Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prithvidhararajaputryashtakam Lyrics in Bengali | পৃথ্বীধররাজপুত্র্যষ্টকম্

পৃথ্বীধররাজপুত্র্যষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

জ্ঞাত্বাপি দোষান্বিষয়েষু শব্দরসাদিমেষ্বপ্রতিবদ্ধতর্ষম্ ।
আকারমাত্রাত্পরহংসরূপং মাং পাহি পৃথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ১॥

বিবেকবৈরাগ্যশমাদিষট্কমুমুক্ষুতাগন্ধলবানভিজ্ঞম্ ।
নক্তন্দিবং স্বোদরপূরণেচ্ছুং মাং পাহি পুথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ২॥

কাষায়বস্ত্রেণ করাত্তদণ্ডকমণ্ডলুভ্যাং জপমালয়া চ ।
বিভ্রাময়ন্তং গৃহিণাং কদম্বং মাং পাহি পৃথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ৩॥

বেদান্তবাক্যানি মুধোচ্চরন্তং তদর্থজাতং বহু বর্ণয়ন্তম্ ।
কদাপি ন ধ্যাতপরাত্মতত্ত্বং মাং পাহি পৃথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ৪॥

সুবর্ণতন্তূজ্জ্বলচেলকামং য়ানেষু মানেষু বিবৃদ্ধরাগম্ ।
অঙ্গীকৃতানেকসুমিত্রশত্রুং মাং পাহি পৃথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ৫॥

ভোগা অনেকা মনসাপ্যলভ্যা ভূয়াসুরিত্যন্বহমীহমানম্ ।
গুরূত্তমারাধনদূরচিত্তং মাং পাহি পৃথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ৬॥

কুতো য়তেরস্য শরীরমানধনাভিমানঃ সততং দুরন্তঃ ।
অশেষলোকৈরিতি নিন্দ্যমানং মাং পাহি পুথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ৭॥

নিবারিতাশেষমহাঘবৃন্দৈরব্যাজকারুণ্যসুধাতরঙ্গৈঃ ।
অপাঙ্গপাতৈরবলোকয়ন্তী মাং পাহি পূরথ্বীধররাজপুত্রি ॥ ৮॥

ইদং হি পৃথ্বীধররাজপুত্রীপাদারবিন্দার্পিতমানসেন ।
কর্মন্দিনা নির্মিতমষ্টকং য়ঃ পঠেত্স ভূয়াদখিলেষ্টগেহম্ ॥ ৯॥

ইতি শৃঙ্গেরি শ্রীজগদ্গুরু শ্রীসচ্চিদানন্দশিবাভিনবনৃসিংহ-
ভারতীস্বামিভিঃ বিরচিতং শ্রীপৃথ্বীধররাজপুত্র্যষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Prithvidhararajaputryashtakam Lyrics in Bengali | পৃথ্বীধররাজপুত্র্যষ্টকম্

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top