Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ க³காராதி³ ஶ்ரீ க³ணபதி ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥
அஸ்ய ஶ்ரீக³ணபதிக³காராதி³ஸஹஸ்ரநாமமாலாமந்த்ரஸ்ய து³ர்வாஸா ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீக³ணபதிர்தே³வதா க³ம் பீ³ஜம் ஸ்வாஹா ஶக்தி꞉ க்³ளௌம் கீலகம் மம ஸகலாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஶ்ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஹ்ரீம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
க்ரீம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
க்³ளௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
க³ம் கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஓம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஶ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஹ்ரீம் ஶிகா²யை வஷட் ।
க்ரீம் கவசாய ஹும் ।
க்³ளௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
க³ம் அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

த்⁴யானம் ।
ஓங்கார ஸன்னிப⁴மிபா⁴னனமிந்து³பா⁴லம்
முக்தாக்³ரபி³ந்து³மமலத்³யுதிமேகத³ந்தம் ।
லம்போ³த³ரம் கலசதுர்பு⁴ஜமாதி³தே³வம்
த்⁴யாயேன்மஹாக³ணபதிம் மதிஸித்³தி⁴காந்தம் ॥

த்⁴யாயேந்நித்யம் க³ணேஶம் பரமகு³ணயுதம் சித்தஸம்ஸ்த²ம் த்ரிணேத்ரம்
ஏகம் தே³வம் த்வனேகம் பரமஸுக²யுதம் தே³வதே³வம் ப்ரஸன்னம் ।
ஶுண்டா³த³ண்டா³ட்⁴யக³ண்டோ³த்³க³ளிதமத³ஜலோல்லோல மத்தாலிமாலம்
ஶ்ரீமந்தம் விக்⁴னராஜம் ஸகலஸுக²கரம் ஶ்ரீக³ணேஶம் நமாமி ।

ஸ்தோத்ரம் ।
ஓம் க³ணேஶ்வரோ க³ணாத்⁴யக்ஷோ க³ணாராத்⁴யோ க³ணப்ரிய꞉ ।
க³ணநாதோ² க³ணஸ்வாமீ க³ணேஶோ க³ணநாயக꞉ ॥ 1 ॥

க³ணமூர்திர்க³ணபதிர்க³ணத்ராதா க³ணஞ்ஜய꞉ ।
க³ணபோ(அ)த² க³ணக்ரீடோ³ க³ணதே³வோ க³ணாதி⁴ப꞉ ॥ 2 ॥

க³ணஜ்யேஷ்டோ² க³ணஶ்ரேஷ்டோ² க³ணப்ரேஷ்டோ² க³ணாதி⁴ராட் ।
க³ணராட்³க³ணகோ³ப்தாத² க³ணாங்கோ³ க³ணதை³வதம் ॥ 3 ॥

க³ணப³ந்து⁴ர்க³ணஸுஹ்ருத்³க³ணாதீ⁴ஶோ க³ணப்ரத²꞉ ।
க³ணப்ரியஸக²꞉ ஶஶ்வத்³க³ணப்ரியஸுஹ்ருத்ததா² ॥ 4 ॥

க³ணப்ரியரதோ நித்யம் க³ணப்ரீதிவிவர்த⁴ன꞉ ।
க³ணமண்ட³லமத்⁴யஸ்தோ² க³ணகேலிபராயண꞉ ॥ 5 ॥

க³ணாக்³ரணீர்க³ணேஶானோ க³ணகீ³தோ க³ணோச்ச்²ரய꞉ ।
க³ண்யோ க³ணஹிதோ க³ர்ஜத்³க³ணஸேனோ க³ணோத்³த⁴த꞉ ॥ 6 ॥

க³ணபீ⁴திப்ரமத²னோ க³ணபீ⁴த்யபஹாரக꞉ ।
க³ணனார்ஹோ க³ணப்ரௌடோ⁴ க³ணப⁴ர்தா க³ணப்ரபு⁴꞉ ॥ 7 ॥

க³ணஸேனோ க³ணசரோ க³ணப்ரஜ்ஞோ க³ணைகராட் ।
க³ணாக்³ர்யோ க³ணநாமா ச க³ணபாலனதத்பர꞉ ॥ 8 ॥

க³ணஜித்³க³ணக³ர்ப⁴ஸ்தோ² க³ணப்ரவணமானஸ꞉ ।
க³ணக³ர்வபரீஹர்தா க³ணோ க³ணநமஸ்க்ருத꞉ ॥ 9 ॥

க³ணார்சிதாங்க்⁴ரியுக³ளோ க³ணரக்ஷணக்ருத்ஸதா³ ।
க³ணத்⁴யாதோ க³ணகு³ருர்க³ணப்ரணயதத்பர꞉ ॥ 10 ॥

க³ணாக³ணபரித்ராதா க³ணாதி⁴ஹரணோத்³து⁴ர꞉ ।
க³ணஸேதுர்க³ணனுதோ க³ணகேதுர்க³ணாக்³ரக³꞉ ॥ 11 ॥

க³ணஹேதுர்க³ணக்³ராஹீ க³ணானுக்³ரஹகாரக꞉ ।
க³ணாக³ணானுக்³ரஹபூ⁴ர்க³ணாக³ணவரப்ரத³꞉ ॥ 12 ॥

க³ணஸ்துதோ க³ணப்ராணோ க³ணஸர்வஸ்வதா³யக꞉ ।
க³ணவல்லப⁴மூர்திஶ்ச க³ணபூ⁴திர்க³ணேஷ்டத³꞉ ॥ 13 ॥

க³ணஸௌக்²யப்ரதா³தா ச க³ணது³꞉க²ப்ரணாஶன꞉ ।
க³ணப்ரதி²தநாமா ச க³ணாபீ⁴ஷ்டகர꞉ ஸதா³ ॥ 14 ॥

க³ணமான்யோ க³ணக்²யாதோ க³ணவீதோ க³ணோத்கட꞉ ।
க³ணபாலோ க³ணவரோ க³ணகௌ³ரவதா³யக꞉ ॥ 15 ॥

க³ணக³ர்ஜிதஸந்துஷ்டோ க³ணஸ்வச்ச²ந்த³க³꞉ ஸதா³ ।
க³ணராஜோ க³ணஶ்ரீதோ³ க³ணாப⁴யகர꞉ க்ஷணாத் ॥ 16 ॥

க³ணமூர்தா⁴பி⁴ஷிக்தஶ்ச க³ணஸைன்யபுரஸ்ஸர꞉ ।
கு³ணாதீதோ கு³ணமயோ கு³ணத்ரயவிபா⁴க³க்ருத் ॥ 17 ॥

கு³ணீ கு³ணாக்ருதித⁴ரோ கு³ணஶாலீ கு³ணப்ரிய꞉ ।
கு³ணபூர்ணோ கு³ணாம்போ⁴தி⁴ர்கு³ணபா⁴க்³கு³ணதூ³ரக³꞉ ॥ 18 ॥

கு³ணாகு³ணவபுர்கௌ³ணஶரீரோ கு³ணமண்டி³த꞉ ।
கு³ணஸ்த்ரஷ்டா கு³ணேஶானோ கு³ணேஶோ(அ)த² கு³ணேஶ்வர꞉ ॥ 19 ॥

