்தி ஜ²டிதி க்ரோட³ம்ʼ நிரோதை⁴காக்³ரஸித்³த⁴யே ॥ 18-45 ॥

நிர்வாஸனம்ʼ ஹரிம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தூஷ்ணீம்ʼ விஷயத³ந்தின꞉ ।
பலாயந்தே ந ஶக்தாஸ்தே ஸேவந்தே க்ருʼதசாடவ꞉ ॥ 18-46 ॥

ந முக்திகாரிகாம்ʼ த⁴த்தே நி꞉ஶங்கோ யுக்தமானஸ꞉ ।
பஶ்யன் ஶ்ருʼண்வன் ஸ்ப்ருʼஶன் ஜிக்⁴ரன்னஶ்னன்னாஸ்தே யதா²ஸுக²ம் ॥ 18-47 ॥

வஸ்துஶ்ரவணமாத்ரேண ஶுத்³த⁴பு³த்³தி⁴ர்நிராகுல꞉ ।
நைவாசாரமனாசாரமௌதா³ஸ்யம்ʼ வா ப்ரபஶ்யதி ॥ 18-48 ॥

யதா³ யத்கர்துமாயாதி ததா³ தத்குருதே ருʼஜு꞉ ।
ஶுப⁴ம்ʼ வாப்யஶுப⁴ம்ʼ வாபி தஸ்ய சேஷ்டா ஹி பா³லவத் ॥ 18-49 ॥

ஸ்வாதந்த்ர்யாத்ஸுக²மாப்னோதி ஸ்வாதந்த்ர்யால்லப⁴தே பரம் ।
ஸ்வாதந்த்ர்யாந்நிர்வ்ருʼதிம்ʼ க³ச்சே²த்ஸ்வாதந்த்ர்யாத் பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 18-50 ॥

அகர்த்ருʼத்வமபோ⁴க்த்ருʼத்வம்ʼ ஸ்வாத்மனோ மன்யதே யதா³ ।
ததா³ க்ஷீணா ப⁴வந்த்யேவ ஸமஸ்தாஶ்சித்தவ்ருʼத்தய꞉ ॥ 18-51 ॥

உச்ச்²ருʼங்க²லாப்யக்ருʼதிகா ஸ்தி²திர்தீ⁴ரஸ்ய ராஜதே ।
ந து ஸஸ்ப்ருʼஹசித்தஸ்ய ஶாந்திர்மூட⁴ஸ்ய க்ருʼத்ரிமா ॥ 18-52 ॥

விலஸந்தி மஹாபோ⁴கை³ர்விஶந்தி கி³ரிக³ஹ்வரான் ।
நிரஸ்தகல்பனா தீ⁴ரா அப³த்³தா⁴ முக்தபு³த்³த⁴ய꞉ ॥ 18-53 ॥

ஶ்ரோத்ரியம்ʼ தே³வதாம்ʼ தீர்த²மங்க³னாம்ʼ பூ⁴பதிம்ʼ ப்ரியம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸம்பூஜ்ய தீ⁴ரஸ்ய ந காபி ஹ்ருʼதி³ வாஸனா ॥ 18-54 ॥

ப்⁴ருʼத்யை꞉ புத்ரை꞉ கலத்ரைஶ்ச தௌ³ஹித்ரைஶ்சாபி கோ³த்ரஜை꞉ ।
விஹஸ்ய தி⁴க்க்ருʼதோ யோகீ³ ந யாதி விக்ருʼதிம்ʼ மனாக் ॥ 18-55 ॥

ஸந்துஷ்டோ(அ)பி ந ஸந்துஷ்ட꞉ கி²ன்னோ(அ)பி ந ச கி²த்³யதே ।
தஸ்யாஶ்சர்யத³ஶாம்ʼ தாம்ʼ தாம்ʼ தாத்³ருʼஶா ஏவ ஜானதே ॥ 18-56 ॥

கர்தவ்யதைவ ஸம்ʼஸாரோ ந தாம்ʼ பஶ்யந்தி ஸூரய꞉ ।
ஶூன்யாகாரா நிராகாரா நிர்விகாரா நிராமயா꞉ ॥ 18-57 ॥

