Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ishvara Prarthana Stotram Lyrics in English

Ishvara Prarthana Stotram in English :

॥ Ishvarapraarthanaastotram ॥
IshvaraM sharaNaM yaami krodhamohaadipIDitaH |
anaathaM patitaM dInaM paahi maaM parameshvara || 1||

prabhustvaM jagataaM svaamin vashyaM sarvaM tavaasti ca |
ahamaj~jo vimooDho&smi tvaaM na jaanaami he prabho ||2||

brahmaa tvaM cha tathaa viShNustvameva cha maheshvaraH |
tava tattvaM na jaanaami paahi maaM parameshvara ||3||

tvaM pitaa tvaM cha me maataa tvaM bandhuH karuNaanidhe |
tvaaM vinaa nahi chaanyo&sti mama duHKavinaashakaH ||4||

antakaale tvamevaasi mama duHKa vinaashakaH |
tasmaadvai sharaNo&haM te rakSha maaM he jagatpate ||5||

pitaaputraadayaH sarve saMsaare suKabhaaginaH |
vipattau parijaataayaaM ko&pi vaartaam na pRucCati ||6||

kaamakrodhaadibhiryukto lobhamohaadikairapi |
taanvinashyaatmano vairIn paahi maaM parameshvara ||7||

aneke rakShitaaH poorvaM bhavataa duHKapIDitaaH |
kva gataa te dayaa chaadya paahi maaM he jagatpate ||8||

na tvaaM vinaa kashcidasti saMsaare mama rakShakaH |
sharaNaM tvaaM prapanno&haM traahi maaM parameshvara ||9||

Ishvara praarthanaastotraM yogaanandena nirmitam |
yaH paThedbhaktisaMyuktastasyeshaH saMprasIdati ||10||

iti shrIyogaanandatIrthavirachitaM IshvarapraarthanaastotraM saMpoorNam ||

Also Read:

Ishvara Prarthana Stotram Lyrics in English | Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Ishvara Prarthana Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top