கு³ணஸ்ருஷ்டஜக³த்ஸங்கோ⁴ கு³ணஸங்கோ⁴ கு³ணைகராட் । [கு³ணமுக்²யோ]
கு³ணப்ரவ்ருஷ்டோ கு³ணபூ⁴ர்கு³ணீக்ருதசராசர꞉ ॥ 20 ॥

கு³ணப்ரவணஸந்துஷ்டோ கு³ணஹீனபராங்முக²꞉ ।
கு³ணைகபூ⁴ர்கு³ணஶ்ரேஷ்டோ² கு³ணஜ்யேஷ்டோ² கு³ணப்ரபு⁴꞉ ॥ 21 ॥

கு³ணஜ்ஞோ கு³ணஸம்பூஜ்யோ கு³ணைகஸத³னம் ஸதா³ ।
கு³ணப்ரணயவான் கௌ³ணப்ரக்ருதிர்கு³ணபா⁴ஜனம் ॥ 22 ॥

கு³ணிப்ரணதபாதா³ப்³ஜோ கு³ணிகீ³தோ கு³ணோஜ்ஜ்வல꞉ ।
கு³ணவான் கு³ணஸம்பன்னோ கு³ணானந்தி³தமானஸ꞉ ॥ 23 ॥

கு³ணஸஞ்சாரசதுரோ கு³ணஸஞ்சயஸுந்த³ர꞉ ।
கு³ணகௌ³ரோ கு³ணாதா⁴ரோ கு³ணஸம்வ்ருதசேதன꞉ ॥ 24 ॥

கு³ணக்ருத்³கு³ணப்⁴ருந்நித்யம் கு³ணாக்³ர்யோ கு³ணபாரத்³ருக் । [கு³ண்யோ]
கு³ணப்ரசாரீ கு³ணயுக்³கு³ணாகு³ணவிவேகக்ருத் ॥ 25 ॥

கு³ணாகரோ கு³ணகரோ கு³ணப்ரவணவர்த⁴ன꞉ ।
கு³ணகூ³ட⁴சரோ கௌ³ணஸர்வஸம்ஸாரசேஷ்டித꞉ ॥ 26 ॥

கு³ணத³க்ஷிணஸௌஹார்தோ³ கு³ணலக்ஷணதத்த்வவித் ।
கு³ணஹாரீ கு³ணகலோ கு³ணஸங்க⁴ஸக²ஸ்ஸதா³ ॥ 27 ॥

கு³ணஸம்ஸ்க்ருதஸம்ஸாரோ கு³ணதத்த்வவிவேசக꞉ ।
கு³ணக³ர்வத⁴ரோ கௌ³ணஸுக²து³꞉கோ²த³யோ கு³ண꞉ ॥ 28 ॥

கு³ணாதீ⁴ஶோ கு³ணலயோ கு³ணவீக்ஷணலாலஸ꞉ ।
கு³ணகௌ³ரவதா³தா ச கு³ணதா³தா கு³ணப்ரத³꞉ ॥ 29 ॥

கு³ணக்ருத்³கு³ணஸம்ப³ந்தோ⁴ கு³ணப்⁴ருத்³கு³ணப³ந்த⁴ன꞉ ।
கு³ணஹ்ருத்³யோ கு³ணஸ்தா²யீ கு³ணதா³யீ கு³ணோத்கட꞉ ॥ 30 ॥

கு³ணசக்ரத⁴ரோ கௌ³ணாவதாரோ கு³ணபா³ந்த⁴வ꞉ ।
கு³ணப³ந்து⁴ர்கு³ணப்ரஜ்ஞோ கு³ணப்ராஜ்ஞோ கு³ணாலய꞉ ॥ 31 ॥

கு³ணதா⁴தா கு³ணப்ராணோ கு³ணகோ³போ கு³ணாஶ்ரய꞉ ।
கு³ணயாயீ கு³ணாதா⁴யீ கு³ணபோ கு³ணபாலக꞉ ॥ 32 ॥

கு³ணாஹ்ருததனுர்கௌ³ணோ கீ³ர்வாணோ கு³ணகௌ³ரவ꞉ ।
கு³ணவத்பூஜிதபதோ³ கு³ணவத்ப்ரீதிதா³யக꞉ ॥ 33 ॥

கு³ணவத்³கீ³தகீர்திஶ்ச கு³ணவத்³ப³த்³த⁴ஸௌஹ்ருத³꞉ ।
கு³ணவத்³வரதோ³ நித்யம் கு³ணவத்ப்ரதிபாலக꞉ ॥ 34 ॥

கு³ணவத்³கு³ணஸந்துஷ்டோ கு³ணவத்³ரசிதஸ்தவ꞉ ।
கு³ணவத்³ரக்ஷணபரோ கு³ணவத்ப்ரணதப்ரிய꞉ ॥ 35 ॥

கு³ணவச்சக்ரஸஞ்சாரோ கு³ணவத்கீர்திவர்த⁴ன꞉ ।
கு³ணவத்³கு³ணசித்தஸ்தோ² கு³ணவத்³கு³ணரக்ஷக꞉ ॥ 36 ॥

கு³ணவத்போஷணகரோ கு³ணவச்ச²த்ருஸூத³ன꞉ ।
கு³ணவத்ஸித்³தி⁴தா³தா ச கு³ணவத்³கௌ³ரவப்ரத³꞉ ॥ 37 ॥

கு³ணவத்ப்ரணவஸ்வாந்தோ கு³ணவத்³கு³ணபூ⁴ஷண꞉ ।
கு³ணவத்குலவித்³வேஷிவிநாஶகரணக்ஷம꞉ ॥ 38 ॥

கு³ணிஸ்துதகு³ணோ க³ர்ஜப்ரளயாம்பு³த³நிஸ்ஸ்வன꞉ ।
க³ஜோ க³ஜபதிர்க³ர்ஜத்³க³ஜயுத்³த⁴விஶாரத³꞉ ॥ 39 ॥

க³ஜாஸ்யோ க³ஜகர்ணோ(அ)த² க³ஜராஜோ க³ஜானன꞉ ।
க³ஜரூபத⁴ரோ க³ர்ஜத்³க³ஜயூதோ²த்³த⁴ரத்⁴வனி꞉ ॥ 40 ॥

க³ஜாதீ⁴ஶோ க³ஜாதா⁴ரோ க³ஜாஸுரஜயோத்³து⁴ர꞉ ।
க³ஜத³ந்தோ க³ஜவரோ க³ஜகும்போ⁴ க³ஜத்⁴வனி꞉ ॥ 41 ॥

க³ஜமாயோ க³ஜமயோ க³ஜஶ்ரீர்க³ஜக³ர்ஜித꞉ ।
க³ஜமயாஹரோ நித்யம் க³ஜபுஷ்டிப்ரதா³யக꞉ ॥ 42 ॥

க³ஜோத்பத்திர்க³ஜத்ராதா க³ஜஹேதுர்க³ஜாதி⁴ப꞉ ।
க³ஜமுக்²யோ க³ஜகுலப்ரவரோ க³ஜதை³த்யஹா ॥ 43 ॥

