Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya Lyrics in Gujarati

Ramasahasranamastotram from Bhushundiramaya Lyrics in Gujarati:

॥ રામસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ભુષુણ્ડિરામાયણાન્તર્ગતમ્ ॥
ત્રયોદશોઽધ્યાયઃ
બ્રહ્મોવાચ –
અથ ત્રયોદશતમે દિને નામવિઘિત્સયા ।
કુમારાણાં સુજનુષાં પરમાયુશ્ચિકીર્ષયા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠો વંશપૌરૌધાઃ મુદાયુક્તઃ સમાયયૌ ।
રાજ્ઞો દશરથસ્યાન્તઃપુરે સર્વસમર્દ્ધને ॥ ૨ ॥ var સમૃદ્ધને

સમાયાતં મુનિધેષ્ઠં રાજા દશરથોઽગ્રહીત્ ।
અહો મે ભાગ્યસંપત્યા સઙ્ગતોઽદ્ય પુરોહિતઃ ॥ ૩ ॥

પ્રાજાપત્યો મુનિશ્રેષ્ઠઃ પરમાનન્દદર્શનઃ ।
નમસ્તે મુનિશાર્દૂલ પ્રાજાપત્ય મહાપ્રભ ॥ ૪ ॥ var મહાપ્રભો

વસિષ્ઠ ઉવાચ –
નરેન્દ્ર વત તે ભાગ્યં જાતોઽસિ તનુ પુત્રવાન્ ॥ ૫ ॥

તેષામહં કુમારાણાં નામકૃત્યં સુખપ્રદમ્ ।
તવાજ્ઞયા વિધાસ્યામિ યદ્ગોપ્યમમરૈરપિ ॥ ૬ ॥

અહો અમી પ્રભોરંશા રામસ્યામિતતેજસઃ ।
યોઽસૌ તવ કુમારાણામગ્રણી રામ એવ સઃ ॥ ૭ ॥

અસ્ય ચત્વાર એવાંશાઃ બ્રહ્મરૂપાઃ સનાતનાઃ ।
વાસુદેવઃ સંકર્ષણઃ પ્રદ્યુમ્નશ્ચાનિરુદ્ધકઃ ॥ ૮ ॥

ચત્વાર એતે પુરુષાઃ સ્વસ્વકાર્યવિધાયકાઃ ।
ધર્મરૂપાસ્તુ રામસ્ય પુરુષોત્તમરૂપિણઃ ॥ ૯ ॥

તતઃ સંસ્તાતસંસ્કારાન્ મન્ત્રિતાન્ વિધિવર્ત્મના ।
નામાનિ ચક્રે વ્રહ્મર્ષિઃ કોટિકલ્પવિદુત્તમઃ ॥ ૧૦ ॥

વસિષ્ઠ ઉવાચ –
રામઃ શ્યામો હરિર્વિષ્ણુઃ કેશવઃ કેશિનાશનઃ ।
નારાયણો માધવશ્ચ શ્રીધરો મધુસૂદનઃ ॥ ૧૧ ॥

રાવણારિઃ કંસનિહા વકીપ્રાણનિવર્ત્તનઃ ।
તાડકાહનનોદ્યુક્તો વિશ્વામિત્રપ્રિયઃ કૃતી ॥ ૧૨ ॥

વેદાઙ્ગો યજ્ઞવારાહો ધર્મજ્ઞો મેદિનીપતિઃ ।
વાસુદેવોઽરવિન્દાક્ષો ગોવિન્દો ગોપતિઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૩ ॥

પદ્માકાન્તો વિકુણ્ઠાભૂઃ કીર્તિકન્યાસુખપ્રદઃ ।
જાનકીપ્રાણનાથશ્ચ સીતાવિશ્લેષનાશનઃ ॥ ૧૪ ॥

મુકુન્દો મુક્તિદાતા ચ કૌસ્તુભી કરુણાકરઃ ।
ખરદૂષણનાશી ચ મારીચપ્રાણનાશકઃ ॥ ૧૫ ॥

સુબાહુમારણોત્સાહી પક્ષિશ્રાદ્ધવિધાયકઃ ।
વિહઙ્ગપિતૃસમ્બન્ધી ક્ષણતુષ્ટો ગતિપ્રદઃ ॥ ૧૬ ॥