அகுர்வன்னபி ஸங்க்ஷோபா⁴த்³ வ்யக்³ர꞉ ஸர்வத்ர மூட⁴தீ⁴꞉ ।
குர்வன்னபி து க்ருʼத்யானி குஶலோ ஹி நிராகுல꞉ ॥ 18-58 ॥

ஸுக²மாஸ்தே ஸுக²ம்ʼ ஶேதே ஸுக²மாயாதி யாதி ச ।
ஸுக²ம்ʼ வக்தி ஸுக²ம்ʼ பு⁴ங்க்தே வ்யவஹாரே(அ)பி ஶாந்ததீ⁴꞉ ॥ 18-59 ॥

ஸ்வபா⁴வாத்³யஸ்ய நைவார்திர்லோகவத்³ வ்யவஹாரிண꞉ ।
மஹாஹ்ருʼத³ இவாக்ஷோப்⁴யோ க³தக்லேஶ꞉ ஸுஶோப⁴தே ॥ 18-60 ॥

நிவ்ருʼத்திரபி மூட⁴ஸ்ய ப்ரவ்ருʼத்தி ருபஜாயதே ।
ப்ரவ்ருʼத்திரபி தீ⁴ரஸ்ய நிவ்ருʼத்திப²லபா⁴கி³னீ ॥ 18-61 ॥

பரிக்³ரஹேஷு வைராக்³யம்ʼ ப்ராயோ மூட⁴ஸ்ய த்³ருʼஶ்யதே ।
தே³ஹே விக³லிதாஶஸ்ய க்வ ராக³꞉ க்வ விராக³தா ॥ 18-62 ॥

பா⁴வநாபா⁴வனாஸக்தா த்³ருʼஷ்டிர்மூட⁴ஸ்ய ஸர்வதா³ ।
பா⁴வ்யபா⁴வனயா ஸா து ஸ்வஸ்த²ஸ்யாத்³ருʼஷ்டிரூபிணீ ॥ 18-63 ॥

ஸர்வாரம்பே⁴ஷு நிஷ்காமோ யஶ்சரேத்³ பா³லவன் முனி꞉ ।
ந லேபஸ்தஸ்ய ஶுத்³த⁴ஸ்ய க்ரியமாணே(அ)பி கர்மணி ॥ 18-64 ॥

ஸ ஏவ த⁴ன்ய ஆத்மஜ்ஞ꞉ ஸர்வபா⁴வேஷு ய꞉ ஸம꞉ ।
பஶ்யன் ஶ்ருʼண்வன் ஸ்ப்ருʼஶன் ஜிக்⁴ரன்ன் அஶ்னந்நிஸ்தர்ஷமானஸ꞉ ॥ 18-65 ॥

க்வ ஸம்ʼஸார꞉ க்வ சாபா⁴ஸ꞉ க்வ ஸாத்⁴யம்ʼ க்வ ச ஸாத⁴னம் ।
ஆகாஶஸ்யேவ தீ⁴ரஸ்ய நிர்விகல்பஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 18-66 ॥

ஸ ஜயத்யர்த²ஸம்ʼந்யாஸீ பூர்ணஸ்வரஸவிக்³ரஹ꞉ ।
அக்ருʼத்ரிமோ(அ)னவச்சி²ன்னே ஸமாதி⁴ர்யஸ்ய வர்ததே ॥ 18-67 ॥

ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன ஜ்ஞாததத்த்வோ மஹாஶய꞉ ।
போ⁴க³மோக்ஷநிராகாங்க்ஷீ ஸதா³ ஸர்வத்ர நீரஸ꞉ ॥ 18-68 ॥

மஹதா³தி³ ஜக³த்³த்³வைதம்ʼ நாமமாத்ரவிஜ்ருʼம்பி⁴தம் ।
விஹாய ஶுத்³த⁴போ³த⁴ஸ்ய கிம்ʼ க்ருʼத்யமவஶிஷ்யதே ॥ 18-69 ॥

