Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in English

Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in English

137 Views

daaridryadahanashivastotram Lyrics in English :

vishveshvaraaya narakaarNavataaraNaaya karNaamRutaaya shashisheKaradhaaraNaaya |
karpoorakaantidhavaLaaya jaTaadharaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||1||

gauripriyaaya rajanIshakalaadharaaya kaalaantakaaya bhujagaadhipaka~gkaNaaya |
ga~ggaadharaaya gajaraajavimardanaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||2||

bhaktipriyaaya bhayarogabhayaapahaaya ugraaya durgabhavasaagarataaraNaaya |
jyotirmayaaya guNanaamasunRutyakaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||3||

charmaaMbaraaya shavabhasmavilepanaaya bhaalekShaNaaya maNikuNDalamaNDitaaya |
ma~jjIrapaadayugaLaaya jaTaadharaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||4||

pa~jcaananaaya phaNiraajavibhooShaNaaya hemaaMshukaaya bhuvanatrayamaNDitaaya |
aanandabhoomivaradaaya tamomayaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||5||

bhaanupriyaaya bhavasaagarataaraNaaya kaalaantakaaya kamalaasanapoojitaaya |
netratrayaaya shubhalakShaNalakShitaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||6||

raamapriyaaya raghunaathavarapradaaya naagapriyaaya narakaarNava taaraNaaya |
puNyeShu puNYabharitaaya suraarcitaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||7||

mukteshvaraaya phaladaaya gaNeshvaraaya gItapriyaaya vRuShabheshvaravaahanaaya |
maata~ggacharmavasanaaya maheshvaraaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||8||

vasiShThena kRutaM stotraM sarvaroganivaaraNam |
sarvasaMpatkaraM shIghraM putrapautraadivardhanam |
trisandhyaM yaH paThennityaM sa hi svargamavaapnuyaat ||9||

iti shrIvasiShThavirachitaM daaridryadahanashivastotraM saMpoorNam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *