Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hirita Gita Lyrics in Tamil

Adhyaya number 269 in Shanti Parva, Mahabharata critical edition (Bhandarkar Oriental Research Institute BORI) does not include verses 15-16. In Kinjavadekar’s edition, the adhyaya is 278.

Hirita Geetaa in Tamil:

॥ ஹாரீதகீ³தா ॥ (Mahabharata Shantiparva Mokshadharma, Chapters 278)

அத்⁴யாய꞉ 269
யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச
கிம்ʼ ஶீல꞉ கிம்ʼ ஸமாசார꞉ கிம்ʼ வித்³ய꞉ கிம்ʼ பராயன꞉ ।
ப்ராப்னோதி ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்தா²னம்ʼ யத்பரம்ʼ ப்ரக்ருʼதேர்த்⁴ருவம் ॥ 1 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச
மோக்ஷத⁴ர்மேஷு நிரதோ லக்⁴வாஹாரோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ப்ராப்னோதி பரமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ யத்பரம்ʼ ப்ரக்ருʼதேர்த்⁴ருவம் ॥ 2 ॥

ஸ்வக்³ருʼஹாத³பி⁴நி꞉ஸ்ருʼத்ய லாபா⁴லாபே⁴ ஸமோ முனி꞉ ।
ஸமுபோதே⁴ஷு காமேஷு நிரபேக்ஷ꞉ பரிவ்ரஜேத் ॥ 3 ॥

ந சக்ஷுஷா ந மனஸா ந வாசா தூ³ஸயேத³பி ।
ந ப்ரத்யக்ஷம்ʼ பரோக்ஷம்ʼ வா தூ³ஸனம்ʼ வ்யாஹரேத்க்வ சித் ॥ 4 ॥

ந ஹிம்ʼஸ்யாத்ஸர்வபூ⁴தானி மைத்ராயண க³திஶ் சரேத் ।
நேத³ம்ʼ ஜீவிதமாஸாத்³ய வைரம்ʼ குர்வீத கேன சித் ॥ 5 ॥

அதிவாதா³ம்ʼஸ்திதிக்ஷேத நாபி⁴மன்யேத்கத²ம்ʼ சன ।
க்ரோத்⁴யமான꞉ ப்ரியம்ʼ ப்³ரூயாதா³க்ருஷ்ட꞉ குஶலம்ʼ வதே³த் ॥ 6 ॥

ப்ரத³க்ஷிணம்ʼ ப்ரஸவ்யம்ʼ ச க்³ராமமத்⁴யே ந சாசரேத் ।
பை⁴க்ஷ சர்யாமனாபன்னோ ந க³ச்சே²த்பூர்வகேதித꞉ ॥ 7 ॥

அவிகீர்ண꞉ ஸுகு³ப்தஶ்ச ந வாசா ஹ்யப்ரியம்ʼ வதே³த் ।
ம்ருʼது³꞉ ஸ்யாத³ப்ரதிக்ரூரோ விஸ்ரப்³த⁴꞉ ஸ்யாத³ரோஷண꞉ ॥ 8 ॥

விதூ⁴மே ந்யஸ்தமுஸலே வ்யங்கா³ரே பு⁴க்தவஜ்ஜனே ।
அதீதே பாத்ரஸஞ்சாரே பி⁴க்ஷாம்ʼ லிப்ஸேத வை முனி꞉ ॥ 9 ॥

அனுயாத்ரிகமர்த²ஸ்ய மாத்ரா லாபே⁴ஷ்வநாத்³ருʼத꞉ ।
அலாபே⁴ ந விஹன்யேத லாப⁴ஶ்சைனம்ʼ ந ஹர்ஷயேத் ॥ 10 ॥

லாப⁴ம்ʼ ஸாதா⁴ரணம்ʼ நேச்சே²ன்ன பு⁴ஞ்ஜீதாபி⁴பூஜித꞉ ।
அபி⁴பூஜித லாப⁴ம்ʼ ஹி ஜுகு³ப்ஸேதைவ தாத்³ருʼஶ꞉ ॥ 11 ॥

