Shiva Stotram

Ishaanastavah Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Ishaanastavah in Gujarati:

॥ ઈશાનસ્તવ ॥
યઃ ષડ્વક્ત્રગજાનનાદ્ભુતસુતાવિષ્કારણવ્યજિતા-
ચિન્ત્યોત્પાદનવૈભવાં ગિરિસુતાં માયાં નિજાઙ્ગે દધત |
સેવ્યાં સંસૃતિહાનયે ત્રિપથગાં વિદ્યાં ચ મૂર્ધ્ના વહન
સ્વં બ્રહ્મત્વમભિવ્યનક્તિ ભજતઃ પાયાત સ ગઙ્ગાધરઃ ॥ ૧ ॥

યસ્યાલોચ્ય કપર્દદુર્ગવિલુઠદ્ગઙ્ગાંબુશૌક્લ્યાચ્છતા-
માધુર્યાણિ પરાજયોદિતશુચા ક્ષીણઃ કલામાત્રતામ |
બિભ્રત પિત્સતિ નૂનમુત્કટજટાજૂટોચ્ચકૂટાચ્છશી
લાલાટાક્ષિશિખાસુ સોઽસ્તુ ભજતાં ભવ્યાય ગઙ્ગાધરઃ ॥ ૨ ॥

યલ્લાલાટકૃપીટયોનિસતતાસઙ્ગાદ્વિલીનઃ શશી
ગઙ્ગારૂપમુપેત્ય તત્પ્રશમનાશક્તઃ કૃશાઙ્ગઃ શુચા |
ઉદ્બધ્નાતિ તનું ત્રપાપરવશો મન્યે જટાદામભિઃ
પાયાત સ્તવ્યવિભાવ્યનવ્યચરિતો ભક્તાન સ ગઙ્ગાધરઃ ॥ ૩ ॥

અઙ્કારૂઢધરાધરાધિપસુતાસૌન્દર્યસન્તર્જિતા
ગઙ્ગા યસ્ય કપર્દદુર્ગમવને લીના વિલીના હ્રિયા |
ચિન્તાપાણ્ડુતનુઃ સ્ખલન્ત્યવિરતં પાર્વત્યસૂયાસ્મિતૈ-
રન્તર્ધિ બહુ મન્યતેઽસ્તુ ભજતાં ભૂત્યૈ સ ગઙ્ગાધરઃ ॥ ૪ ॥

મુગ્ધાં સ્ન્રિગ્ધ ઇવ પ્રતાર્ય ગિરિજામર્ધાઙ્ગદાનચ્છલા-
ન્નિત્યોદ્યદ્વહુલભ્રમાં ત્રિપથગામાત્મોત્તમાઙ્ગે વહન |
સ્થાને યો વિષમેક્ષણત્વપદવીમારોપ્યતે કોવિદૈઃ
પ્રચ્છન્નપ્રણયક્રમોઽસ્તુ ભજતાં પ્રીત્યૈ સ ગઙ્ગાધરઃ ॥ ૫ ॥

સેવાસજ્જસુરાર્ષિપરિષદ્વ્યાકીર્ણપુષ્પાઞ્જલિપ્રશ્ચ-
યોતન્મકરન્દબિન્દુસતતાસારઃ પતન્મસ્તકે |
યસ્યાવિશ્રમસંભૃતસ્ત્રિપથગાનામ્ના જનૈઃ ખ્યાપ્યતે
સ ત્રૈલોક્યનિષેવિતાઙ્ઘ્રિયુગળઃ પુષ્ણાતુ ગઙ્ગાધરઃ ॥ ૬ ॥

યસ્મિન્નુદ્ધતતાણ્ડવૈકરસતાસાટોપનાઠ્યક્રમે
વિસ્રસ્તાસુ જટાસુ ભાસુર તનુર્ધારાશતૈઃ પાતુકા |
ગઙ્ગાજઙ્ગમવારિપર્વતધિયં ચિત્તે વિધત્તે સતા-
મેતં ચિત્રવિભૂતિરસ્તુ ભજતાં ભવ્યાય ગઙ્ગાધરઃ ॥ ૭ ॥

યો ગઙ્ગાપયસિ પ્રભો તવ મહાનત્યાદરઃ કલ્પતે
સંમૂર્ચ્છદ્વિષયાપનાય વિધયે ક્રુધ્યસ્યસત્યોક્તયે |
ઈશાનસ્તવસાગરાન્તગમને વાણ્યઃ પુરાણ્યોઽક્ષમાઃ
સઙ્ક્ષિપ્યેત્થમભિષ્ટુતઃ સસિતગુઃ પ્રીતોઽસ્તુ ગઙ્ગાધરઃ ॥ ૮ ॥

ઇતીશાનસ્તવઃ સંપૂર્ણઃ ॥

Also Read:

Ishaanastavah Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment