Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Nirvana Dasakam Lyrics in Gujarati

Dasa Sloki or Nirvana Dasakam in Gujarati:

॥ નિર્વાણ દસકં ॥
નિર્વાણદશકં |

ન ભૂમિર્ન તોયં ન તેજો ન વાયુર્ન ખં નેન્દ્રિયં વા ન તેષાં સમૂહઃ |
અનૈકાન્તિકત્વાત્સુષુપ્ત્યૈકસિદ્ધસ્તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ ॥ ૧ ॥

ન વર્ણા ન વર્ણાશ્રમાચારધર્મા ન મે ધારણાધ્યાનયોગાદયોઽપિ |
અનાત્માશ્રયોઽહં મમાધ્યાસહાનાત્તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ ॥ ૨ ॥

ન માતા પિતા વા ન દેવા ન લોકા ન વેદા ન યજ્ઞા ન તીર્થં બ્રુવન્તિ |
સુષુપ્તૌ નિરસ્તાતિશૂન્યાત્મકત્વાત્તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ ॥ ૩ ॥

ન સાઙ્ખ્યં ન શૈવં ન તત્પાઞ્ચરાત્રં ન જૈનં ન મીમાંસકાદેર્મતં વા |
વિશિષ્ટાનુભૂત્યા વિશુદ્ધાત્મકત્વાત્તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ ॥ ૪ ॥

ન શુક્લં ન કૃષ્ણં ન રક્તં ન પીતં ન પીનં ન કુઞ્જં ન હ્રસ્વં ન દીર્ઘમ |
અરૂપં તથા જ્યોતિરાકારકત્વાત્તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ ॥ ૫ ॥

ન જાગ્રન્ન મે સ્વપ્નકો વા સુપુપ્તિર્ન વિશ્વો ન વા તૈજસઃ પ્રાજ્ઞકો વા |
અવિદ્યાત્મકત્વાન્ત્રયાણાં તુરીયં તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ ॥ ૬ ॥

ન શાસ્તા ન શાસ્ત્રં ન શિષ્યો ન શિક્ષા ન ચ ત્વં ન ચાહં ન ચાયં પ્રપઞ્ચઃ |
સ્વરૂપાવબોધાદ્વિકલ્પાસહિષ્ણુસ્તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ ॥ ૭ ॥

ન ચોર્ધ્વે ન ચાધો ન ચાન્તર્ન બાહ્યં ન મધ્યં ન તિર્યઙ ન પૂર્વા પરાદિક |
વિયદ્વ્યાપકત્વાદખણ્ડૈકરૂપસ્તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ ॥ ૮ ॥

અપિ વ્યાપકત્વાદિતત્ત્વાત્પ્રયોગાત્સ્વતઃ સિદ્ધભાવાદનન્યાશ્રયત્વાત |
જગત્તુચ્છમેતત્સમસ્તં તદન્યસ્તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ ॥ ૯ ॥

ન ચૈકં તદન્યદ્દ્વિતીયં કુતઃ સ્યાન્ન ચાકેવલત્વં ન વા કેવલત્વમ |
ન શૂન્યં ન ચાશૂન્યમદ્વૈતકત્વાત્કથં સર્વવેદાન્તસિદ્ધં બ્રવીમિ ॥ ૧૦ ॥

ઇતિ શ્રીમચ્છઙ્કરાચાર્યવિરચિતં નિર્વાણદશકસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Nirvana Dasakam in English | Bengali | Gujarati | Marathi | Kannada | Malayalam | Telugu

Nirvana Dasakam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top