પૂતનામાતૃગતિદો વિનિવૃત્તતૃણાનિલઃ ।
પાવનઃ પરમાનન્દઃ કાલિન્દીજલકેલિકૃત્ ॥ ૧૭ ॥

સરયૂજલકેલિશ્ચ સાકેતપુરદૈવતઃ ।
મથુરાસ્થાનનિલયો વિશ્રુતાત્મા ત્રયીસ્તુતઃ ॥ ૧૮ ॥

કૌન્તેયવિજયોદ્યુક્તઃ સેતુકૃત્ સિન્ધુગર્ભવિત્ ।
સપ્તતાલપ્રભેદી ચ મહાસ્થિક્ષેપણોદ્ધુરઃ ॥ ૧૯ ॥

કૌશલ્યાનન્દનઃ કૃષ્ણઃ કિશોરીજનવલ્લભઃ ।
આભીરીવલ્લભો વીરઃ કોટિકન્દર્પવિગ્રહઃ ॥ ૨૦ ॥

ગોવર્દ્ધનગિરિપ્રાશી ગોવર્દ્ધનગિરીશ્વરઃ ।
ગોકુલેશો ન્નજેશશ્ચ સહજાપ્રાણવલ્લભઃ ॥ ૨૧ ॥

ભૂલીલાકેલિસન્તોષી વામાકોટિપ્રસાદનઃ ।
ભિલ્લપત્નીકૃપાસિન્ધુઃ કૈવર્ત્તકરુણાકરઃ ॥ ૨૨ ॥

જામ્બવદ્ભક્તિદો ભોક્તા જામ્બવત્યઙ્ગનાપતિઃ ।
સીતાપ્રિયો રુક્મિણીશઃ કલ્યાણગુણસાગરઃ ॥ ૨૩ ॥

ભક્તપ્રિયો દાશરથિઃ કૈટભારિઃ કૃતોત્સવઃ ।
કદમ્બવનમધ્યસ્થઃ શિલાસંતારદાયકઃ ॥ ૨૪ ॥

રાઘવો રઘુવીરશ્ચ હનુમત્સખ્યવર્દ્ધનઃ ।
પીતામ્બરોઽચ્યુતઃ શ્રીમાન્ શ્રીગોપીજનવલ્લભઃ ॥ ૨૫ ॥

ભક્તેષ્ટો ભક્તિદાતા ચ ભાર્ગવદ્વિજગર્વજિત્ ।
કોદણ્ડરામઃ ક્રોધાત્મા લઙ્કાવિજયપણ્ડિતઃ ॥ ૨૬ ॥

કુમ્ભકર્ણનિહન્તા ચ યુવા કૈશોરસુન્દરઃ ।
વનમાલી ઘનશ્યામો ગોચારણપરાક્રમી ॥ ૨૭ ॥

કાકપક્ષધરો વેષો વિટો ધૃષ્ટઃ શઠઃ પતિઃ ।
અનુકૂલો દક્ષિણશ્ચ તારઃ કપટકોવિદઃ ॥ ૨૮ ॥

અશ્વમેધપ્રણેતા ચ રાજા દશરથાત્મજઃ ।
રાઘવેન્દ્રો મહારાજઃ શ્રીરામાનન્દવિગ્રહઃ ॥ ૨૯ ॥

ક્ષત્ત્રઃ ક્ષત્ત્રકુલોત્તસો મહાતેજાઃ પ્રતાપવાન્ ।
મહાસૈન્યો મહાચાપો લક્ષ્મણૈકાન્તસુપ્રિયઃ ॥ ૩૦ ॥

કૈકેયીપ્રણનિર્માતા વીતરાજ્યો વનાલયઃ ।
ચિત્રકૂટપ્રિયસ્થાનો મૃગયાચારતત્પરઃ ॥ ૩૧ ॥

કિરાતવેષઃ ક્રૂરાત્મા પશુમાંસૈકભોજનઃ ।
ફલપુષ્પકૃતાહારઃ કન્દમૂલનિષેવણઃ ॥ ૩૨ ॥

પયોવ્રતો વિધાનજ્ઞઃ સદ્ધર્મપ્રતિપાલકઃ ।
ગદાધરો યજ્ઞકર્ત્તા શ્રાદ્ધકર્તા દ્વિજાર્ચકઃ ॥ ૩૩ ॥