ப்⁴ரமபூ⁴தமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ கிஞ்சின்னாஸ்தீதி நிஶ்சயீ ।
அலக்ஷ்யஸ்பு²ரண꞉ ஶுத்³த⁴꞉ ஸ்வபா⁴வேனைவ ஶாம்யதி ॥ 18-70 ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்பு²ரணரூபஸ்ய த்³ருʼஶ்யபா⁴வமபஶ்யத꞉ ।
க்வ விதி⁴꞉ க்வ ச வைராக்³யம்ʼ க்வ த்யாக³꞉ க்வ ஶமோ(அ)பி வா ॥ 18-71 ॥

ஸ்பு²ரதோ(அ)னந்தரூபேண ப்ரக்ருʼதிம்ʼ ச ந பஶ்யத꞉ ।
க்வ ப³ந்த⁴꞉ க்வ ச வா மோக்ஷ꞉ க்வ ஹர்ஷ꞉ க்வ விஷாதி³தா ॥ 18-72 ॥

பு³த்³தி⁴பர்யந்தஸம்ʼஸாரே மாயாமாத்ரம்ʼ விவர்ததே ।
நிர்மமோ நிரஹங்காரோ நிஷ்காம꞉ ஶோப⁴தே பு³த⁴꞉ ॥ 18-73 ॥

அக்ஷயம்ʼ க³தஸந்தாபமாத்மானம்ʼ பஶ்யதோ முனே꞉ ।
க்வ வித்³யா ச க்வ வா விஶ்வம்ʼ க்வ தே³ஹோ(அ)ஹம்ʼ மமேதி வா ॥ 18-74 ॥

நிரோதா⁴தீ³னி கர்மாணி ஜஹாதி ஜட³தீ⁴ர்யதி³ ।
மனோரதா²ன் ப்ரலாபாம்ʼஶ்ச கர்துமாப்னோத்யதத்க்ஷணாத் ॥ 18-75 ॥

மந்த³꞉ ஶ்ருத்வாபி தத்³வஸ்து ந ஜஹாதி விமூட⁴தாம் ।
நிர்விகல்போ ப³ஹிர்யத்நாத³ந்தர்விஷயலாலஸ꞉ ॥ 18-76 ॥

ஜ்ஞாநாத்³ க³லிதகர்மா யோ லோகத்³ருʼஷ்ட்யாபி கர்மக்ருʼத் ।
நாப்னோத்யவஸரம்ʼ கர்த்ரும்ʼ வக்துமேவ ந கிஞ்சன ॥ 18-77 ॥

க்வ தம꞉ க்வ ப்ரகாஶோ வா ஹானம்ʼ க்வ ச ந கிஞ்சன ।
நிர்விகாரஸ்ய தீ⁴ரஸ்ய நிராதங்கஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 18-78 ॥

க்வ தை⁴ர்யம்ʼ க்வ விவேகித்வம்ʼ க்வ நிராதங்கதாபி வா ।
அநிர்வாச்யஸ்வபா⁴வஸ்ய நி꞉ஸ்வபா⁴வஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-79 ॥

ந ஸ்வர்கோ³ நைவ நரகோ ஜீவன்முக்திர்ன சைவ ஹி ।
ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன யோக³த்³ருʼஷ்ட்யா ந கிஞ்சன ॥ 18-80 ॥

நைவ ப்ரார்த²யதே லாப⁴ம்ʼ நாலாபே⁴னானுஶோசதி ।
தீ⁴ரஸ்ய ஶீதலம்ʼ சித்தமம்ருʼதேனைவ பூரிதம் ॥ 18-81 ॥

ந ஶாந்தம்ʼ ஸ்தௌதி நிஷ்காமோ ந து³ஷ்டமபி நிந்த³தி ।
ஸமது³꞉க²ஸுக²ஸ்த்ருʼப்த꞉ கிஞ்சித் க்ருʼத்யம்ʼ ந பஶ்யதி ॥ 18-82 ॥

தீ⁴ரோ ந த்³வேஷ்டி ஸம்ʼஸாரமாத்மானம்ʼ ந தி³த்³ருʼக்ஷதி ।
ஹர்ஷாமர்ஷவிநிர்முக்தோ ந ம்ருʼதோ ந ச ஜீவதி ॥ 18-83 ॥

நி꞉ஸ்னேஹ꞉ புத்ரதா³ராதௌ³ நிஷ்காமோ விஷயேஷு ச ।
நிஶ்சிந்த꞉ ஸ்வஶரீரே(அ)பி நிராஶ꞉ ஶோப⁴தே பு³த⁴꞉ ॥ 18-84 ॥

துஷ்டி꞉ ஸர்வத்ர தீ⁴ரஸ்ய யதா²பதிதவர்தின꞉ ।
ஸ்வச்ச²ந்த³ம்ʼ சரதோ தே³ஶான் யத்ரஸ்தமிதஶாயின꞉ ॥ 18-85 ॥

பததூதே³து வா தே³ஹோ நாஸ்ய சிந்தா மஹாத்மன꞉ ।
ஸ்வபா⁴வபூ⁴மிவிஶ்ராந்திவிஸ்ம்ருʼதாஶேஷஸம்ʼஸ்ருʼதே꞉ ॥ 18-86 ॥

அகிஞ்சன꞉ காமசாரோ நிர்த்³வந்த்³வஶ்சி²ன்னஸம்ʼஶய꞉ ।
அஸக்த꞉ ஸர்வபா⁴வேஷு கேவலோ ரமதே பு³த⁴꞉ ॥ 18-87 ॥

நிர்மம꞉ ஶோப⁴தே தீ⁴ர꞉ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சன꞉ ।
ஸுபி⁴ன்னஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ர்விநிர்தூ⁴தரஜஸ்தம꞉ ॥ 18-88 ॥

ஸர்வத்ரானவதா⁴னஸ்ய ந கிஞ்சித்³ வாஸனா ஹ்ருʼதி³ ।
முக்தாத்மனோ வித்ருʼப்தஸ்ய துலனா கேன ஜாயதே ॥ 18-89 ॥

ஜானன்னபி ந ஜானாதி பஶ்யன்னபி ந பஶ்யதி ।
ப்³ருவன்ன் அபி ந ச ப்³ரூதே கோ(அ)ன்யோ நிர்வாஸநாத்³ருʼதே ॥ 18-90 ॥

பி⁴க்ஷுர்வா பூ⁴பதிர்வாபி யோ நிஷ்காம꞉ ஸ ஶோப⁴தே ।
பா⁴வேஷு க³லிதா யஸ்ய ஶோப⁴நாஶோப⁴னா மதி꞉ ॥ 18-91 ॥

க்வ ஸ்வாச்ச²ந்த்³யம்ʼ க்வ ஸங்கோச꞉ க்வ வா தத்த்வவிநிஶ்சய꞉ ।
நிர்வ்யாஜார்ஜவபூ⁴தஸ்ய சரிதார்த²ஸ்ய யோகி³ன꞉ ॥ 18-92 ॥

ஆத்மவிஶ்ராந்தித்ருʼப்தேன நிராஶேன க³தார்தினா ।
அந்தர்யத³னுபூ⁴யேத தத் கத²ம்ʼ கஸ்ய கத்²யதே ॥ 18-93 ॥

ஸுப்தோ(அ)பி ந ஸுஷுப்தௌ ச ஸ்வப்னே(அ)பி ஶயிதோ ந ச ।
ஜாக³ரே(அ)பி ந ஜாக³ர்தி தீ⁴ரஸ்த்ருʼப்த꞉ பதே³ பதே³ ॥ 18-94 ॥

ஜ்ஞ꞉ ஸசிந்தோ(அ)பி நிஶ்சிந்த꞉ ஸேந்த்³ரியோ(அ)பி நிரிந்த்³ரிய꞉ ।
ஸுபு³த்³தி⁴ரபி நிர்பு³த்³தி⁴꞉ ஸாஹங்காரோ(அ)னஹங்க்ருʼதி꞉ ॥ 18-95 ॥

ந ஸுகீ² ந ச வா து³꞉கீ² ந விரக்தோ ந ஸங்க³வான் ।
ந முமுக்ஷுர்ன வா முக்தா ந கிஞ்சின்ன்ன ச கிஞ்சன ॥ 18-96 ॥

விக்ஷேபே(அ)பி ந விக்ஷிப்த꞉ ஸமாதௌ⁴ ந ஸமாதி⁴மான் ।
ஜாட்³யே(அ)பி ந ஜடோ³ த⁴ன்ய꞉ பாண்டி³த்யே(அ)பி ந பண்டி³த꞉ ॥ 18-97 ॥

