Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ishaanastavah Lyrics in Bengali | Bengali Shiva Slokam

Ishaanastavah in Bengali:

॥ ঈশানস্তৱঃ ॥
যঃ ষড্ৱক্ত্রগজাননাদ্ভুতসুতাৱিষ্কারণৱ্যজিতা-
চিন্ত্যোত্পাদনৱৈভৱাং গিরিসুতাং মাযাং নিজাঙ্গে দধত |
সেৱ্যাং সংসৃতিহানযে ত্রিপথগাং ৱিদ্যাং চ মূর্ধ্না ৱহন
স্ৱং ব্রহ্মত্ৱমভিৱ্যনক্তি ভজতঃ পাযাত স গঙ্গাধরঃ ॥ ১ ॥

যস্যালোচ্য কপর্দদুর্গৱিলুঠদ্গঙ্গাংবুশৌক্ল্যাচ্ছতা-
মাধুর্যাণি পরাজযোদিতশুচা ক্ষীণঃ কলামাত্রতাম |
বিভ্রত পিত্সতি নূনমুত্কটজটাজূটোচ্চকূটাচ্ছশী
লালাটাক্ষিশিখাসু সোঽস্তু ভজতাং ভৱ্যায গঙ্গাধরঃ ॥ ২ ॥

যল্লালাটকৃপীটযোনিসততাসঙ্গাদ্ৱিলীনঃ শশী
গঙ্গারূপমুপেত্য তত্প্রশমনাশক্তঃ কৃশাঙ্গঃ শুচা |
উদ্বধ্নাতি তনুং ত্রপাপরৱশো মন্যে জটাদামভিঃ
পাযাত স্তৱ্যৱিভাৱ্যনৱ্যচরিতো ভক্তান স গঙ্গাধরঃ ॥ ৩ ॥

অঙ্কারূঢধরাধরাধিপসুতাসৌন্দর্যসন্তর্জিতা
গঙ্গা যস্য কপর্দদুর্গমৱনে লীনা ৱিলীনা হ্রিযা |
চিন্তাপাণ্ডুতনুঃ স্খলন্ত্যৱিরতং পার্ৱত্যসূযাস্মিতৈ-
রন্তর্ধি বহু মন্যতেঽস্তু ভজতাং ভূত্যৈ স গঙ্গাধরঃ ॥ ৪ ॥

মুগ্ধাং স্ন্রিগ্ধ ইৱ প্রতার্য গিরিজামর্ধাঙ্গদানচ্ছলা-
ন্নিত্যোদ্যদ্ৱহুলভ্রমাং ত্রিপথগামাত্মোত্তমাঙ্গে ৱহন |
স্থানে যো ৱিষমেক্ষণত্ৱপদৱীমারোপ্যতে কোৱিদৈঃ
প্রচ্ছন্নপ্রণযক্রমোঽস্তু ভজতাং প্রীত্যৈ স গঙ্গাধরঃ ॥ ৫ ॥

সেৱাসজ্জসুরার্ষিপরিষদ্ৱ্যাকীর্ণপুষ্পাঞ্জলিপ্রশ্চ-
যোতন্মকরন্দবিন্দুসততাসারঃ পতন্মস্তকে |
যস্যাৱিশ্রমসংভৃতস্ত্রিপথগানাম্না জনৈঃ খ্যাপ্যতে
স ত্রৈলোক্যনিষেৱিতাঙ্ঘ্রিযুগলঃ পুষ্ণাতু গঙ্গাধরঃ ॥ ৬ ॥

যস্মিন্নুদ্ধততাণ্ডৱৈকরসতাসাটোপনাঠ্যক্রমে
ৱিস্রস্তাসু জটাসু ভাসুর তনুর্ধারাশতৈঃ পাতুকা |
গঙ্গাজঙ্গমৱারিপর্ৱতধিযং চিত্তে ৱিধত্তে সতা-
মেতং চিত্রৱিভূতিরস্তু ভজতাং ভৱ্যায গঙ্গাধরঃ ॥ ৭ ॥

যো গঙ্গাপযসি প্রভো তৱ মহানত্যাদরঃ কল্পতে
সংমূর্চ্ছদ্ৱিষযাপনায ৱিধযে ক্রুধ্যস্যসত্যোক্তযে |
ঈশানস্তৱসাগরান্তগমনে ৱাণ্যঃ পুরাণ্যোঽক্ষমাঃ
সঙ্ক্ষিপ্যেত্থমভিষ্টুতঃ সসিতগুঃ প্রীতোঽস্তু গঙ্গাধরঃ ॥ ৮ ॥

ইতীশানস্তৱঃ সংপূর্ণঃ ॥

Also Read:

Ishaanastavah Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Ishaanastavah Lyrics in Bengali | Bengali Shiva Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top