પિતૃભક્તો માતૃભક્તો બન્ધુઃ સ્વજનતોષકૃત્ ।
મત્સ્યઃ કૂર્મો નૃસિંહશ્ચ વરાહો વામનસ્તથા ॥ ૩૪ ॥

રઘુરામઃ પરશુરામો બલરામો રમાપતિઃ ।
રામલિઙ્ગસ્થાપયિતા શિવભક્તિપરાયણઃ ॥ ૩૫ ॥ var રુદ્રમાહાત્મ્યવર્ધનઃ

ચણ્ડિકાર્ચનકૃત્યજ્ઞશ્ચણ્ડીપાઠવિધાનવિત્ ।
અષ્ટમીવ્રતકર્મજ્ઞો વિજયાદશમીપ્રિયઃ ॥ ૩૬ ॥

કપિસૈન્યસમારમ્ભી સુગ્રીવપ્રાણદઃ પરઃ ।
સૂર્યવંશધ્વજો ધીરો બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ॥ ૩૭ ॥

બ્રહ્માર્પણી બ્રહ્મહોતા બ્રહ્મકર્મવિદુત્તમઃ ।
બ્રહ્મજ્ઞો બ્રાહ્મણાચારઃ કૃતકૃત્યઃ સનાતનઃ ॥ ૩૮ ॥

સચ્ચિદાનન્દરૂપશ્ચ નિરીહો નિર્વિકારકઃ ।
નિત્યાકારો નિરાધારો રામો રમયતાં વરઃ ॥ ૩૯ ॥

રકારાદિર્મકારાદિઃ રામઃ કૈવલ્યમઙ્ગલઃ ।
સંદર્ભો સંશયચ્છેત્તા શેષશાયી સતાં ગતિઃ ॥ ૪૦ ॥

પુરુષઃ પુરુષાકારઃ પ્રમેયઃ પુરુષોત્તમઃ ।
વશીધરો વિહારજ્ઞો રસાનન્દીજિતસ્મરઃ ॥ ૪૧ ॥

પૂર્ણાતિથિવિનોદી ચ વૃન્દાવનવિલાસકૃત્ ।
રત્નકટકધરો વીરો મુક્તાહારવિભૂષણઃ ॥ ૪૨ ॥

નૃત્યપ્રિયો નૃત્યકરો નિત્યસીતાવિહારવાન્ ।
મહાલક્ષ્મીદૃઢાનન્દો પ્રમોદવનનાયકઃ ॥ ૪૩ ॥

પરપ્રેમા પરાનન્દઃ પરભક્તિસ્વરૂપકઃ ।
અગ્નિરૂપઃ કાલરૂપઃ પ્રલયાન્તમહાનલઃ ॥ ૪૪ ॥ var મહબલઃ

સુપ્રસન્નઃ પ્રસાદાત્મા પ્રસન્નાસ્યઃ પરઃ પ્રભુઃ ।
પ્રીતિઃ પ્રીતિ મનાઃ પ્રીતિઃ શકટાસુરભઞ્જનઃ ॥ ૪૫ ॥ var પ્રીતઃ પ્રીત મનાઃ

ખટ્વાસુરવધોદ્યુક્તઃ કાલરૂપો દુરન્તકઃ ।
હંસઃ સ્મરસહસ્રાત્મા સ્મરણીયો રુચિપ્રદઃ ॥ ૪૬ ॥

પણ્ડા પણ્ડિતમાની ચ વેદરૂપઃ સરસ્વતી ।
ગુહ્યાર્થદો ગુરુર્દેવો મન્ત્રજ્ઞો મન્ત્રદીક્ષિતઃ ॥ ૪૭ ॥

યોગજ્ઞો યોગવિન્નાથઃ સ્વાત્મયોગવિશારદઃ ।
અધ્યાત્મશાસ્ત્રસારજ્ઞો રસરૂપો રસાત્મકઃ ॥ ૪૮ ॥