க³ஜகேதுர்க³ஜாத்⁴யக்ஷோ க³ஜஸேதுர்க³ஜாக்ருதி꞉ ।
க³ஜவந்த்³யோ க³ஜப்ராணோ க³ஜஸேவ்யோ க³ஜப்ரபு⁴꞉ ॥ 44 ॥

க³ஜமத்தோ க³ஜேஶானோ க³ஜேஶோ க³ஜபுங்க³வ꞉ ।
க³ஜத³ந்தத⁴ரோ கு³ஞ்ஜன்மது⁴போ க³ஜவேஷப்⁴ருத் ॥ 45 ॥

க³ஜச்ச²த்³ம க³ஜாக்³ரஸ்தோ² க³ஜயாயீ க³ஜாஜய꞉ ।
க³ஜராட்³க³ஜயூத²ஸ்தோ² க³ஜக³ஞ்ஜகப⁴ஞ்ஜக꞉ ॥ 46 ॥

க³ர்ஜிதோஜ்ஜி²ததை³த்யாஸுர்க³ர்ஜிதத்ராதவிஷ்டப꞉ ।
கா³னஜ்ஞோ கா³னகுஶலோ கா³னதத்த்வவிவேசக꞉ ॥ 47 ॥

கா³னஶ்லாகீ⁴ கா³னரஸோ கா³னஜ்ஞானபராயண꞉ ।
கா³நாக³மஜ்ஞோ கா³னாங்கோ³ கா³னப்ரவணசேதன꞉ ॥ 48 ॥

கா³னக்ருத்³கா³னசதுரோ கா³னவித்³யாவிஶாரத³꞉ ।
கா³னத்⁴யேயோ கா³னக³ம்யோ கா³னத்⁴யானபராயண꞉ ॥ 49 ॥

கா³னபூ⁴ர்கா³னஶீலஶ்ச கா³னஶாலீ க³தஶ்ரம꞉ ।
கா³னவிஜ்ஞானஸம்பன்னோ கா³னஶ்ரவணலாலஸ꞉ ॥ 50 ॥

கா³னாயத்தோ கா³னமயோ கா³னப்ரணயவான் ஸதா³ ।
கா³னத்⁴யாதா கா³னபு³த்³தி⁴ர்கா³னோத்ஸுகமனா꞉ புன꞉ ॥ 51 ॥

கா³னோத்ஸுகோ கா³னபூ⁴மிர்கா³னஸீமா கு³ணோஜ்ஜ்வல꞉ ।
கா³னாங்க³ஜ்ஞானவான் கா³னமானவான் கா³னபேஶல꞉ ॥ 52 ॥

கா³னவத்ப்ரணயோ கா³னஸமுத்³ரோ கா³னபூ⁴ஷண꞉ ।
கா³னஸிந்து⁴ர்கா³னபரோ கா³னப்ராணோ கா³நாஶ்ரய꞉ ॥ 53 ॥

கா³னைகபூ⁴ர்கா³னஹ்ருஷ்டோ கா³னசக்ஷுர்கா³னைகத்³ருக் ।
கா³னமத்தோ கா³னருசிர்கா³னவித்³கா³னவித்ப்ரிய꞉ ॥ 54 ॥

கா³னாந்தராத்மா கா³னாட்⁴யோ கா³நாப்⁴ராஜத்ஸுபா⁴ஸ்வர꞉ ।
கா³னமாயோ கா³னத⁴ரோ கா³னவித்³யாவிஶோத⁴க꞉ ॥ 55 ॥

கா³னாஹிதக்⁴னோ கா³னேந்த்³ரோ கா³னலீனோ க³திப்ரிய꞉ ।
கா³னாதீ⁴ஶோ கா³னலயோ கா³னாதா⁴ரோ க³தீஶ்வர꞉ ॥ 56 ॥

கா³னவன்மானதோ³ கா³னபூ⁴திர்கா³னைகபூ⁴திமான் ।
கா³னதானரதோ கா³னதானத்⁴யானவிமோஹித꞉ ॥ 57 ॥

கு³ருர்கு³ரூத³ரஶ்ரோணிர்கு³ருதத்த்வார்த²த³ர்ஶன꞉ ।
கு³ருஸ்துதோ கு³ருகு³ணோ கு³ருமாயோ கு³ருப்ரிய꞉ ॥ 58 ॥

கு³ருகீர்திர்கு³ருபு⁴ஜோ கு³ருவக்ஷா கு³ருப்ரப⁴꞉ ।
கு³ருலக்ஷணஸம்பன்னோ கு³ருத்³ரோஹபராங்முக²꞉ ॥ 59 ॥

கு³ருவித்³யோ கு³ருத்ராணோ கு³ருபா³ஹுர்ப³லோச்ச்²ரய꞉ ।
கு³ருதை³த்யப்ராணஹரோ கு³ருதை³த்யாபஹாரக꞉ ॥ 60 ॥

கு³ருக³ர்வஹரோ கு³ஹ்யப்ரவரோ கு³ருத³ர்பஹா ।
கு³ருகௌ³ரவதா³யீ ச கு³ருபீ⁴த்யபஹாரக꞉ ॥ 61 ॥

கு³ருஶுண்டோ³ கு³ருஸ்கந்தோ⁴ கு³ருஜங்கோ⁴ கு³ருப்ரத²꞉ ।
கு³ருபா²லோ கு³ருக³ளோ கு³ருஶ்ரீர்கு³ருக³ர்வனுத் ॥ 62 ॥

கு³ரூருர்கு³ருபீனாம்ஸோ கு³ருப்ரணயலாலஸ꞉ ।
கு³ருமுக்²யோ கு³ருகுலஸ்தா²யீ கு³ருகு³ணஸ்ஸதா³ ॥ 63 ॥

கு³ருஸம்ஶயபே⁴த்தா ச கு³ருமான்யப்ரதா³யக꞉ ।
கு³ருத⁴ர்மஸதா³ராத்⁴யோ கு³ருத⁴ர்மநிகேதன꞉ ॥ 64 ॥ [தா⁴ர்மிக]

கு³ருதை³த்யகுலச்சே²த்தா கு³ருஸைன்யோ கு³ருத்³யுதி꞉ ।
கு³ருத⁴ர்மாக்³ரக³ண்யோ(அ)த² கு³ருத⁴ர்மது⁴ரந்த⁴ர꞉ ।
க³ரிஷ்டோ² கு³ருஸந்தாபஶமனோ கு³ருபூஜித꞉ ॥ 65 ॥

கு³ருத⁴ர்மத⁴ரோ கௌ³ரத⁴ர்மாதா⁴ரோ க³தா³பஹ꞉ ।
கு³ருஶாஸ்த்ரவிசாரஜ்ஞோ கு³ருஶாஸ்த்ரக்ருதோத்³யம꞉ ॥ 66 ॥

கு³ருஶாஸ்த்ரார்த²நிலயோ கு³ருஶாஸ்த்ராளயஸ்ஸதா³ ।
கு³ருமந்த்ரோ கு³ருஶ்ரேஷ்டோ² கு³ருமந்த்ரப²லப்ரத³꞉ ॥ 67 ॥

