Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hanumad Ashtakam Lyrics in Gujarati | Hanuman Ashtakam

Hanumath Ashtakam in Gujarati:

॥ હનુમદષ્ટકમ્ ॥

વીર! ત્વમાદિથ રવિં તમસા ત્રિલોકી
વ્યાપ્તા ભયં તદિહ કોઽપિ ન હર્ત્તુમીશઃ ।
દેવૈઃ સ્તુતસ્તમવમુચ્ય નિવારિતા ભી-
ર્જાનાતિ કો ન ભુવિ સઙ્કટમોચનં ત્વામ્ ॥ ૧ ॥

ભ્રાતુર્ભયાદવસદદ્રિવરે કપીશઃ
શાપાન્મુને રધુવરં પ્રતિવીક્ષમાણઃ ।
આનીય તં ત્વમકરોઃ પ્રભુમાર્ત્તિહીનં
જાનાતિ કો ન ભુવિ સઙ્કટમોચનં ત્વામ્ ॥ ૨ ॥

વિજ્ઞાપયઞ્જનકજા -સ્થિતિમીશવર્યં
સીતાવિમાર્ગણપરસ્ય કપેર્ગણસ્ય ।
પ્રાણાન્ રરક્ષિથ સમુદ્રતટસ્થિતસ્ય
જાનાતિ કો ન ભુવિ સઙ્કટમોચનં ત્વામ્ ॥ ૩ ॥

શોકાન્વિતાં જનકજાં કૃતવાનશોકાં
મુદ્રાં સમર્પ્ય રઘુનન્દનનામયુક્તામ ।
હત્વા રિપૂનરિપુરં હુતવાન્ કૃશાનૌ
જાનાતિ કો ન ભુવિ સઙ્કટમોચનં ત્વામ્ ॥ ૪ ॥

શ્રીલક્ષ્મણ નિહતવાન્ યુધિ મેઘનાદો
દ્રોણાચલં ત્વમુદપાટય ઔષધાર્થમ્ ।
આનીય તં વિહિતવાનસુમન્તમાશુ
જાનાતિ કો ન ભુવિ સઙ્કટમોચનં ત્વામ્ ॥ ૫ ॥

યુદ્ધે દશાસ્યવિહિતે કિલ નાગપાશૈ-
ર્બદ્ધાં વિલોક્ય પૃતનાં મુમુહે ખરારિઃ ।
આનીય નાગભુજમાશુ નિવારિતા ભી-
ર્જાનાતિ કો ન ભુવિ સઙ્કટમોચનં ત્વામ્ ॥ ૬ ॥

ભ્રાત્રાન્વિતં રઘુવરં ત્વહિલોકમેત્ય
દેવ્યૈ પ્રદાતુમનસં ત્વહિરાવણં ત્વામ્ ।
સૈન્યાન્વિતં નિહતવાનનિલાત્મજં દ્રાક્
જાનાતિ કો ન ભુવિ સઙ્કટમોચનં ત્વામ્ ॥ ૭ ॥

વીર! ત્વયા હિ વિહિતં સુરસર્વકાર્યં
મત્સઙ્કટં કિમિહ યત્ત્વયકા ન હાર્યમ્ ।
એતદ્ વિચાર્ય હર સઙ્કટમાશુ મે ત્વં
જાનાતિ કો ન ભુવિ સઙ્કટમોચનં ત્વામ્ ॥ ૮ ॥

રક્તવર્ણો મહાકાયો રક્તલાઙ્ગુલવાઞ્છુચિઃ ।
હનૂમાન્ દુષ્ટદલનઃ સદા વિજયતેતરામ્ ॥ ૯ ॥

હનુમદષ્ટકમેતદનુત્તમં સુકવિ-ભક્ત-સુધી-તુલસીકૃતમ્ ।
કપિલદેવબુધાઽનુકૃતં તથા સુરગિરાઽભયદં સકલાર્થદમ્ ॥ ૧૦ ॥

ઇતિ વારાણસેય-સંસ્કૃત-વિશ્વવિદ્યાલય-વ્યાખ્યાતા-
પણ્ડિતશ્રીકપિલદેવત્રિપાઠિના વિરચિતં હનુમદષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

Also Read:

Hanumad Ashtakam 1 Lyrics Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | Oriya | Gujarati | Punjabi

Hanumad Ashtakam Lyrics in Gujarati | Hanuman Ashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top