முக்தோ யதா²ஸ்தி²திஸ்வஸ்த²꞉ க்ருʼதகர்தவ்யநிர்வ்ருʼத꞉ ।
ஸம꞉ ஸர்வத்ர வைத்ருʼஷ்ண்யான்ன ஸ்மரத்யக்ருʼதம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 18-98 ॥

ந ப்ரீயதே வந்த்³யமானோ நிந்த்³யமானோ ந குப்யதி ।
நைவோத்³விஜதி மரணே ஜீவனே நாபி⁴னந்த³தி ॥ 18-99 ॥

ந தா⁴வதி ஜனாகீர்ணம்ʼ நாரண்யமுபஶாந்ததீ⁴꞉ ।
யதா²ததா² யத்ரதத்ர ஸம ஏவாவதிஷ்ட²தே ॥ 18-100 ॥

19

ஜனக உவாச ॥

தத்த்வவிஜ்ஞானஸந்த³ம்ʼஶமாதா³ய ஹ்ருʼத³யோத³ராத் ।
நாவித⁴பராமர்ஶஶல்யோத்³தா⁴ர꞉ க்ருʼதோ மயா ॥ 19-1 ॥

க்வ த⁴ர்ம꞉ க்வ ச வா காம꞉ க்வ சார்த²꞉ க்வ விவேகிதா ।
க்வ த்³வைதம்ʼ க்வ ச வா(அ)த்³வைதம்ʼ ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-2 ॥

க்வ பூ⁴தம்ʼ க்வ ப⁴விஷ்யத்³ வா வர்தமானமபி க்வ வா ।
க்வ தே³ஶ꞉ க்வ ச வா நித்யம்ʼ ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-3 ॥

க்வ சாத்மா க்வ ச வானாத்மா க்வ ஶுப⁴ம்ʼ க்வாஶுப⁴ம்ʼ யதா² ।
க்வ சிந்தா க்வ ச வாசிந்தா ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-4 ॥

க்வ ஸ்வப்ன꞉ க்வ ஸுஷுப்திர்வா க்வ ச ஜாக³ரணம்ʼ ததா² ।
க்வ துரீயம்ʼ ப⁴யம்ʼ வாபி ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-5 ॥

க்வ தூ³ரம்ʼ க்வ ஸமீபம்ʼ வா பா³ஹ்யம்ʼ க்வாப்⁴யந்தரம்ʼ க்வ வா ।
க்வ ஸ்தூ²லம்ʼ க்வ ச வா ஸூக்ஷ்மம்ʼ ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-6 ॥

க்வ ம்ருʼத்யுர்ஜீவிதம்ʼ வா க்வ லோகா꞉ க்வாஸ்ய க்வ லௌகிகம் ।
க்வ லய꞉ க்வ ஸமாதி⁴ர்வா ஸ்வமஹிம்னி ஸ்தி²தஸ்ய மே ॥ 19-7 ॥

அலம்ʼ த்ரிவர்க³கத²யா யோக³ஸ்ய கத²யாப்யலம் ।
அலம்ʼ விஜ்ஞானகத²யா விஶ்ராந்தஸ்ய மமாத்மனி ॥ 19-8 ॥

20

ஜனக உவாச ॥

க்வ பூ⁴தானி க்வ தே³ஹோ வா க்வேந்த்³ரியாணி க்வ வா மன꞉ ।
க்வ ஶூன்யம்ʼ க்வ ச நைராஶ்யம்ʼ மத்ஸ்வரூபே நிரஞ்ஜனே ॥ 20-1 ॥

க்வ ஶாஸ்த்ரம்ʼ க்வாத்மவிஜ்ஞானம்ʼ க்வ வா நிர்விஷயம்ʼ மன꞉ ।
க்வ த்ருʼப்தி꞉ க்வ வித்ருʼஷ்ணாத்வம்ʼ க³தத்³வந்த்³வஸ்ய மே ஸதா³ ॥ 20-2 ॥

