Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ganesha Kavacham Lyrics in English

Ganesha Kavacham Lyrics in English

gauryuvāca –
ēṣō:’ticapalō daityānbālyē:’pi nāśayatyahō |
agrē kiṁ karma kartēti na jānē munisattama || 1 ||

daityā nānāvidhā duṣṭāssādhudēvadruhaḥ khalāḥ |
atō:’sya kaṇṭhē kiṁcittvaṁ rakṣārthaṁ baddhumarhasi || 2 ||

muniruvāca –
dhyāyētsiṁhahataṁ vināyakamamuṁ digbāhumādyē yugē
trētāyāṁ tu mayūravāhanamamuṁ ṣaḍbāhukaṁ siddhidam |
dvāpārē tu gajānanaṁ yugabhujaṁ raktāṅgarāgaṁ vibhum
turyē tu dvibhujaṁ sitāṅgaruciraṁ sarvārthadaṁ sarvadā || 3 ||

vināyakaśśikhāṁ pātu paramātmā parātparaḥ |
atisundarakāyastu mastakaṁ sumahōtkaṭaḥ || 4 ||

lalāṭaṁ kaśyapaḥ pātu bhrūyugaṁ tu mahōdaraḥ |
nayanē bālacandrastu gajāsyastvōṣṭhapallavau || 5 ||

jihvāṁ pātu gajakrīḍaścubukaṁ girijāsutaḥ |
vācaṁ vināyakaḥ pātu dantān rakṣatu durmukhaḥ || 6 ||

śravaṇau pāśapāṇistu nāsikāṁ cintitārthadaḥ |
gaṇēśastu mukhaṁ kaṇṭhaṁ pātu dēvō gaṇañjayaḥ || 7 ||

skandhau pātu gajaskandhaḥ stanau vighnavināśanaḥ |
hr̥dayaṁ gaṇanāthastu hēraṁbō jaṭharaṁ mahān || 8 ||

dharādharaḥ pātu pārśvau pr̥ṣṭhaṁ vighnaharaśśubhaḥ |
liṅgaṁ guhyaṁ sadā pātu vakratuṇḍō mahābalaḥ || 9 ||

gaṇakrīḍō jānujaṅghē ūru maṅgalamūrtimān |
ēkadantō mahābuddhiḥ pādau gulphau sadā:’vatu || 10 ||

kṣipraprasādanō bāhū pāṇī āśāprapūrakaḥ |
aṅgulīśca nakhānpātu padmahastō:’rināśanaḥ || 11 ||

sarvāṅgāni mayūrēśō viśvavyāpī sadā:’vatu |
anuktamapi yatsthānaṁ dhūmakētussadā:’vatu || 12 ||

āmōdastvagrataḥ pātu pramōdaḥ pr̥ṣṭhatō:’vatu |
prācyāṁ rakṣatu buddhīśa āgnēyyāṁ siddhidāyakaḥ || 13 ||

dakṣiṇasyāmumāputrō nairr̥tyāṁ tu gaṇēśvaraḥ |
pratīcyāṁ vighnahartā:’vyādvāyavyāṁ gajakarṇakaḥ || 14 ||

kaubēryāṁ nidhipaḥ pāyādīśānyāmīśanandanaḥ |
divā:’vyādēkadantastu rātrau sandhyāsu vighnahr̥t || 15 ||

rākṣasāsurabhētāḷagrahabhūtapiśācataḥ |
pāśāṅkuśadharaḥ pātu rajassattvatamassmr̥tīḥ || 16 ||

jñānaṁ dharmaṁ ca lakṣmīṁ ca lajjāṁ kīrtiṁ tathā kulam |
vapurdhanaṁ ca dhānyaṁ ca gr̥haṁ dārānsutānsakhīn || 17 ||

sarvāyudhadharaḥ pautrān mayūrēśō:’vatātsadā |
kapilō:’jāvikaṁ pātu gajāśvānvikaṭō:’vatu || 18 ||

bhūrjapatrē likhitvēdaṁ yaḥ kaṇṭhē dhārayētsudhīḥ |
na bhayaṁ jāyatē tasya yakṣarakṣaḥ piśācataḥ || 18 ||

trisandhyaṁ japatē yastu vajrasāratanurbhavēt |
yātrākālē paṭhēdyastu nirvighnēna phalaṁ labhēt || 20 ||

yuddhakālē paṭhēdyastu vijayaṁ cāpnuyāddhruvam |
māraṇōccāṭanākarṣastaṁbhamōhanakarmaṇi || 21 ||

saptavāraṁ japēdētaddinānāmēkaviṁśatiḥ |
tattatphalamavāpnōti sādhakō nātrasaṁśayaḥ || 22 ||

ēkaviṁśativāraṁ ca paṭhēttāvaddināni yaḥ |
kārāgr̥hagataṁ sadyōrājñā vadhyaṁ ca mōcayēt || 23 ||

rājadarśanavēlāyāṁ paṭhēdētattrivārataḥ |
sa rājānaṁ vaśaṁ nītvā prakr̥tīśca sabhāṁ jayēt || 24 ||

idaṁ gaṇēśakavacaṁ kaśyapēna samīritam |
mudgalāya ca tē nātha māṇḍavyāya maharṣayē || 25 ||

mahyaṁ sa prāha kr̥payā kavacaṁ sarvasiddhidam |
na dēyaṁ bhaktihīnāya dēyaṁ śraddhāvatē śubham || 26 ||

anēnāsya kr̥tā rakṣā na bādhāsya bhavētkvacit |
rākṣasāsurabhētāladaityadānavasaṁbhavā || 27 ||

iti śrīgaṇēśapurāṇē uttarakhaṇḍē bālakrīḍāyāṁ ṣaḍaśītitamē:’dhyāyē gaṇēśakavacam |

Also Read:

Ganesha Kavacham Lyrics in English | SanskritKannada | Telugu | Tamil | Malayalam | Bengali

Ganesha Kavacham Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top