શૃઙ્ગારવેશો મદનો માનિનીમાનવર્દ્ધનઃ ।
ચન્દનદ્રવસશીતશ્ચન્દનદ્રવલેપનઃ ॥ ૪૯ ॥

શ્રીવત્સલાન્છનઃ શ્રીમાન્ માની માનુષવિગ્રહઃ ।
કરણં કારણં કર્તાઽઽધારો વિધરણો ધરઃ ॥ ૫૦ ॥

ધરિત્રીધરણો ધીરઃ સ્ત્ર્યધીશઃ સત્યવાક્ પ્રિયઃ ।
સત્યકૃત્ સત્રકર્તા ચ કર્મી કર્મવિવર્દ્ધનઃ ॥ ૫૧ ॥

કાર્મુકી વિશિખી શક્તિધરો વિજયદાયકઃ
ઊર્જ્જસ્વલો બલી જિષ્ણુર્લઙ્કેશપ્રાણનાશકઃ ॥ ૫૨ ॥

શિશુપાલપ્રહન્તા ચ દન્તવક્ત્રવિનાશનઃ ।
પરમોત્સાહનોઽસહ્યઃ કલિદોષવિનાશનઃ ॥ ૫૩ ॥ var પરમોત્સાહનો સત્ત્વ

જરાસન્ધમહાયુદ્ધો નિઃકિંચનજનપ્રિયઃ । var યોદ્ધા
દ્વારકાસ્થાનનિર્માતા મથુરાવાસશૂન્યકૃત્ ॥ ૫૪ ॥

કાકુત્સ્થો વિનયી વાગ્મી મનસ્વી દક્ષિણાપ્રદઃ ।
પ્રાચ્યવાચીપ્રતીચ્યુક્તદક્ષિણો ભૂરિદક્ષિણઃ ॥ ૫૫ ॥

દક્ષયજ્ઞસમાનેતા વિશ્વકેલિઃ સુરાર્ચિતઃ ।
દેવાધિપો દિવોદાસો દિવાસ્વાપી દિવાકરઃ ॥ ૫૬ ॥

કમલાક્ષઃ કૃપાવાસો દ્વિજપત્નીમનોહરઃ ।
વિભીષણશરણ્યશ્ચ શરણં પરમા ગતિઃ ॥ ૫૭ ॥

ચાણૂરબલનિર્માથી મહામાતઙ્ગનાશનઃ ।
બદ્ધકક્ષો મહામલ્લી મલ્લયુદ્ધવિશારદઃ ॥ ૫૮ ॥

અપ્રમેયઃ પ્રમેયાત્મા પ્રમાણાત્મા સનાતનઃ ।
મર્યાદાવતરો વિજ્ઞો મર્યાદાપુરુષોત્તમઃ ॥ ૫૯ ॥

મહાક્રતુવિધાનજ્ઞઃ ક્રતુકર્મા ક્રતુપ્રિયઃ ।
વૃષસ્કન્ધો વૃષસ્કન્દો વૃષધ્વજમહાસખઃ ॥ ૬૦ ॥

ચક્રી શાર્ઙ્ગી ગદાપાણિઃ શઙ્ખભૃત્ સુસ્મિતાનનઃ ।
યોગધ્યાની યોગગમ્યો યોગાચાર્યો દૃઢાસનઃ ॥ ૬૧ ॥

જિતાહારો મિતાહારઃ પરહા દિગ્જયોદ્ધુરઃ ।
સુપર્ણાસનસંસ્થાતા ગજાભો ગજમોક્ષણઃ ॥ ૬૨ ॥

ગજગામી જ્ઞાનગમ્યો ભક્તિગમ્યો ભયાપહઃ ।
ભગવાન્ સુમહૈશ્વર્યઃ પરમઃ પરમામૃતઃ ॥ ૬૩ ॥

સ્વાનન્દી સચ્ચિદાનન્દી નન્દિગ્રામનિકેતનઃ ।
વર્હોત્તંસઃ કલાકાન્તઃ કાલરૂપઃ કલાકરઃ ॥ ૬૪ ॥