[*கு³ருபாதகஸந்தோ³ஹப்ராயஶ்சித்தாயிதார்சன꞉*]
கு³ருஸ்த்ரீக³மனோத்³தா³மப்ராயஶ்சித்தநிவாரக꞉ ।
கு³ருஸம்ஸாரஸுக²தோ³ கு³ருஸம்ஸாரது³꞉க²பி⁴த் ॥ 68 ॥

கு³ருஶ்லாகா⁴பரோ கௌ³ரபா⁴னுக²ண்டா³வதம்ஸப்⁴ருத் ।
கு³ருப்ரஸன்னமூர்திஶ்ச கு³ருஶாபவிமோசக꞉ ॥ 69 ॥

கு³ருகாந்திர்கு³ருமஹான் கு³ருஶாஸனபாலக꞉ ।
கு³ருதந்த்ரோ கு³ருப்ரஜ்ஞோ கு³ருபோ⁴ கு³ருதை³வதம் ॥ 70 ॥

கு³ருவிக்ரமஸஞ்சாரோ கு³ருத்³ருக்³கு³ருவிக்ரம꞉ ।
கு³ருக்ரமோ கு³ருப்ரேஷ்டோ² கு³ருபாஷண்ட³க²ண்ட³க꞉ ॥ 71 ॥

கு³ருக³ர்ஜிதஸம்பூர்ணப்³ரஹ்மாண்டோ³ கு³ருக³ர்ஜித꞉ ।
கு³ருபுத்ரப்ரியஸகோ² கு³ருபுத்ரப⁴யாபஹ꞉ ॥ 72 ॥

கு³ருபுத்ரபரித்ராதா கு³ருபுத்ரவரப்ரத³꞉ ।
கு³ருபுத்ரார்திஶமனோ கு³ருபுத்ராதி⁴நாஶன꞉ ॥ 73 ॥

கு³ருபுத்ரப்ராணதா³தா கு³ருப⁴க்திபராயண꞉ ।
கு³ருவிஜ்ஞானவிப⁴வோ கௌ³ரபா⁴னுவரப்ரத³꞉ ॥ 74 ॥

கௌ³ரபா⁴னுஸ்துதோ கௌ³ரபா⁴னுத்ராஸாபஹாரக꞉ ।
கௌ³ரபா⁴னுப்ரியோ கௌ³ரபா⁴னுர்கௌ³ரவவர்த⁴ன꞉ ॥ 75 ॥

கௌ³ரபா⁴னுபரித்ராதா கௌ³ரபா⁴னுஸக²ஸ்ஸதா³ ।
கௌ³ரபா⁴னுப்ரபு⁴ர்கௌ³ரபா⁴னுபீ⁴திப்ரணாஶன꞉ ॥ 76 ॥

கௌ³ரீதேஜஸ்ஸமுத்பன்னோ கௌ³ரீஹ்ருத³யநந்த³ன꞉ ।
கௌ³ரீஸ்தனந்த⁴யோ கௌ³ரீமனோவாஞ்சி²தஸித்³தி⁴க்ருத் ॥ 77 ॥

கௌ³ரோ கௌ³ரகு³ணோ கௌ³ரப்ரகாஶோ கௌ³ரபை⁴ரவ꞉ ।
கௌ³ரீஶநந்த³னோ கௌ³ரீப்ரியபுத்ரோ க³தா³த⁴ர꞉ ॥ 78 ॥

கௌ³ரீவரப்ரதோ³ கௌ³ரீப்ரணயோ கௌ³ரஸச்ச²வி꞉ ।
கௌ³ரீக³ணேஶ்வரோ கௌ³ரீப்ரவணோ கௌ³ரபா⁴வன꞉ ॥ 79 ॥

கௌ³ராத்மா கௌ³ரகீர்திஶ்ச கௌ³ரபா⁴வோ க³ரிஷ்ட²த்³ருக் ।
கௌ³தமோ கௌ³தமீநாதோ² கௌ³தமீப்ராணவல்லப⁴꞉ ॥ 80 ॥

கௌ³தமாபீ⁴ஷ்டவரதோ³ கௌ³தமாப⁴யதா³யக꞉ ।
கௌ³தமப்ரணயப்ரஹ்வோ கௌ³தமாஶ்ரமது³꞉க²ஹா ॥ 81 ॥

கௌ³தமீதீரஸஞ்சாரீ கௌ³தமீதீர்த²நாயக꞉ ।
கௌ³தமாபத்பரிஹாரோ கௌ³தமாதி⁴விநாஶன꞉ ॥ 82 ॥

கோ³பதிர்கோ³த⁴னோ கோ³போ கோ³பாலப்ரியத³ர்ஶன꞉ ।
கோ³பாலோ கோ³க³ணாதீ⁴ஶோ கோ³கஶ்மளநிவர்தக꞉ ॥ 83 ॥

கோ³ஸஹஸ்ரோ கோ³பவரோ கோ³பகோ³பீஸுகா²வஹ꞉ ।
கோ³வர்த⁴னோ கோ³பகோ³போ கோ³மான்கோ³குலவர்த⁴ன꞉ ॥ 84 ॥

கோ³சரோ கோ³சராத்⁴யக்ஷோ கோ³சரப்ரீதிவ்ருத்³தி⁴க்ருத் ।
கோ³மீ கோ³கஷ்டஸந்த்ராதா கோ³ஸந்தாபநிவர்தக꞉ ॥ 85 ॥

கோ³ஷ்டோ² கோ³ஷ்டா²ஶ்ரயோ கோ³ஷ்ட²பதிர்கோ³த⁴னவர்த⁴ன꞉ ।
கோ³ஷ்ட²ப்ரியோ கோ³ஷ்ட²மயோ கோ³ஷ்டா²மயநிவர்தக꞉ ॥ 86 ॥

கோ³ளோகோ கோ³ளகோ கோ³ப்⁴ருத்³கோ³ப⁴ர்தா கோ³ஸுகா²வஹ꞉ ।
கோ³து⁴க்³கோ³து⁴க்³க³ணப்ரேஷ்டோ² கோ³தோ³க்³தா⁴ கோ³பயப்ரிய꞉ ॥ 87 ॥

கோ³த்ரோ கோ³த்ரபதிர்கோ³த்ரப்ரபு⁴ர்கோ³த்ரப⁴யாபஹ꞉ ।
கோ³த்ரவ்ருத்³தி⁴கரோ கோ³த்ரப்ரியோ கோ³த்ரார்திநாஶன꞉ ॥ 88 ॥

கோ³த்ரோத்³தா⁴ரபரோ கோ³த்ரப்ரவரோ கோ³த்ரதை³வதம் ।
கோ³த்ரவிக்²யாதநாமா ச கோ³த்ரீ கோ³த்ரப்ரபாலக꞉ ॥ 89 ॥

கோ³த்ரஸேதுர்கோ³த்ரகேதுர்கோ³த்ரஹேதுர்க³தக்லம꞉ ।
கோ³த்ரத்ராணகரோ கோ³த்ரபதிர்கோ³த்ரேஶபூஜித꞉ ॥ 90 ॥