க்வ வித்³யா க்வ ச வாவித்³யா க்வாஹம்ʼ க்வேத³ம்ʼ மம க்வ வா ।
க்வ ப³ந்த⁴ க்வ ச வா மோக்ஷ꞉ ஸ்வரூபஸ்ய க்வ ரூபிதா ॥ 20-3 ॥

க்வ ப்ராரப்³தா⁴னி கர்மாணி ஜீவன்முக்திரபி க்வ வா ।
க்வ தத்³ விதே³ஹகைவல்யம்ʼ நிர்விஶேஷஸ்ய ஸர்வதா³ ॥ 20-4 ॥

க்வ கர்தா க்வ ச வா போ⁴க்தா நிஷ்க்ரியம்ʼ ஸ்பு²ரணம்ʼ க்வ வா ।
க்வாபரோக்ஷம்ʼ ப²லம்ʼ வா க்வ நி꞉ஸ்வபா⁴வஸ்ய மே ஸதா³ ॥ 20-5 ॥

க்வ லோகம்ʼ க்வ முமுக்ஷுர்வா க்வ யோகீ³ ஜ்ஞானவான் க்வ வா ।
க்வ ப³த்³த⁴꞉ க்வ ச வா முக்த꞉ ஸ்வஸ்வரூபே(அ)ஹமத்³வயே ॥ 20-6 ॥

க்வ ஸ்ருʼஷ்டி꞉ க்வ ச ஸம்ʼஹார꞉ க்வ ஸாத்⁴யம்ʼ க்வ ச ஸாத⁴னம் ।
க்வ ஸாத⁴க꞉ க்வ ஸித்³தி⁴ர்வா ஸ்வஸ்வரூபே(அ)ஹமத்³வயே ॥ 20-7 ॥

க்வ ப்ரமாதா ப்ரமாணம்ʼ வா க்வ ப்ரமேயம்ʼ க்வ ச ப்ரமா ।
க்வ கிஞ்சித் க்வ ந கிஞ்சித்³ வா ஸர்வதா³ விமலஸ்ய மே ॥ 20-8 ॥

க்வ விக்ஷேப꞉ க்வ சைகாக்³ர்யம்ʼ க்வ நிர்போ³த⁴꞉ க்வ மூட⁴தா ।
க்வ ஹர்ஷ꞉ க்வ விஷாதோ³ வா ஸர்வதா³ நிஷ்க்ரியஸ்ய மே ॥ 20-9 ॥

க்வ சைஷ வ்யவஹாரோ வா க்வ ச ஸா பரமார்த²தா ।
க்வ ஸுக²ம்ʼ க்வ ச வா து³க²ம்ʼ நிர்விமர்ஶஸ்ய மே ஸதா³ ॥ 20-10 ॥

க்வ மாயா க்வ ச ஸம்ʼஸார꞉ க்வ ப்ரீதிர்விரதி꞉ க்வ வா ।
க்வ ஜீவ꞉ க்வ ச தத்³ப்³ரஹ்ம ஸர்வதா³ விமலஸ்ய மே ॥ 20-11 ॥

க்வ ப்ரவ்ருʼத்திர்நிர்வ்ருʼத்திர்வா க்வ முக்தி꞉ க்வ ச ப³ந்த⁴னம் ।
கூடஸ்த²நிர்விபா⁴க³ஸ்ய ஸ்வஸ்த²ஸ்ய மம ஸர்வதா³ ॥ 20-12 ॥

க்வோபதே³ஶ꞉ க்வ வா ஶாஸ்த்ரம்ʼ க்வ ஶிஷ்ய꞉ க்வ ச வா கு³ரு꞉ ।
க்வ சாஸ்தி புருஷார்தோ² வா நிருபாதே⁴꞉ ஶிவஸ்ய மே ॥ 20-13 ॥

க்வ சாஸ்தி க்வ ச வா நாஸ்தி க்வாஸ்தி சைகம்ʼ க்வ ச த்³வயம் ।
ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன கிஞ்சின்னோத்திஷ்ட²தே மம ॥ 20-14 ॥

இதி அஷ்டாவக்ரகீ³தா ஸமாப்தா ।
॥ ௐ தத்ஸத் ॥

Also Read:

Ashtavakra Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ashtavakra Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top