Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

JagannAtha pa.nchakam Lyrics in Punjabi ॥ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕಮ್ ॥

॥ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਪਂਚਕਮ੍ ॥

ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਭੋਰੁਹਦਰ੍ਪਭਞ੍ਜਨਮਹਾਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਨੇਤ੍ਰਦ੍ਵਯਂ
ਮੁਕ੍ਤਾਹਾਰਵਿਲਮ੍ਬਿਹੇਮਮੁਕੁਟਂ ਰਤ੍ਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਮ੍ ।
ਵਰ੍ਸ਼ਾਮੇਘਸਮਾਨਨੀਲਵਪੁਸ਼ਂ ਗ੍ਰੈਵੇਯਹਾਰਾਨ੍ਵਿਤਂ
ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਚਕ੍ਰਧਰਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਂ ਨੀਲਾਦ੍ਰਿਨਾਥਂ ਭਜੇ ॥ ੧॥

ਫੁਲ੍ਲੇਨ੍ਦੀਵਰਲੋਚਨਂ ਨਵਘਨਸ਼੍ਯਾਮਾਭਿਰਾਮਾਕਤਿਂ
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਂ ਕਮਲਾਵਿਲਾਸਵਿਲਸਤ੍ਪਾਦਾਰਵਿਨ੍ਦਦ੍ਵਯਮ੍ ।
ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਂ ਸਕਲੇਨ੍ਦੁਮਂਡਿਤਮੁਖਂ ਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਹਸ੍ਤਦ੍ਵਯਂ
ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਂ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਿਵਾਸਾਲਯਮ੍ ॥ ੨॥

ਉਦ੍ਯਨ੍ਨੀਰਦਨੀਲਸੁਨ੍ਦਰਤਨੁਂ ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਬਿਮ੍ਬਾਨਨਂ
ਰਾਜੀਵੋਤ੍ਪਲਪਤ੍ਰਨੇਤ੍ਰਯੁਗਲਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਵਾਰਾਂਨਿਧਿਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸਕਲਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਨਕਰਂ ਚਿਨ੍ਤਾਰ੍ਥਿਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਂ
ਵਨ੍ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਂ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਨੀਲਾਦ੍ਰਿਚੂਡਾਮਣਿਮ੍ ॥ ੩॥

ਨੀਲਾਦ੍ਰੌ ਸ਼ਂਖਮਧ੍ਯੇ ਸ਼ਤਦਲਕਮਲੇ ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਂ
ਸਰ੍ਵਾਲਂਕਾਰਯੁਕ੍ਤਂ ਨਵਘਨ ਰੁਚਿਰਂ ਸਂਯੁਤਂ ਚਾਗ੍ਰਜੇਨ ।
ਭਦ੍ਰਾਯਾ ਵਾਮਭਾਗੇ ਰਥਚਰਣਯੁਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਂਦ੍ਯਂ
ਵੇਦਾਨਾਂ ਸਾਰਮੀਸ਼ਂ ਸੁਜਨਪਰਿਵਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦਾਰੁਂ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ॥ ੪॥

ਦੋਰ੍ਭ੍ਯਾਂ ਸ਼ੋਭਿਤਲਾਂਗਲਂ ਸਮੁਸਲਂ ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਚਞ੍ਚਲਂ
ਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯਂ ਵਰਕੁਣ੍ਡਲਂ ਭੁਜਬਲੈਰਾਕਾਂਤਭੂਮਣ੍ਡਲਮ੍ ।
ਵਜ੍ਰਾਭਾਮਲਚਾਰੁਗਣ੍ਡਯੁਗਲਂ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡੋਜ੍ਜ੍ਵਲਂ
ਸਂਗ੍ਰਾਮੇ ਚਪਲਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਧਵਲਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਪਾਲਂ ਭਜੇ ॥ ੫॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਜਗਨ੍ਨਾਥਪਞ੍ਚਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

JagannAtha pa.nchakam Lyrics in Punjabi ॥ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top