கோ³த்ரவித்³கோ³த்ரபி⁴த்த்ராதா கோ³த்ரபி⁴த்³வரதா³யக꞉ ।
கோ³த்ரபி⁴த்பூஜிதபதோ³ கோ³த்ரபி⁴ச்ச²த்ருஸூத³ன꞉ ॥ 91 ॥

கோ³த்ரபி⁴த்ப்ரீதிதோ³ நித்யம் கோ³த்ரபி⁴த்³கோ³த்ரபாலக꞉ ।
கோ³த்ரபி⁴த்³கீ³தசரிதோ கோ³த்ரபி⁴த்³ராஜ்யரக்ஷக꞉ ॥ 92 ॥

கோ³த்ரபி⁴த்³வரதா³யீ ச கோ³த்ரபி⁴த்ப்ரணயாஸ்பத³ம் ।
கோ³த்ரபி⁴த்³ப⁴யஸம்பே⁴த்தா கோ³த்ரபி⁴ன்மானதா³யக꞉ ॥ 93 ॥

கோ³த்ரபி⁴த்³கோ³பனபரோ கோ³த்ரபி⁴த்ஸைன்யநாயக꞉ ।
கோ³த்ராதி⁴பப்ரியோ கோ³த்ரபுத்ரீபுத்ரோ கி³ரிப்ரிய꞉ ॥ 94 ॥

க்³ரந்த²ஜ்ஞோ க்³ரந்த²க்ருத்³க்³ரந்த²க்³ரந்த²பி⁴த்³க்³ரந்த²விக்⁴னஹா ।
க்³ரந்தா²தி³ர்க்³ரந்த²ஸஞ்சாரோ க்³ரந்த²ஶ்ரவணலோலுப꞉ ॥ 95 ॥

க்³ரந்தா²தீ⁴னக்ரியோ க்³ரந்த²ப்ரியோ க்³ரந்தா²ர்த²தத்த்வவித் ।
க்³ரந்த²ஸம்ஶயஸஞ்சே²த்தா க்³ரந்த²வக்தா க்³ரஹாக்³ரணீ꞉ ॥ 96 ॥

க்³ரந்த²கீ³தகு³ணோ க்³ரந்த²கீ³தோ க்³ரந்தா²தி³பூஜித꞉ ।
க்³ரந்தா²ரம்ப⁴ஸ்துதோ க்³ரந்த²க்³ராஹீ க்³ரந்தா²ர்த²பாரத்³ருக் ॥ 97 ॥

க்³ரந்த²த்³ருக்³க்³ரந்த²விஜ்ஞானோ க்³ரந்த²ஸந்த³ர்ப⁴ஶோத⁴க꞉ ।
க்³ரந்த²க்ருத்பூஜிதோ க்³ரந்த²கரோ க்³ரந்த²பராயண꞉ ॥ 98 ॥

க்³ரந்த²பாராயணபரோ க்³ரந்த²ஸந்தே³ஹப⁴ஞ்ஜக꞉ ।
க்³ரந்த²க்ருத்³வரதா³தா ச க்³ரந்த²க்ருத்³க்³ரந்த²வந்தி³த꞉ ॥ 99 ॥

க்³ரந்தா²னுரக்தோ க்³ரந்த²ஜ்ஞோ க்³ரந்தா²னுக்³ரஹதா³யக꞉ ।
க்³ரந்தா²ந்தராத்மா க்³ரந்தா²ர்த²பண்டி³தோ க்³ரந்த²ஸௌஹ்ருத³꞉ ॥ 100 ॥

க்³ரந்த²பாரங்க³மோ க்³ரந்த²கு³ணவித்³க்³ரந்த²விக்³ரஹ꞉ ।
க்³ரந்த²ஸேதுர்க்³ரந்த²ஹேதுர்க்³ரந்த²கேதுர்க்³ரஹாக்³ரக³꞉ ॥ 101 ॥

க்³ரந்த²பூஜ்யோ க்³ரந்த²கே³யோ க்³ரந்த²க்³ரத²னலாலஸ꞉ ।
க்³ரந்த²பூ⁴மிர்க்³ரஹஶ்ரேஷ்டோ² க்³ரஹகேதுர்க்³ரஹாஶ்ரய꞉ ॥ 102 ॥

க்³ரந்த²காரோ க்³ரந்த²காரமான்யோ க்³ரந்த²ப்ரஸாரக꞉ ।
க்³ரந்த²ஶ்ரமஜ்ஞோ க்³ரந்தா²ங்கோ³ க்³ரந்த²ப்⁴ரமநிவாரக꞉ ॥ 103 ॥

க்³ரந்த²ப்ரவணஸர்வாங்கோ³ க்³ரந்த²ப்ரணயதத்பர꞉ ।
கீ³தோ கீ³தகு³ணோ கீ³தகீர்திர்கீ³தவிஶாரத³꞉ ॥ 104 ॥

கீ³தஸ்பீ²தயஶா கீ³தப்ரணயீ கீ³தசஞ்சுர꞉ ।
கீ³தப்ரஸன்னோ கீ³தாத்மா கீ³தலோலோ க³தஸ்ப்ருஹ꞉ ॥ 105 ॥

கீ³தாஶ்ரயோ கீ³தமயோ கீ³தாதத்த்வார்த²கோவித³꞉ ।
கீ³தாஸம்ஶயஸஞ்சே²த்தா கீ³தாஸங்கீ³தஶாஶன꞉ ॥ 106 ॥

கீ³தார்த²ஜ்ஞோ கீ³ததத்த்வோ கீ³தாதத்த்வம் கீ³தாஶ்ரய꞉ ।
கீ³தாஸாரோ கீ³தாக்ருதிர்கீ³தாவிக்⁴னநாஶன꞉ ॥ 107 ॥

கீ³தாஸக்தோ கீ³தலீனோ கீ³தாவிக³தஸஞ்ஜ்வர꞉ ।
கீ³தைகத்⁴ருக்³கீ³தபூ⁴திர்கீ³தப்ரீதிர்க³தாலஸ꞉ ॥ 108 ॥

கீ³தவாத்³யபடுர்கீ³தப்ரபு⁴ர்கீ³தார்த²தத்த்வவித் ।
கீ³தாகீ³தவிவேகஜ்ஞோ கீ³தாப்ரவணசேதன꞉ ॥ 109 ॥

க³தபீ⁴ர்க³தவித்³வேஷோ க³தஸம்ஸாரப³ந்த⁴ன꞉ ।
க³தமாயோ க³தத்ராஸோ க³தது³꞉கோ² க³தஜ்வர꞉ ॥ 110 ॥

க³தாஸுஹ்ருத்³க³தாஜ்ஞானோ க³தது³ஷ்டாஶயோ க³த꞉ ।
க³தார்திர்க³தஸங்கல்போ க³தது³ஷ்டவிசேஷ்டித꞉ ॥ 111 ॥

