Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayana Ashtakam Lyrics in Gujarati | નારાયણાષ્ટકમ્

નારાયણાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

વાત્સલ્યાદભયપ્રદાનસમયાદાર્ત્તાર્તિનિર્વાપણાદ્-
ઔદાર્ય્યાદઘશોષણાદગણિતશ્રેયઃ પદપ્રાપણાત્ ।
સેવ્યઃ શ્રીપતિરેક એવ જગતામેતેઽભવન્સાક્ષિણઃ
પ્રહ્લાદશ્ચ વિભીષણશ્ચ કરિરાટ્ પાઞ્ચાલ્યહલ્યાધ્રુવઃ ॥ ૧॥

પ્રહ્લાદાસ્તિ યદીશ્વરો વદ હરિઃ સર્વત્ર મે દર્શય
સ્તંભે ચૈવમિતિ બ્રુવન્તમસુરં તત્રાવિરાસીદ્ધરિઃ ।
વક્ષસ્તસ્ય વિદારયન્નિજનખૈર્વાત્સલ્યમાપાદયન્-
નાર્ત્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥ ૨॥

શ્રીરામોઽત્ર વિભીષણોઽયમનઘો રક્ષોભયાદાગતઃ
સુગ્રીવાનય પાલયૈનમધુના પૌલસ્ત્યમેવાગતમ્ ।
ઇત્યુક્ત્વાઽભયમસ્ય સર્વવિદિતં યો રાઘવો દત્તવાન્-
આર્ત્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥ ૩॥

નક્રગ્રસ્તપદં સમુદ્ધૃતકરં બ્રહ્માદયો ભોઃ સુરા
રક્ષન્તામિતિ દીનવાક્યકરિણં દેવેષ્વશક્તેષુ યઃ ।
મા ભૈષીરિતિ તસ્ય નક્રહનને ચક્રાયુધઃ શ્રીધરો-
હ્યાર્ત્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥ ૪॥

ભોઃ કૃષ્ણાચ્યુતઃ ભોઃ કૃપાલય હરે ભોઃ પાણ્ડવાનાં સખે
ક્વાસિ ક્વાસિ સુયોધનાધ્યપહૃતાં ભો રક્ષ મામાતુરામ્ ।
ઇત્યુક્ત્તોઽક્ષયવસ્ત્રસંભૃતતનુર્યોઽપાલયદ્દ્રૌપદીમ્-
આર્ત્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥ ૫॥

યત્પાદાબ્જનખોદકં ત્રિજગતાં પાપૌઘવિધ્વંસનં
યન્નામામૃતપૂરકં ચ પિબતાં સંસારસન્તારકમ્ ।
પાષાણોઽપિ યદઙિઘ્રપઙ્કરજસા શાપાન્મુનેર્મોચિતો
હ્યાર્ત્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥ ૬॥

પિત્રા ભ્રાતરમુત્તમાસનગતં હ્યૌત્તાનપાદિર્ધ્રુવો
દૃષ્ટ્વા તત્સમમારુરુક્ષુરધિકં માત્રાઽવમાનં ગતઃ ।
યં ગત્વા શરણં યદાપ તપસા હેમાદ્રિસિંહાસનં
હ્યાર્ત્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥ ૭॥

આર્ત્તા વિષણ્ણાઃ શિથિલાશ્ચ ભીતા ઘોરેશુ ચ વ્યાધિશુ વર્તમાનાઃ ।
સંકીર્ત્ય નારાયણશબ્દમાત્રં વિમુક્તદુઃખાઃ સુખિનો ભવન્તિ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીકૂરેશસ્વામિવિરચિતં નારાયણાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Narayana Ashtakam Lyrics in Gujarati | નારાયણાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top