ந சான்ன தோ³ஷான்னிந்தே³த ந கு³ணானபி⁴பூஜயேத் ।
ஶயாஸனே விவிக்தே ச நித்யமேவாபி⁴பூஜயேத் ॥ 12 ॥

ஶூன்யாக³ரம்ʼ வ்ருʼக்ஷமூலமரண்யமத² வா கு³ஹாம் ।
அஜ்ஞாதசர்யாம்ʼ க³த்வான்யாம்ʼ ததோ(அ)ன்யத்ரைவ ஸம்ʼவிஶேத் ॥ 13 ॥

அனுரோத⁴விரோதா⁴ப்⁴யாம்ʼ ஸம꞉ ஸ்யாத³சலோ த்⁴ருவ꞉ ।
ஸுக்ருʼதம்ʼ து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ சோபே⁴ நானுருத்⁴யேத கர்மணி ॥ 14 ॥

நித்யத்ருʼப்த꞉ ஸுஸந்துஷ்ட꞉ ப்ரஸன்னவத³னேந்த்³ரிய꞉ ।
விபீ⁴ர்ஜப்யபரோ மௌனீ வைராக்³யம்ʼ ஸமுபாஶ்ரித꞉ ॥ 15 ॥

அப்⁴யஸ்தம்ʼ பௌ⁴திகம்ʼ பஶ்யன் பூ⁴தாநாமாக³தீம்ʼ க³திம் ।
நிஸ்ப்ருʼஹ꞉ ஸமத³ர்ஶீ ச பக்வாபக்வேன வர்தயன் ।
ஆத்மனா ய꞉ ப்ரஶாந்தாத்மா லக்⁴வாஹாரோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 16 ॥

வாசோ வேக³ம்ʼ மனஸ꞉ க்ரோத⁴வேக³ம்ʼ
விவித்ஸா வேக³முத³ரோபஸ்த² வேக³ம் ।
ஏதான்வேகா³ன்வினயேத்³வை தபஸ்வீ
நிந்தா³ சாஸ்ய ஹ்ருʼத³யம்ʼ நோபஹன்யாத் ॥ 17 ॥

மத்⁴யஸ்த² ஏவ திஷ்டே²த ப்ரஶம்ʼஸா நிந்த³யோ꞉ ஸம꞉ ।
ஏதத்பவித்ரம்ʼ பரமம்ʼ பரிவ்ராஜக ஆஶ்ரமே ॥ 18 ॥

மஹாத்மா ஸுவ்ரதோ தா³ந்த꞉ ஸர்வத்ரைவானபாஶ்ரித꞉ ।
அபூர்வ சாரக꞉ ஸௌம்யோ அநிகேத꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 19 ॥

வான ப்ரஸ்த²க்³ருʼஹஸ்தா²ப்⁴யாம்ʼ ந ஸம்ʼஸ்ருʼஜ்யேத கர்ஹி சித் ।
அஜ்ஞாதலிப்ஸாம்ʼ லிப்ஸேத ந சைனம்ʼ ஹர்ஷ ஆவிஶேத் ॥ 20 ॥

விஜானதாம்ʼ மோக்ஷ ஏஷ ஶ்ரம꞉ ஸ்யாத³விஜானதாம் ।
மோக்ஷயானமித³ம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ விது³ஷாம்ʼ ஹாரிதோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 21 ॥

அப⁴யம்ʼ ஸர்வபூ⁴தேப்⁴யோ த³த்த்வா ய꞉ ப்ரவ்ரஜேத்³க்³ருʼஹாத் ।
லோகாஸ்தேஜோமயாஸ்தஸ்ய ததா²னந்த்யாய கல்பதே ॥ 22 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ மஹாபா⁴ரதே ஶாந்திபர்வணி மோக்ஷத⁴ர்மபர்வணி ஹாரீதகீ³தாயாம்ʼ
அஷ்டஸப்தத்யதி⁴கத்³விஶததமோ(அ)ஸ்த்⁴யாய ॥

Also Read:

Hirita Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Hirita Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top