કમનીયઃ કુમારાભો મુચુકુન્દગતિપ્રદઃ ।
મુક્તિભૂરિફલાકારઃ કારુણ્યધૃતવિગ્રહઃ ॥ ૬૫ ॥

ભૂલીલારમણોદ્યુક્તઃ શતધાકૃતવિગ્રહઃ ।
રસાસ્વાદી રસાનન્દી રસાતલવિનોદકૃત્ ॥ ૬૬ ॥

અપ્રતર્ક્યઃ પુનીતાત્મા વિનીતાત્મા વિધાનવિત્ ।
ભુજ્યુઃ સભાજનઃ સભ્યઃ પણ્ડઃ પણ્ડુર્વિપણ્યજઃ ॥ ૬૭ ॥

ચર્ષણી ઉત્કટો વીતો વિત્તદઃ સવિતાઽવિતા ।
વિભવો વિવિધાકારો રામઃ કલ્યાણસાગરઃ ॥ ૬૮ ॥

સીતાસ્વયવરોદ્યુક્તો હરકાર્મુકભઞ્જનઃ ।
રાવણોન્માદશમનઃ સીતાવિરહકાતરઃ ॥ ૬૯ ॥

કુમારકુશલઃ કામઃ કામદઃ કોતિવર્દ્ધનઃ ।
દુર્યોધનમહાવૈરી યુધિષ્ઠિરહિતપ્રદઃ ॥ ૭૦ ॥

દ્રૌપદીચીરવિસ્તારી કુન્તીશોકનિવારણઃ ।
ગાન્ધારીશોકસંતાનઃ કૃપાકોમલમાનસઃ ॥ ૭૧ ॥

ચિત્રકૂટકૃતાવાસો ગઙ્ગાસલિલપાવનઃ ।
બ્રહ્મચારી સદાચારઃ કમલાકેલિભાજનઃ ॥ ૭૨ ॥

દુરાસદઃ કલહકૃત્ કલિઃ કલિવિનાશનઃ ।
ચારી દણ્ડાજિની છત્રી પુસ્તકી કૃષ્ણમેખલઃ ॥ ૭૩ ॥ var બ્રહ્મચારી દણ્ડછત્રી

દણ્ડકારણ્યમધ્યસ્થઃ પઞ્ચવટ્યાલયસ્થિતઃ ।
પરિણામજયાનન્દી નન્દિગ્રામસુખપ્રદઃ ॥ ૭૪ ॥

ઇન્દ્રારિમાનમથનો બદ્ધદક્ષિણસાગરઃ ।
શૈલસેતુવિનિર્માતા કપિસૈન્યમહીપતિઃ ॥ ૭૫ ॥

રથારૂઢો ગજારૂઢો હયારૂઢો મહાબલી ।
નિષઙ્ગી કવચી ખડ્ગી ખલગર્વનિવહણઃ ॥ ૭૬ ॥

વેદાન્તવિજ્ઞો વિજ્ઞાની જાનકીબ્રહ્મદર્શનઃ ।
લઙ્કાજેતા વિમાનસ્થો નાગપાશવિમોચકઃ ॥ ૭૭ ॥

અનન્તકોટિગણભૂઃ કલ્યાણઃ કેલિનીપતિઃ ।
દુર્વાસાપૂજનપરો વનવાસી મહાજવઃ ॥ ૭૮ ॥

સુસ્મયઃ સુસ્મિતમુખઃ કાલિયાહિફણાનટઃ ।
વિભુર્વિષહરો વત્સો વત્સાસુરવિનાશનઃ ॥ ૭૯ ॥

વૃષપ્રમથનો વેત્તા મરીચિર્મુનિરઙ્ગિરાઃ ।
વસિષ્ઠો દ્રોણપુત્રશ્ચ દ્રોણાચાર્યો રઘૂત્તમઃ ॥ ૮૦ ॥

રઘુવર્યો દુઃખહન્તા વનધાવનસશ્રમઃ ।
ભિલ્લગ્રામનિવાસી ચ ભિલ્લભિલ્લિહિતપ્રદઃ ॥ ૮૧ ॥

રામો રવિકુલોત્તંસઃ વૃષ્ણિગર્ભો મહામણિઃ । var પૃશ્નિગર્ભો
યશોદાબન્ધનપ્રાપ્તો યમલાર્જુનભઞ્જનઃ ॥ ૮૨ ॥

