Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Panchaka / Matripanchakam Lyrics in English

Matripanchakam Lyrics in English

170 Views

mātṛpañcakam Lyrics in English:

saccidanandatirthaviracitam
matah so’hamupastito’smi puratah purvapratijnam smaran
pratyasravi purahi te’ntya samaye praptum samipam tava ।
grahagrasamisadyaya hyanumatasturyasramam praptuvan
yatprityai ca samagato’hamadhuna tasyai jananyai namah ॥ 1॥

brute matrsama srutirbhagavati yadbarhadaranyakai
tattvam vetsyati matrmamsca pitrmanacaryavanityasau ।
tatradau kila matrsiksanavidhim sarvottamam sasati
pujyatpujyataram samarthayati yam tasyai jananyai namah ॥ 2॥

amba tata iti svasiksanavasaduccaranaprakriyam
ya sute prathamam kva saktiriha no matustu siksam vina ।
vyutpattim kramasasca sarvajanikim tattatpadarthesu ya
hyadhatte vyavaharamapyavakilam tasyai jananyai namah ॥ 3॥

isṭanisṭahitahitadidhisanahauna vayam saisave
kiṭan saskulavit karena dadhato bhaksyasaya balisah ।
matra varitasahasah khalutato bhaksyanyabhaksyani va
vyajnasisma hitahite ca sutaram tasyai jananyai namah ॥ 4॥

atmajnanasamarjanopakaranam yaddehayantram viduh
tadrogadibhayanmrgoragaripuvratadavanti svayam ।
pusnanti sisumadaradgurukulam prapayya kalakramat
ya sarvajnasikhamanim vitanute tasyai jananyai namah ॥ 5॥

iti srimacchrngagirijagadgurucaranasarohasevasamasaditasarasvatavibhavalesasya
srisivanandatirthasvamipujyapadasisyasya srisaccidanandatirthasya
bhasyasvaminah ca krtau matrpancakam
॥ Om tatsat॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *