Home / Shiva Stotram / Bhavabhanjana Stotram Lyrics in Bengali

Bhavabhanjana Stotram Lyrics in Bengali

ভৱভঞ্জন স্তোত্রম Lyrics in Bengali:

রদচ্ছদাধঃ কৃতবিম্বগর্ৱঃ পদপ্রণম্রাহিতসর্ৱৱিদ্যঃ |
কৈলাসশ্রৃঙ্গাদৃতনিত্যৱাসো ধুনোতু শীঘ্রং ভৱবন্ধমীশঃ ||১||

রাকাশশাঙ্কপ্রতিমানকন্তিঃ কোকাহিতপ্রোল্লসদুত্তমাঙ্গ |
শৈলেন্দ্রজালিঙ্গিতৱামভাগী ধুনোতু শীঘ্রং ভৱবন্ধমীশঃ ||২||

য ইদং পরমং স্তোত্রং ভৱভঞ্জননামকম |
সংপঠেত প্রাতরুত্থায শুচির্ভূত্ৱা সমাহিতঃ ||৩||

ভৱদুঃখৱিনির্মুক্তো জাযতে সুরপূজিতঃ |
ন পুনর্লভতে জন্ম ভুৱি শংভুপ্রসাদতঃ ||৪||

ইতি ভৱভঞ্জন স্তোত্রং সংপূর্ণম ||

Add Comment

Click here to post a comment