દામોદરો દુરારાધ્યો દૂરગઃ પ્રિયદર્શનઃ ।
મૃત્તિકાભક્ષણક્રીડો બ્રહ્માણ્ડાવલિવિગ્રહઃ ॥ ૮૩ ॥

બાલલીલાવિનોદી ચ રતિલીલાવિશારદઃ ।
વસુદેવસુતઃ શ્રીમાન્ ભવ્યો દશરથાત્મજઃ ॥ ૮૪ ॥

વલિપ્રિયો વાલિહન્તા વિક્રમી કેસરી કરી ।
સનિગ્રહફલાનન્દી સનિગ્રહનિવારણઃ ॥ ૮૫ ॥

સીતાવામાઙ્ગસંલિષ્ટઃ કમલાપાઙ્ગવીક્ષિતઃ ।
સ્યમન્તપઞ્ચકસ્થાયી ભૃગુવંશમહાયશાઃ ॥ ૮૬ ॥

અનન્તોઽનન્તમાતા ચ રામો રાજીવલોચનઃ ।
ઇત્યેવં નામસાહસ્રં રાજેન્દ્ર તનયસ્ય તે ॥ ૮૭ ॥

યઃ પઠેત્પ્રાતરુત્થાય ધૌતપાદઃ શુચિવ્રત્રઃ ।
સ યાતિ રામસાયુજ્યં ભુક્ત્વાન્તે કેવલં પદમ્ ॥ ૮૮ ॥

ન યત્ર ત્રિગુણગ્રાસો ન માયા ન સ્મયો મદઃ ।
તદ્યાતિ વિરજં સ્થાનં રામનામાનુકીર્તયન્ ॥ ૮૯ ॥

ન તે પુત્રસ્ય નામાનિ સંખ્યાતુમહમીશ્વરઃ ।
સંક્ષેપેણ તુ યત્પ્રોક્તં તન્માત્રમવધારય ॥ ૯૦ ॥

યાવન્તિ સન્તિ રૂપાણિ વિષ્ણોરમિતતેજસઃ ।
તાવન્તિ તવ પુત્રસ્ય પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણઃ ॥ ૯૧ ॥

પાજ્વભૌતિકમેતદ્ધિ વિશ્વં સમુપધારય ।
તતઃ પરં પરબ્રહ્મ વિદ્ધિ રામં સનાતનમ્ ॥ ૯૨ ॥

નશ્વરં સકલં દૃશ્યં રામં બ્રૂમઃ સનાતનમ્ ।
એતદ્ધિ તવ પુત્રત્વં પ્રાપ્તો રામઃ પરાત્પરઃ ॥ ૯૩ ॥

સદ્વેદૈરપિ વેદાન્તૈર્નેતિ નેતીતિ ગીયતે । var વેદાન્તે
તમેવ જલદશ્યામં રામં ભાવય ભાવય ॥ ૯૪ ॥

ય એતત્ પઠતે નિત્યં રામસાહસ્રકં વિભો ।
સ યાતિ પરમાં મુક્તિં રામકૈવલ્યરૂપિણીમ્ ॥ ૯૫ ॥

મા શઙ્કિષ્ઠા નરાધીશઃ શ્રીરામરસિકસ્ય ચ ।
અનન્તકોટિરૂપાણિ રામસ્તેષાં વિભાવકઃ ॥ ૯૫ ॥

ત્રૈલોક્યમેતદખિલં રામવીર્યે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।
વિજાનન્તિ નરાઃ સર્વે નાસ્ય રૂપં ચ નામ ચ ॥ ૯૭ ॥

ય એતસ્મિન્ મહાપ્રીતિં કલયિષ્યન્તિ માનવાઃ ।
ત એવ ધન્યા રાજેન્દ્ર નાન્યે સ્વજનદૂષકાઃ ॥ ૯૮ ॥

ઇતિ શ્રીમદાદિરામાયણે બ્રહ્મભુશુણ્ડસવાદે વસિષ્ઠકૃતનામ-
સહસ્રકથનં નામ ત્રયોદશોઽધ્યાયઃ ॥

Also Read 1000 Names of Rama by Bhushundiramaya:

Rama Sahasranama Stotram from Bhushundiramaya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top