Shiva Stotram

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shivastotra by Kalki Avatar lyrics in Marathi

कल्किकृतं शिवस्तोत्रम lyrics in Marathi: श्रीगणेशाय नमः . गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकीकण्ठभूषम . त्र्यक्शं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं वन्दे...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shivashtakam Lyrics in Marathi

अथ श्री शिवाश्टकं Lyrics in Marathi: प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजाम.ह । भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ १॥...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shivastotra Swami Vivekanand lyrics in Marathi

शिवस्तोत्रम.ह lyrics in Marathi: ॐ नमः शिवाय. निखिलभुवनजन्मस्थमभङ्गप्ररोहाः अकलितमहिमानः कल्पिता यत्र तस्मिन.ह . सुविमलगगनाभे ईशसंस्थे.अप्यनीशे मम भवतु भवे...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shivaraksha Stotram lyrics in Marathi

शिवरक्शास्तोत्रं lyrics in Marathi: श्री गणेशाय नमः .. अस्य श्रीशिवरक्शास्तोत्रमन्त्रस्य याघ्य़वल्क्य ऋश्हिः .. श्री सदाशिवो देवता .. अनुश्ह्टप च्हन्दः ...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Sri Shivastuti lyrics in Marathi

श्री शिवस्तुति lyrics in Marathi: कैलासराणा शिवचंद्रमौळी । फणींद्र माथां मुकुटीं झळाळी । कारुण्यसिंधू भवदुःखहारी । तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १॥ रवींदु दावानल...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Shiva Upanishad lyrics in Marathi

शिव उपनिषद lyrics in Marathi: कैलासशिखरासीनमशेषामरपूजितम । कालघ्नं श्रीमहाकालमीश्वरं ज्ञानपारगम ॥ १-१॥ संपूज्य विधिवद्भक्त्या ऋष्यात्रेयः सुसंयतः ।...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Suvarnamala Stutih lyrics in Marathi

सुवर्णमालास्तुति lyrics in Marathi: ईश गिरीश नरेश परेश महेश बिलेशय भूषण भो । साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणम मे तव चरणयुगम ॥ उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रह यालिङ्गित...

Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Vishnukrutam Shivastotram lyrics in Marathi

विष्णुकृतं शिवस्तोत्रम lyrics in Marathi: श्रीभगवानुवाच ॥ ऒँ नमो भगवते महा पुरुषाय सर्वगुणसङ्ख्यानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति ॥१॥ भजे भवान्या रणपादपङ्कजं भगस्य...