Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kunjabihari Ashtakam 1 Lyrics in Gujarati | કુઞ્જવિહાર્યષ્ટકમ્ ૧

કુઞ્જવિહાર્યષ્ટકમ્ ૧ Lyrics in Gujarati:

પ્રથમં શ્રીકુઞ્જવિહાર્યષ્ટકં
ઇન્દ્રનીલમણિમઞ્જુલવર્ણઃ ફુલ્લનીપકુસુમાઞ્ચિતકર્ણઃ ।
કૃષ્ણલાભિરકૃશોરસિહારી સુન્દરો જયતિ કુઞ્જવિહારી ॥ ૧॥

રાધિકાવદનચન્દ્રચકોરઃ સર્વવલ્લવવધૂધૃતિચોરઃ ।
ચર્ચરીચતુરતાઞ્ચિતચારી ચારુતો જયતિ કુઞ્જવિહારી ॥ ૨॥

સર્વતાઃ પ્રતિથકૌલિકપર્વધ્વંસનેન હૃતવાસવગર્વઃ ।
ગોષ્ઠરક્ષણકૃતે ગિરિધારી લીલયા જયતિ કુઞ્જવિહારી ॥ ૩॥

રાગમણ્ડલવિભૂષિતવંશી વિભ્રમેણમદનોત્સવશંસી-
સ્તૂયમાનચરિતઃ શુકશારિશ્રોણિભિર્જયતિ કુઞ્જવિહારી ॥ ૪॥

શાતકુમ્ભરુચિહારિદુકૂલઃ કેકિચન્દ્રકવિરાજિતચૂડઃ ।
નવ્યયૌવનલસદ્વ્રજનારીરઞ્જનો જયતિ કુઞ્જવિહારી ॥ ૫॥

સ્થાસકીકૃતસુગન્ધિપટીરઃ સ્વર્ણકાઞ્ચિપરિશોભિકટીરઃ ।
રાધિકોન્નતપયોધરવારીકુઞ્જારો જયતિ કુઞ્જવિહારી ॥ ૬॥

ગૌરધાતુતિલકોજ્જ્વલફાલઃ કેલિચઞ્ચલિતચમ્પકમાલઃ ।
અદ્રિકન્દરગૃહેષ્વભિસારી સુભ્રુવાં જયતિ કુઞ્જવિહારી ॥ ૭॥

વિભ્રમોચ્ચલદૃગઞ્ચલનૃત્યક્ષિપ્તગોપલલનાખિલકૃત્યઃ ।
પ્રેમમત્તવૃષભાનુકુમારીનાગરો જયતિ કુઞ્જવિહારી ॥ ૮॥

અષ્ટકં મધુરકુઞ્જવિહારી ક્રીડયા પઠતિ યઃ કિલ હારી ।
સ પ્રયાતિ વિલસત્પરભાગં તસ્ય પાદકમલાર્ચનરાગમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીરૂપગોસ્વામિવિરચિતસ્તવમાલાયાં શ્રીકુઞ્જવિહારિણઃ
પ્રથમાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top