க³தாஹங்காரஸஞ்சாரோ க³தத³ர்போ க³தாஹித꞉ ।
க³தவிக்⁴னோ க³தப⁴யோ க³தாக³தநிவாரக꞉ ॥ 112 ॥

க³தவ்யதோ² க³தாபாயோ க³ததோ³ஷோ க³தே꞉ பர꞉ ।
க³தஸர்வவிகாரோ(அ)த² க³தக³ர்ஜிதகுஞ்ஜர꞉ ॥ 113 ॥

க³தகம்பிதபூ⁴ப்ருஷ்டோ² க³தருக்³க³தகல்மஷ꞉ ।
க³ததை³ன்யோ க³தஸ்தைன்யோ க³தமானோ க³தஶ்ரம꞉ ॥ 114 ॥

க³தக்ரோதோ⁴ க³தக்³ளாநிர்க³தம்லானோ க³தப்⁴ரம꞉ ।
க³தாபா⁴வோ க³தப⁴வோ க³ததத்த்வார்த²ஸம்ஶய꞉ ॥ 115 ॥

க³யாஸுரஶிரஶ்சே²த்தா க³யாஸுரவரப்ரத³꞉ ।
க³யாவாஸோ க³யாநாதோ² க³யாவாஸிநமஸ்க்ருத꞉ ॥ 116 ॥

க³யாதீர்த²ப²லாத்⁴யக்ஷோ க³யாயாத்ராப²லப்ரத³꞉ ।
க³யாமயோ க³யாக்ஷேத்ரம் க³யாக்ஷேத்ரநிவாஸக்ருத் ॥ 117 ॥

க³யாவாஸிஸ்துதோ கா³யன்மது⁴வ்ரதலஸத்கட꞉ ।
கா³யகோ கா³யகவரோ கா³யகேஷ்டப²லப்ரத³꞉ ॥ 118 ॥

கா³யகப்ரணயீ கா³தா கா³யகாப⁴யதா³யக꞉ ।
கா³யகப்ரவணஸ்வாந்தோ கா³யகப்ரத²மஸ்ஸதா³ ॥ 119 ॥

கா³யகோத்³கீ³தஸம்ப்ரீதோ கா³யகோத்கடவிக்⁴னஹா ।
கா³னகே³யோ கா³யகேஶோ கா³யகாந்தரஸஞ்சர꞉ ॥ 120 ॥

கா³யகப்ரியத³꞉ ஶஶ்வத்³கா³யகாதீ⁴னவிக்³ரஹ꞉ ।
கே³யோ கே³யகு³ணோ கே³யசரிதோ கே³யதத்த்வவித் ॥ 121 ॥

கா³யகத்ராஸஹா க்³ரந்தோ² க்³ரந்த²தத்த்வவிவேசக꞉ ।
கா³டா⁴னுராகோ³ கா³டா⁴ங்கோ³ கா³ட⁴க³ங்கா³ஜலோத்³வஹ꞉ ॥ 122 ॥

கா³டா⁴வகா³ட⁴ஜலதி⁴ர்கா³ட⁴ப்ரஜ்ஞோ க³தாமய꞉ ।
கா³ட⁴ப்ரத்யர்தி²ஸைன்யோ(அ)த² கா³டா⁴னுக்³ரஹதத்பர꞉ ॥ 123 ॥

கா³டா⁴ஶ்லேஷரஸாபி⁴ஜ்ஞோ கா³ட⁴நிவ்ருதிஸாத⁴க꞉ ।
க³ங்கா³த⁴ரேஷ்டவரதோ³ க³ங்கா³த⁴ரப⁴யாபஹ꞉ ॥ 124 ॥

க³ங்கா³த⁴ரகு³ருர்க³ங்கா³த⁴ரத்⁴யானபரஸ்ஸதா³ ।
க³ங்கா³த⁴ரஸ்துதோ க³ங்கா³த⁴ராராத்⁴யோ க³தஸ்மய꞉ ॥ 125 ॥

க³ங்கா³த⁴ரப்ரியோ க³ங்கா³த⁴ரோ க³ங்கா³ம்பு³ஸுந்த³ர꞉ ।
க³ங்கா³ஜலரஸாஸ்வாத³சதுரோ கா³ங்க³நீரப꞉ ॥ 126 ॥

க³ங்கா³ஜலப்ரணயவான்க³ங்கா³தீரவிஹாரக்ருத் ।
க³ங்கா³ப்ரியோ கா³ங்க³ஜலாவகா³ஹனபரஸ்ஸதா³ ॥ 127 ॥

க³ந்த⁴மாத³னஸம்வாஸோ க³ந்த⁴மாத³னகேலிக்ருத் ।
க³ந்தா⁴னுலிப்தஸர்வாங்கோ³ க³ந்த⁴ளுப்³த⁴மது⁴வ்ரத꞉ ॥ 128 ॥

க³ந்தோ⁴ க³ந்த⁴ர்வராஜஶ்ச க³ந்த⁴ர்வப்ரியக்ருத்ஸதா³ ।
க³ந்த⁴ர்வவித்³யாதத்த்வஜ்ஞோ க³ந்த⁴ர்வப்ரீதிவர்த⁴ன꞉ ॥ 129 ॥

க³காரபீ³ஜநிலயோ க³காரோ க³ர்விக³ர்வனுத் ।
க³ந்த⁴ர்வக³ணஸம்ஸேவ்யோ க³ந்த⁴ர்வவரதா³யக꞉ ॥ 130 ॥

க³ந்த⁴ர்வோ க³ந்த⁴மாதங்கோ³ க³ந்த⁴ர்வகுலதை³வதம் ।
க³ந்த⁴ர்வக³ர்வஸஞ்சே²த்தா க³ந்த⁴ர்வவரத³ர்பஹா ॥ 131 ॥

க³ந்த⁴ர்வப்ரவணஸ்வாந்தோ க³ந்த⁴ர்வக³ணஸம்ஸ்துத꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வார்சிதபாதா³ப்³ஜோ க³ந்த⁴ர்வப⁴யஹாரக꞉ ॥ 132 ॥

க³ந்த⁴ர்வாப⁴யத³꞉ ஶஶ்வத்³க³ந்த⁴ர்வப்ரதிபாலக꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வகீ³தசரிதோ க³ந்த⁴ர்வப்ரணயோத்ஸுக꞉ ॥ 133 ॥

க³ந்த⁴ர்வகா³னஶ்ரவணப்ரணயீ க³ர்வப⁴ஞ்ஜன꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வத்ராணஸன்னத்³தோ⁴ க³ந்த⁴ர்வஸமரக்ஷம꞉ ॥ 134 ॥

க³ந்த⁴ர்வஸ்த்ரீபி⁴ராராத்⁴யோ கா³னம் கா³னபடுஸ்ஸதா³ ।
க³ச்சோ² க³ச்ச²பதிர்க³ச்ச²நாயகோ க³ச்ச²க³ர்வஹா ॥ 135 ॥

க³ச்ச²ராஜஶ்ச க³ச்சே²ஶோ க³ச்ச²ராஜநமஸ்க்ருத꞉ ।
க³ச்ச²ப்ரியோ க³ச்ச²கு³ருர்க³ச்ச²த்ராணக்ருதோத்³யம꞉ ॥ 136 ॥

க³ச்ச²ப்ரபு⁴ர்க³ச்ச²சரோ க³ச்ச²ப்ரியக்ருதோத்³யம꞉ ।
க³ச்ச²கீ³தகு³ணோ க³ச்ச²மர்யாதா³ப்ரதிபாலக꞉ ॥ 137 ॥

க³ச்ச²தா⁴தா க³ச்ச²ப⁴ர்தா க³ச்ச²வந்த்³யோ கு³ரோர்கு³ரு꞉ ।
க்³ருத்ஸோ க்³ருத்ஸமதோ³ க்³ருத்ஸமதா³பீ⁴ஷ்டவரப்ரத³꞉ ॥ 138 ॥

கீ³ர்வாணகீ³தசரிதோ கீ³ர்வாணக³ணஸேவித꞉ ।
கீ³ர்வாணவரதா³தா ச கீ³ர்வாணப⁴யநாஶக்ருத் ॥ 139 ॥

கீ³ர்வாணக³ணஸம்வீதோ கீ³ர்வாணாராதிஸூத³ன꞉ ।
கீ³ர்வாணதா⁴ம கீ³ர்வாணகோ³ப்தா கீ³ர்வாணக³ர்வஹ்ருத் ॥ 140 ॥

கீ³ர்வாணார்திஹரோ நித்யம் கீ³ர்வாணவரதா³யக꞉ ।
கீ³ர்வாணஶரணம் கீ³தநாமா கீ³ர்வாணஸுந்த³ர꞉ ॥ 141 ॥

கீ³ர்வாணப்ராணதோ³ க³ந்தா கீ³ர்வாணானீகரக்ஷக꞉ ।
கு³ஹேஹாபூரகோ க³ந்த⁴மத்தோ கீ³ர்வாணபுஷ்டித³꞉ ॥ 142 ॥

கீ³ர்வாணப்ரயுதத்ராதா கீ³தகோ³த்ரோ க³தாஹித꞉ ।
கீ³ர்வாணஸேவிதபதோ³ கீ³ர்வாணப்ரதி²தோ க³ளன் ॥ 143 ॥

கீ³ர்வாணகோ³த்ரப்ரவரோ கீ³ர்வாணப²லதா³யக꞉ ।
கீ³ர்வாணப்ரியகர்தா ச கீ³ர்வாணாக³மஸாரவித் ॥ 144 ॥

கீ³ர்வாணக³ணஸம்பத்திர்கீ³ர்வாணவ்யஸனாபஹ꞉ ।
கீ³ர்வாணப்ரணயோ கீ³தக்³ரஹணோத்ஸுகமானஸ꞉ ॥ 145 ॥

கீ³ர்வாணஶ்ரமஸம்ஹர்தா கீ³ர்வாணக³ணபாலக꞉ ।
க்³ரஹோ க்³ரஹபதிர்க்³ராஹோ க்³ரஹபீடா³ப்ரணாஶன꞉ ॥ 146 ॥

க்³ரஹஸ்துதோ க்³ரஹாத்⁴யக்ஷோ க்³ரஹேஶோ க்³ரஹதை³வதம் ।
க்³ரஹக்ருத்³க்³ரஹப⁴ர்தா ச க்³ரஹேஶானோ க்³ரஹேஶ்வர꞉ ॥ 147 ॥

க்³ரஹாராத்⁴யோ க்³ரஹத்ராதா க்³ரஹகோ³ப்தா க்³ரஹோத்கட꞉ ।
க்³ரஹகீ³தகு³ணோ க்³ரந்த²ப்ரணீதா க்³ரஹவந்தி³த꞉ ॥ 148 ॥

க³ர்வீ க³ர்வீஶ்வரோ க³ர்வோ க³ர்விஷ்டோ² க³ர்விக³ர்வஹா ।
க³வாம்ப்ரியோ க³வாம்நாதோ² க³வேஶானோ க³வாம்பதி꞉ ॥ 149 ॥

க³வ்யப்ரியோ க³வாங்கோ³ப்தா க³வீஸம்பத்திஸாத⁴க꞉ ।
க³வீரக்ஷணஸன்னத்³தோ⁴ க³வீப⁴யஹர꞉ க்ஷணாத் ॥ 150 ॥

க³வீக³ர்வஹரோ கோ³தோ³ கோ³ப்ரதோ³ கோ³ஜயப்ரத³꞉ ।
க³ஜாயுதப³லோ க³ண்ட³கு³ஞ்ஜன்மத்தமது⁴வ்ரத꞉ ॥ 151 ॥

க³ண்ட³ஸ்த²லக³ளத்³தா³னமிலன்மத்தாலிமண்டி³த꞉ ।
கு³டோ³ கு³ட³ப்ரியோ கு³ண்ட³க³ளத்³தா³னோ கு³டா³ஶன꞉ ॥ 152 ॥

கு³டா³கேஶோ கு³டா³கேஶஸஹாயோ கு³ட³லட்³டு³பு⁴க் ।
கு³ட³பு⁴க்³கு³ட³பு⁴க்³கு³ண்யோ கு³டா³கேஶவரப்ரத³꞉ ॥ 153 ॥

கு³டா³கேஶார்சிதபதோ³ கு³டா³கேஶஸக²ஸ்ஸதா³ ।
க³தா³த⁴ரார்சிதபதோ³ க³தா³த⁴ரவரப்ரத³꞉ ॥ 154 ॥

க³தா³யுதோ⁴ க³தா³பாணிர்க³தா³யுத்³த⁴விஶாரத³꞉ ।
க³த³ஹா க³த³த³ர்பக்⁴னோ க³த³க³ர்வப்ரணாஶன꞉ ॥ 155 ॥

க³த³க்³ரஸ்தபரித்ராதா க³தா³ட³ம்ப³ரக²ண்ட³க꞉ ।
கு³ஹோ கு³ஹாக்³ரஜோ கு³ப்தோ கு³ஹாஶாயீ கு³ஹாஶய꞉ ॥ 156 ॥

கு³ஹாப்ரீதிகரோ கூ³டோ⁴ கூ³ட⁴கு³ள்போ² கு³ணைகத்³ருக் ।
கீ³ர்கீ³꞉பதிர்கி³ரீஶானோ கீ³ர்தே³வீகீ³தஸத்³கு³ண꞉ ॥ 157 ॥

கீ³ர்தே³வோ கீ³꞉ப்ரியோ கீ³ர்பூ⁴ர்கீ³ராத்மா கீ³꞉ப்ரியங்கர꞉ ।
கீ³ர்பூ⁴மிர்கீ³ரஸஜ்ஞோ(அ)த² கீ³꞉ப்ரஸன்னோ கி³ரீஶ்வர꞉ ॥ 158 ॥

கி³ரீஶஜோ கி³ரௌஶாயீ கி³ரிராஜஸுகா²வஹ꞉ ।
கி³ரிராஜார்சிதபதோ³ கி³ரிராஜநமஸ்க்ருத꞉ ॥ 159 ॥

கி³ரிராஜகு³ஹாவிஷ்டோ கி³ரிராஜாப⁴யப்ரத³꞉ ।
கி³ரிராஜேஷ்டவரதோ³ கி³ரிராஜப்ரபாலக꞉ ॥ 160 ॥

கி³ரிராஜஸுதாஸூனுர்கி³ரிராஜஜயப்ரத³꞉ ।
கி³ரிவ்ரஜவனஸ்தா²யீ கி³ரிவ்ரஜசரஸ்ஸதா³ ॥ 161 ॥

க³ர்கோ³ க³ர்க³ப்ரியோ க³ர்க³தே³வோ க³ர்க³நமஸ்க்ருத꞉ ।
க³ர்க³பீ⁴திஹரோ க³ர்க³வரதோ³ க³ர்க³ஸம்ஸ்துத꞉ ॥ 162 ॥

க³ர்க³கீ³தப்ரஸன்னாத்மா க³ர்கா³னந்த³கரஸ்ஸதா³ ।
க³ர்க³ப்ரியோ க³ர்க³மானப்ரதோ³ க³ர்கா³ரிப⁴ஞ்ஜக꞉ ॥ 163 ॥

க³ர்க³வர்க³பரித்ராதா க³ர்க³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக꞉ ।
க³ர்க³க்³ளானிஹரோ க³ர்க³ஶ்ரமஹ்ருத்³க³ர்க³ஸங்க³த꞉ ॥ 164 ॥

க³ர்கா³சார்யோ க³ர்க³முநிர்க³ர்க³ஸன்மானபா⁴ஜன꞉ ।
க³ம்பீ⁴ரோ க³ணிதப்ரஜ்ஞோ க³ணிதாக³மஸாரவித் ॥ 165 ॥

க³ணகோ க³ணகஶ்லாக்⁴யோ க³ணகப்ரணயோத்ஸுக꞉ ।
க³ணகப்ரவணஸ்வாந்தோ க³ணிதோ க³ணிதாக³ம꞉ ॥ 166 ॥

க³த்³யம் க³த்³யமயோ க³த்³யபத்³யவித்³யாவிஶாரத³꞉ ।
க³ளலஜ்ஞமஹாநாகோ³ க³ளத³ர்சிர்க³ளன்மத³꞉ ॥ 167 ॥

க³ளத்குஷ்ட²வ்யதா²ஹந்தா க³ளதுஷ்டிஸுக²ப்ரத³꞉ ।
க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴ர்க³ம்பீ⁴ரஸ்வரோ க³ம்பீ⁴ரளோசன꞉ ॥ 168 ॥

க³ம்பீ⁴ரகு³ணஸம்பன்னோ க³ம்பீ⁴ரக³திஶோப⁴ன꞉ ।
க³ர்ப⁴ப்ரதோ³ க³ர்ப⁴ரூபோ க³ர்பா⁴பத்³விநிவாரக꞉ ॥ 169 ॥

க³ர்பா⁴க³மனஸம்பா⁴ஷோ க³ர்ப⁴தோ³ க³ர்ப⁴ஶோகனுத் ।
க³ர்ப⁴த்ராதா க³ர்ப⁴கோ³ப்தா க³ர்ப⁴புஷ்டிகரஸ்ஸதா³ ॥ 170 ॥

க³ர்பா⁴ஶ்ரயோ க³ர்ப⁴மயோ க³ர்பா⁴ப⁴யநிவாரக꞉ ।
க³ர்பா⁴தா⁴ரோ க³ர்ப⁴த⁴ரோ க³ர்ப⁴ஸந்தோஷஸாத⁴க꞉ ॥ 171 ॥

க³ர்ப⁴கௌ³ரவஸந்தா⁴னஸாத⁴னம் க³ர்ப⁴க³ர்வஹ்ருத் ।
க³ரீயான் க³ர்வனுத்³க³ர்வமர்தீ³ க³ரத³மர்த³க꞉ ॥ 172 ॥

க³ரஸந்தாபஶமனோ கு³ருராஜ்யஸுக²ப்ரத³꞉ ।

ப²லஶ்ருதி꞉ –
நாம்னாம் ஸஹஸ்ரமுதி³தம் மஹத்³க³ணபதேரித³ம் ॥ 174 ॥

க³காராதி³ ஜக³த்³வந்த்³யம் கோ³பனீயம் ப்ரயத்னத꞉ ।
ய இத³ம் ப்ரயத꞉ ப்ராதஸ்த்ரிஸந்த்⁴யம் வா படே²ன்னர꞉ ॥ 173 ॥

வாஞ்சி²தம் ஸமவாப்னோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ரான் த⁴னார்தீ² லப⁴தே த⁴னம் ॥ 174 ॥

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ।
பூ⁴ர்ஜத்வசி ஸமாலிக்²ய குங்குமேன ஸமாஹித꞉ ॥ 175 ॥

சதுர்தா²ம் பௌ⁴மவாரோ ச சந்த்³ரஸூர்யோபராக³கே ।
பூஜயித்வா க³ணதீ⁴ஶம் யதோ²க்தவிதி⁴னா புரா ॥ 176 ॥

பூஜயேத்³யோ யதா²ஶக்த்யா ஜுஹுயாச்ச ஶமீத³ளை꞉ ।
கு³ரும் ஸம்பூஜ்ய வஸ்த்ராத்³யை꞉ க்ருத்வா சாபி ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 177 ॥

தா⁴ரயேத்³ய꞉ ப்ரயத்னேன ஸ ஸாக்ஷாத்³க³ணநாயக꞉ ।
ஸுராஶ்சாஸுரவர்யாஶ்ச பிஶாசா꞉ கின்னரோரக³꞉ ॥ 178 ॥

ப்ரணமந்தி ஸதா³ தம் வை து³ஷ்ட்வாம் விஸ்மிதமானஸா꞉ ।
ராஜா ஸபதி³ வஶ்ய꞉ ஸ்யாத் காமின்யஸ்தத்³வஶோ ஸ்தி²ரா꞉ ॥ 179 ॥

தஸ்ய வம்ஶோ ஸ்தி²ரா லக்ஷ்மீ꞉ கதா³பி ந விமுஞ்சதி ।
நிஷ்காமோ ய꞉ படே²தே³தத்³க³ணேஶ்வரபராயண꞉ ॥ 180 ॥

ஸ ப்ரதிஷ்டா²ம் பராம் ப்ராப்ய நிஜலோகமவாப்னுயாத் ।
இத³ம் தே கீர்திதம் நாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தே³வி பாவனம் ॥ 181 ॥

ந தே³யம் க்ருபணயாத² ஶடா²ய கு³ருவித்³விஷே ।
த³த்த்வா ச ப்⁴ரம்ஶமாப்னோதி தே³வதாயா꞉ ப்ரகோபத꞉ ॥ 182 ॥

இதி ஶ்ருத்வா மஹாதே³வீ ததா³ விஸ்மிதமானஸா ।
பூஜயாமாஸ விதி⁴வத்³க³ணேஶ்வரபத³த்³வயம் ॥ 183 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே மஹாகு³ப்தஸாரே ஶிவபார்வதீஸம்வாதே³
க³காராதி³ ஶ்ரீக³ணபதிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

Also Read:

Sri Ganesh Stotram – Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top