Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Mahadeva Ashtakam Lyrics in English | English Shlokas

Mahadeva Ashtakam Lyrics in English :

Shivam Shantham shuddham Prakatam Amalam Shruthinutham |
Maheshanam Shambhum Sakalasura Samsevyacharanam |
Gireesham Gaureesham Bhavabhayaharam Nishkalamajam
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam ||

Sadhasevyam Bhakthairhridhi Vasantham Girishayam|
Umakantham Kshantham Karadhritha Pinakam Bhramaharam |
Thrinethram Panchasyam Dhashambhujam Anantham Shashidharam |
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam ||

Chithabhasmaliptham Bhujagamukudam Vishvasukhadham |
Dhanadhyakshasyangam Thripuravadhakartharam Anangham |
Kireedi Gadvange Hyarasi Cha Dhadhanam Mrithiharam |
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam ||

Sadhothsaham Gangadharam Achalam Anandhakaranam |
Purarathim Bhatham Rathipathiharam Dheepthavadhanam |
Jadajoodairjushtam Rasamukha Ganeshanapitharam |
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam ||

Vasantham Kailase Suramunisabhayam Hi Nitharam |
Bhruvanam Saddharmam Nikhilamanujananadha Janakam |
Maheshani Sakshath Sanakamuni Devarshisahitha |
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam ||

Shivam Sve Vamange Guha Ganapathim Dhakshinabhuje |
Gale Kalam Vyalam Jaladhigaralam Kandavivare |
Lalate Shvethendhum Jagadhapi Dhadhanam Cha Jadare |
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam ||

Suranam Dhaithyanam Bahulamanjanam Bahuvidham |
Thapa: Kurvananam Jadithi Phaladhatharam Akhilam |
Suresham Vidhyesham Jalanidhi Suthakanthahridhayam |
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam ||

Vasanam Vaiyaghrim Mridhulalalitham Kriththimajaram |
Vrisharoodam Shrishtyadhishu Kamalaja Athmavapusham |
Atharkyam Nirmayam Thadhapi Phaladham Bhakthasukhadham |
Mahadevam Vandhe Pranathajana Thapopashamanam ||

Idham Sthothram Shambhor Dhurithadhalanam Dhanyadhanadham |
Hridhi Dhyathva Shambhum Thadhanu Raghunathena Rachitham |
Nara: Sayam Pratha: Padathi Niyatham Thasya Vipadha:
Kshayam Yanthi Swargam Vrajathi Sahasa So Api Mudhitha: ||

|| Jai Sriman Narayana ||

Also Read:

Mahadeva Ashtakam Lyrics in English | Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Mahadeva Ashtakam Lyrics in English | English Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top